Inventarisatie logiesaccommodaties

© ANP

Algemeen

 1. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?

Specifiek

 1. Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?
 2. Welke gegevens worden in de internetvragenlijst gevraagd?
 3. De definitieve cijfers zijn niet bekend voor de uitsteldatum. Wat kan ik doen?
 4. Ik ben franchiser. Waarom benaderen jullie niet het hoofdkantoor voor cijfers?
 5. De vragenlijst gaat niet over activiteiten van mijn bedrijf. Wat moet ik doen?
 6. Mijn onderneming is een holding. Hoe moet ik dit invullen?
 7. Mijn bedrijf had in de periode van de vragenlijst geen activiteiten.
 8. Ik heb vergoedingen ontvangen door het prijsplafond. Hoe vul ik dit in?
 9. Wat is een bestuurlijke boete?
 10. Hoe worden de hoogtes van de sancties bepaald?
 11. De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?
 12. De vragenlijst reageert traag, wat kan ik hieraan doen?
 13. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 14. Ik vind de vragenlijst lastig / onbegrijpelijk om in te vullen.
 15. Ik ben maar een klein bedrijf/zzp’er, waarom krijg ik deze vragenlijst?
 16. Ik heb geen (definitieve) cijfers beschikbaar voor de uiterste inzendtermijn.
 17. Wat doen jullie met mijn gegevens?
 18. FAQ Steun- en herstelpakketten omtrent Corona
 19. Waarom kan ik niet mijn jaarrekening opsturen in plaats van deze vragenlijst in te vullen?
 20. Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.
 21. Wat is precies R&D?
 22. Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?
 23. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 24. Mijn bedrijf verricht geen R&D. Moet ik de enquête dan toch invullen?
 25. Mijn bedrijf verricht geen innovaties. Moet ik de enquête dan toch invullen?
 26. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 27. De R&D-vragenlijst die ik dit jaar heb ontvangen, verschilt van de vragenlijst van vorig jaar. Hoe kan dat?
 28. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 29. Ik ben niet in staat of bereid om alle gegevens in het sjabloon aan te leveren, wat moet ik doen?
 30. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 31. Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen?
 32. Wat zijn tijdelijke woningen?
 33. Kan het dat er bij de geconsolideerde bedrijven ook bedrijven staan met een andere activiteit?
 34. Mijn onderneming is een seizoenbedrijf. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 35. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 36. De vragenlijst is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 37. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 38. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 39. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de boete of de last onder dwangsom? De juridische procedure.
 40. Wat is duurzaamheid?
 41. Is mijn boekhoudpakket geschikt voor het automatisch in laten invullen van gegevens?
 42. Hoe kan ik de gegevens uit mijn administratie automatisch laten invullen in de vragenlijst?
 43. Hoe lang duurt een RGS administratie?
 44. Wat zijn nieuwe databronnen?
 45. Ik heb een IT-gerelateerde vraag. Waar kan ik terecht?
 46. Waarom RGS?
 47. Ik heb vergoedingen ontvangen in het kader van het prijsplafond. Hoe vul ik dit in de vragenlijst in?
 48. De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?
 49. In de brief en vragenlijst wordt verwezen naar IFRS 16. Wat betekent dit voor de invulling van de vragenlijst?
 50. Ik vind de vragenlijst lastig / onbegrijpelijk om in te vullen.
 51. Ik ben maar een klein bedrijf/zzp'er, waarom krijg ik deze vragenlijst?
 52. Ik heb geen (definitieve) cijfers beschikbaar voor de uiterste inzendtermijn.
 53. FAQ Steun- en herstelpakketten omtrent Corona
 54. Mijn bedrijf had in de periode waarop de vragenlijst betrekking heeft (tijdelijk) geen activiteiten (door faillissement, opheffing, overname, fusie, verkoop, ziekte e.d.).
 55. Referentie Grootboekschema voorbeeld?
 56. Wat is een RGS Brugstaat?
 57. Wat is RGS?
 58. Wat verdienen flexwerkers?
 59. Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?
 60. Waarom kan ik niet mijn jaarrekening opsturen in plaats van deze vragenlijst in te vullen?
 61. Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.
 62. FAQ Steun- en herstelpakketten omtrent Corona
 63. Vergelijking uw btw-aangifte met uw gegevens over Internationale handel in diensten.
 64. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 65. Heeft het CBS een helpdesk?
 66. Hoe weet ik wanneer er nieuwe publicaties zijn in het AZW dossier?
 67. Welke branches vallen onder de sector zorg en welzijn?
 68. Is het mogelijk geautomatiseerd gegevens uit AZW StatLine op te halen?
 69. Hoe kan ik een tabel aanpassen?
 70. Waar vind ik uitleg hoe AZW StatlLine werkt?
 71. Waar vind ik figuren van de AZW cijfers?
 72. Wat is het verschil tussen Statline en AZW Statline?
 73. Waarom staan er zowel data in AZW Statline én in het AZW Dossier?
 74. Waar vind ik AZW data over ...?
 75. Waar vind ik AZW Statline, het AZW Dashboard, en het AZW Dossier?
 76. Ik kan geen 0 invullen in mijn invulvelden.
 77. Vergelijking opgaaf ICP met uw gegevens over Internationale handel in diensten.
 78. Vergelijking opgaaf ICP met uw btw-aangifte.
 79. Onder welke code moet ik handel in diensten met Kosovo boeken?
 80. Kan ik een Engelstalige toelichting krijgen?
 81. Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?
 82. Welke gegevens kan ik gebruiken om de vragenlijst Internationale Handel in Diensten in te vullen?
 83. De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?
 84. De definitieve jaarcijfers zijn nog niet bekend en de uiterste uitsteldatum is overschreden. Wat kan ik nu het beste doen?
 85. In de brief en vragenlijst wordt verwezen naar IFRS 16. Wat betekent dit voor de invulling van de vragenlijst?
 86. Ik vind de vragenlijst lastig / onbegrijpelijk om in te vullen.
 87. Ik ben maar een klein bedrijf/zzp'er, waarom krijg ik deze vragenlijst?
 88. Ik ben een franchiser. Waarom benaderen jullie niet het hoofdkantoor voor de landelijke cijfers?
 89. Ik heb geen (definitieve) cijfers beschikbaar voor de uiterste inzendtermijn.
 90. Mijn bedrijf had in de periode waarop de vragenlijst betrekking heeft (tijdelijk) geen activiteiten (door faillissement, opheffing, overname, fusie, verkoop, ziekte e.d.).
 91. Ik heb vergoedingen ontvangen in het kader van het prijsplafond. Hoe vul ik dit in de vragenlijst in?
 92. Bijlage Milieu-uitgaven verslagperiode 2023
 93. Hoeveel flexwerkers zijn er?
 94. Wat voor werk doen flexwerkers?
 95. Hoeveel opdrachtgevers hebben zzp’ers?
 96. Is het toegestaan om correcties op het schuldbedrag via ‘opboeken op de hoofdsom’ (lees enkel via het BDFS-kenmerk 17 ‘Saldo van de schuld’) te verwerken nadat een vordering al een keer is aangeleverd aan het CBS?
 97. Hoe gaat de Barometer in zijn werk?
 98. In welk format dienen de gegevens aangeleverd te worden voor de ‘ingezoomde’ Barometer?
 99. Hoe geef ik wijzigingen door die van invloed zijn op mijn opgaveplicht?
 100. Worden er gegevens openbaar gemaakt?
 101. Kan het CBS mij helpen om draagvlak voor deelname aan de Barometer te creëren binnen mijn organisatie?
 102. Wat moet ik voor deelname aan de Barometer binnen mijn organisatie regelen om de privacy van onze werknemers te waarborgen in het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)?
 103. Moet ik mijn werknemers/Ondernemingsraad (OR) meenemen?
 104. Hoe zit het met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)?
 105. Hoe lang is de doorlooptijd?
 106. Kan de Barometer inzicht geven in andere vormen van diversiteit?
 107. Waarvoor kan ik de Barometer inzetten?
 108. Is de Barometer beschikbaar voor mijn organisatie?
 109. Welke indeling van herkomstland wordt gebruikt bij de Barometer?
 110. Welke subgroepen/uitsplitsingen zijn mogelijk bij de ingezoomde variant van de Barometer?
 111. Waar vind ik een uitgebreide toelichting van de begrippen in de vragenlijst?
 112. Welke gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen?
 113. Wij gebruiken een douanecode als goederencode (GN-code/CN-code/Statistiekcode) in plaats van Prodcomcode, hoe kan ik de bijbehorende Prodcomcode vinden?
 114. Is er een penetratietest gedaan op het uploadportaal?
 115. Hoe waarborgt het CBS beveiligde gegevensuitwisseling?
 116. Heeft het CBS een Data Protection Impact Assessment (DPIA) gedaan?
 117. Wij willen alleen werknemers met een Nederlandse nationaliteit leveren (bv om expats, tijdelijk buitenlands personeel uit te sluiten). Kan dat?
 118. Is er contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?
 119. Is er binnen de Barometer sprake van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data-verwerkingen?
 120. In welk land vindt de gegevensverwerking plaats?
 121. Onze juristen adviseren om het CBS een zorgplichtverklaring te laten ondertekenen. Doet het CBS dit?
 122. Wat voor overeenkomst sluit ik als werkgever met het CBS?
 123. Hoe ziet het CBS de privacyrechtelijke rol van de gemeente m.b.t. de BRP?
 124. Hoe ziet het CBS de privacyrechtelijke rol van het CBS en van mijn organisatie? (‘ingezoomde’ Barometer)
 125. Voldoet het CBS aan de eisen van de AVG en Uitvoeringswet AVG?
 126. Hoe is de privacy van mijn werknemers gewaarborgd?
 127. Heb ik toestemming nodig van de werknemer om persoonsgegevens met het CBS te delen voor de ‘ingezoomde’ Barometer?
 128. Moet ik als deelnemer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren en hoe?
 129. Welke wettelijke grond bestaat er voor het verwerken van BSN-gegevens door het CBS voor de ‘ingezoomde’ Barometer?
 130. Is herhaling van de Barometer mogelijk?
 131. In welke periode geeft de Barometer inzicht?
 132. Wij willen onze werknemers een opt-out bieden, zodat ze kunnen aangeven dat ze niet meegenomen willen worden in de ‘ingezoomde’ Barometer. Kan dat?
 133. Hoe is de onderzochte doelgroep van de ‘ingezoomde’ Barometer gedefinieerd?
 134. Worden bij de ‘algemene’ Barometer ook stagiaires en werknemers met een uitkering e.d. meegenomen?
 135. Worden migranten en kinderen van migranten apart zichtbaar gemaakt?
 136. Welke verschillen zijn er tussen de huidige indeling naar herkomstland Nederland, Europa en Buiten-Europa en de oude indeling naar Nederlandse achtergrond, westerse en niet-westerse migratieachtergrond?
 137. Welke definitie van herkomstland wordt in de Barometer gehanteerd?
 138. Combineren flexwerkers meerdere banen?
 139. Hebben zzp’ers een voorziening voor arbeidsongeschiktheid of pensioen?
 140. Hebben zzp’ers een partner met inkomenszekerheid?
 141. Combineren zzp’ers hun werk als zelfstandige met werk in loondienst?
 142. Welke gegevens levert het CBS aan mijn organisatie?
 143. Welke gegevens lever ik aan het CBS als identificatiegegevens voor de ‘ingezoomde’ Barometer?
 144. Welke personeelsgegevens dient een organisatie aan het CBS te leveren?
 145. Hoe kan ik de Barometer aanvragen?
 146. Zijn de kosten inclusief of exclusief BTW?
 147. Wat zijn de kosten voor het uitvoeren van de Barometer?
 148. Heeft de overheid de Barometer bedoeld om organisaties of vervolgacties te monitoren?
 149. Zijn er referentiegegevens beschikbaar waarmee ik mijn organisatie kan vergelijken?
 150. Welke twee varianten van de Barometer zijn er?
 151. Waarom voert het CBS de Barometer uit?
 152. Wat is de Barometer Culturele Diversiteit?
 153. Hoe ziet de bevolking van Nederland eruit?
 154. Hoe ziet de bevolking van Nederland er in de toekomst uit?
 155. Gebruikt het CBS het begrip kerninflatie?
 156. Waarmee pas ik de looncomponent in mijn contracten aan?
 157. Hoeveel mensen uit Oekraïne zijn er sinds het uitbreken van de oorlog naar Nederland gekomen?
 158. Hoeveel uren werken zzp'ers?
 159. Wat voor werk doen zzp’ers?
 160. Wie zijn de zzp'ers?
 161. Wie zijn de flexwerkers?
 162. Hoeveel verdienen zzp'ers en hoeveel vermogen hebben ze?
 163. Hoeveel verdienen mannen meer dan vrouwen?
 164. Hoeveel werken mannen meer dan vrouwen?
 165. Hoe verschilt het werkloosheidspercentage tussen mannen en vrouwen?
 166. Hoe verschilt de economische zelfstandigheid tussen mannen en vrouwen?
 167. Hoe veilig voelen mannen en vrouwen zich?
 168. Hoe verdelen mannen en vrouwen de zorg voor kinderen?
 169. Hoe groot is de loonkloof tussen mannen en vrouwen?
 170. Hoeveel mannen en vrouwen hebben te maken met huiselijk geweld?
 171. Hoeveel mannen en vrouwen studeren in het hoger onderwijs?
 172. Wat is het onderwijsniveau van mannen en vrouwen?
 173. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden van zzp’ers?
 174. Hoe bereken ik indexcijfers voor het najaar van 2023 op basis van de onderzoeksreeks?
 175. Hoe hoog is de inflatie van de consumentenprijzen (CPI is consumentenprijsindex)?
 176. Klachtenregeling van het CBS
 177. Ik krijg een nieuwe werkgever en wil blijven werken aan het project. Kan dat?
 178. Hoe corrigeer ik een invulveld/opgave?
 179. De door het CBS gevraagde consolidatie wordt normaliter niet door ons gemaakt. Moeten wij deze speciaal voor het CBS opstellen?
 180. Ik verhuur geen tijdelijke woning(-en)?
 181. Waarom een set indicatoren en geen samengestelde indicator?
 182. Wanneer worden voorlopige indices definitief?
 183. Worden de foto’s van de kassabonnen/ meterstanden wel verstuurd?
 184. Kan ik de foto’s van mijn meterstand(en) verwijderen?
 185. Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb?
 186. Het lukt me niet goed om een scherpe foto te maken. Is dat erg?
 187. Wat is het mobiele data verbruik?
 188. Contact
 189. Kan ik mijn uitgaven na afloop nog inzien?
 190. Hoe noteer ik kortingen?
 191. De digitale bon ziet na selectie vreemd uit.
 192. Hoe noteer ik kortingen handmatig?
 193. Ik kan niet inloggen in de app
 194. Na inloggen loopt de app vast
 195. Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?
 196. Ik heb hele andere activiteiten dan op de vragenlijst is aangegeven.
 197. Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.
 198. Mijn bedrijf heeft gebruik gemaakt van steun- en herstelpakketten omtrent Corona, heeft dit gevolgen voor het invullen van de vragenlijst?
 199. Ik heb hele andere activiteiten dan op de vragenlijst is aangegeven.
 200. Wat moet ik doen bij een foutmelding?
 201. Op wat voor financiering heeft de vragenlijst betrekking?
 202. Er is iets mis gegaan!
 203. Mijn telefoon loopt telkens vast. Wat kan ik doen?
 204. Kan ik de dataverzameling stoppen of onderbreken?
 205. Ik heb één bon twee keer ingediend.
 206. Ik ben de inloggegevens kwijt
 207. Welke uitgaven geef ik op?
 208. Hoe open ik de vragenlijst?
 209. Hoe weet ik zeker dat het om een CBS-onderzoek gaat?
 210. Wat zijn redenen om als flexwerker te werken?
 211. Hoelang blijft iemand zzp’er?
 212. Welke dienst moet ik aanvragen voor Mijn CBS?
 213. Hoe vraag ik eHerkenning aan als ik het nog niet heb?
 214. Hoe vraag ik inloggegevens op in Mijn CBS?
 215. Hoe vraag ik eHerkenning aan voor Mijn CBS?
 216. Wat zijn de voordelen van Mijn CBS?
 217. Wat is eHerkenning?
 218. Wat zijn de voordelen van inloggen met eHerkenning op Mijn CBS?
 219. Welk betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning heb ik nodig voor Mijn CBS?
 220. Hoe vraag ik uitstel aan in Mijn CBS?
 221. Waarom verloopt inloggen niet meer via https://antwoord.cbs.nl?
 222. Wat is de levertijd van eHerkenning?
 223. Kan ik voor al mijn CBS-onderzoeken gegevens aanleveren via Mijn CBS?
 224. Wat kan ik zien over mijn bedrijfstak?
 225. Moet ik eHerkenning voor elke medewerker apart aanvragen?
 226. Wat is Mijn CBS?
 227. Wat is Mijn CBS?
 228. Hoe wijzig ik de contactpersoon in Mijn CBS?
 229. Waarom heeft het CBS voor eHerkenning gekozen?
 230. Hoe geef ik een adreswijziging door in Mijn CBS?
 231. Hoe kan ik een intermediair (tussenpartij) gegevens aan laten leveren?
 232. Hoe stel ik een vraag via Mijn CBS?
 233. Hoe veel kost eHerkenning?
 234. Hoe dien ik een klacht in via Mijn CBS?
 235. Hoe log ik in met eHerkenning?
 236. Hoe kan ik een tabel aanpassen?
 237. Wat kan ik zien over mijn bedrijfstak?
 238. Hoeveel kost eHerkenning?
 239. Hoe log ik in met eHerkenning?
 240. Hoe kan ik een intermediair (tussenpartij) gegevens aan laten leveren?
 241. Moet ik eHerkenning voor elke medewerker apart aanvragen?
 242. Wat is de levertijd van eHerkenning?
 243. Welke dienst moet ik aanvragen voor Mijn CBS?
 244. Welk betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning heb ik nodig voor Mijn CBS?
 245. Hoe vraag ik eHerkenning aan voor Mijn CBS?
 246. Hoe vraag ik eHerkenning aan als ik het nog niet heb?
 247. Wat zijn de voordelen van inloggen met eHerkenning op Mijn CBS?
 248. Waarom heeft het CBS voor eHerkenning gekozen?
 249. Wat is eHerkenning?
 250. Hoe dien ik een klacht in via Mijn CBS?
 251. Hoe stel ik een vraag via Mijn CBS?
 252. Hoe wijzig ik de contactpersoon in Mijn CBS?
 253. Hoe geef ik een adreswijziging door in Mijn CBS?
 254. Hoe vraag ik inloggegevens op in Mijn CBS?
 255. Hoe vraag ik uitstel aan in Mijn CBS?
 256. Kan ik voor al mijn CBS-onderzoeken gegevens aanleveren via Mijn CBS?
 257. Wat zijn de voordelen van Mijn CBS?
 258. Wat is Mijn CBS?
 259. Waarom verloopt inloggen niet meer via https://antwoord.cbs.nl?
 260. Hoe kan ik een onderzoeker of meekijker toevoegen aan mijn project?
 261. Uitgebreide toelichting van de begrippen die in de vragenlijst gebruikt worden.
 262. De lijst met geconsolideerde bedrijven bevat ook bedrijven met andere activiteiten. Kan dat?
 263. De vragenlijst niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 264. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 265. Mijn onderneming is een seizoenbedrijf. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 266. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 267. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 268. Hoe staat het met de werkzekerheid van flexwerkers?
 269. Heeft het CBS een StatLinehelpdesk?
 270. Als ik in de themaboom per ongeluk de verkeerde tabel selecteer, waarom moet ik weer helemaal vooraan in de themaboom beginnen?
 271. Ik heb een vraag over een variabele in een AZW StatLine tabel
 272. Waarom is er een maximum voor het aantal getoonde cijfers?
 273. Vanuit welke landen mag ik op RA werken?
 274. Wat is het ziekteverzuimpercentage?
 275. Wat is de levensverwachting en hoe wordt deze berekend?
 276. Hoeveel bedrijven ontvangen een vragenlijst?
 277. Gebruiken zzp’ers netwerken of andere zzp'ers?
 278. Waar vind ik uitleg hoe StatLine werkt?
 279. Hoeveel geld is er gemoeid met de in- en uitvoer naar en van Nederland?
 280. Waar vind ik wijk- en buurtgegevens?
 281. Hoeveel werkenden zijn er in Nederland en wat is hun arbeidsduur?
 282. Als ik mijn locatie laat bepalen of foto’s maak, kunnen andere apps dat zien?
 283. Kan ik de foto’s van mijn kassabon(nen) verwijderen?
 284. Mijn locatiemeting in de online vragenlijst lijkt niet goed te werken. Wat kan ik doen?
 285. In welke regio’s werken zzp’ers?
 286. Hoe moet de hersteloperatie kinderopvangtoeslag op het terrein van de sociale zekerheid geregistreerd worden?
 287. Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?
 288. Wat wordt verstaan onder nieuwbouw koopwoningen?
 289. Hoe interpreteer je de SES-WOA-scores en hoe zijn deze bepaald?
 290. Hoeveel Oekraïners woonden voor het uitbreken van de oorlog in Nederland?
 291. Hoeveel Russen woonden voor het uitbreken van de oorlog in Nederland?
 292. Hoeveel Oekraïners immigreerden er voor de oorlog jaarlijks naar Nederland?
 293. Hoeveel Russen immigreerden er voor de oorlog jaarlijks naar Nederland?
 294. Hoe groot was de export naar en import uit Oekraïne?
 295. Hoe groot was de export naar en import uit Rusland?
 296. Hoeveel bedrijven exporteerden goederen naar Rusland?
 297. Wij gebruikten een deel van het kalenderjaar stadsverwarming. Wat moet ik invullen?
 298. Onze bedrijfsvestiging deelt een pand en/of energierekening. Wat moet ik invullen?
 299. Moet ik alleen opgave doen over het adres waar de brief naar toe is gestuurd?
 300. Onze huurprijs is inclusief energieverbruik. Hoe vul ik de vragenlijst in?
 301. Ons energieverbruik is niet bekend, wel van het hele pand. Wat moet ik invullen?
 302. Waarom doet het CBS onderzoek?
 303. Wat is een panelonderzoek?
 304. Zijn de onderzoeksresultaten voor iedereen toegankelijk?
 305. Hoe komt het CBS aan mijn naam en adres?
 306. Kan ik mij aanmelden voor een onderzoek?
 307. Hoe zit het met mijn privacy?
 308. Moet ik op alle vragen antwoord geven?
 309. Ben ik verplicht mee te werken aan een onderzoek van het CBS?
 310. Mag ik zelf bepalen op welke manier ik mee wil doen aan het onderzoek?
 311. Betaalt het CBS deelnemers aan een onderzoek?
 312. Bij wie kan ik terecht na een foutmelding?
 313. Het automatisch invullen van de vragenlijst werkt niet. En nu?
 314. Wat doet het CBS met de gegevens uit de RGS Brugstaat?
 315. Hoe kan het dat niet alle vragen automatisch ingevuld worden?
 316. Moet ik RGS gebruiken bij het invullen van de vragenlijst?
 317. Op welk niveau moet ik RGS-codes opleveren?
 318. Welke RGS-versie heb ik nodig?
 319. Wat is een referentie code?
 320. Mijn museum is lid van de Museumvereniging en vult de vragenlijst Museana in. Moet ik ook de CBS-vragenlijst invullen?
 321. Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?
 322. Onder welke hulpvorm valt een hulpverleningstraject waarbij er met name ambulante hulp wordt geleverd, maar waarbij de jongere op sommige momenten tijdelijk ook bij de aanbieder verblijft?
 323. Vallen hulpverleningsgesprekken die digitaal worden gevoerd onder de hulpvorm “ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder” of onder “jeugdhulp in het netwerk van de jongere”?
 324. Waarom is mijn organisatie een overheidsinstelling?
 325. Waarom is mijn organisatie een overheidsinstelling?
 326. Hoe kom ik bij het inlogscherm voor de portal?
 327. Hoe moet ik een nieuw project starten?
 328. Hoe weet ik of mijn instelling gemachtigd is?
 329. Hoe kan ik bestanden laten toevoegen aan mijn project?
 330. Op welke kosten moet ik rekenen?
 331. Hoe kan ik externe data in mijn project krijgen?
 332. Hoe kan ik mijn telefoonnummer of E-mailadres wijzigen?
 333. Hoe kan ik een project verhuizen naar een andere contractpartij?
 334. Hoe krijg ik mijn resultaten in handen?
 335. Hoe kan ik een project afsluiten of tijdelijk stilleggen?
 336. Hoe komt het CBS aan data?
 337. Wat is de kans dat ik de prijs win?
 338. Ik wil wel meedoen aan een onderzoek maar wil geen beloning, wat nu?
 339. Wanneer krijg ik mijn beloning?
 340. Hoe weet ik of ik gewonnen heb?
 341. Mag nu wel of niet de batenzijde van functie 940 (Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen) gebruikt worden?
 342. Onder verhaalde salarissen en sociale premies is opgenomen dat verhaalde salarissen, verhaalde premies pensioenfondsen etc. negatief als lasten worden aangemerkt. Is dit niet in strijd met de vereiste brutoverantwoording van de baten en lasten?
 343. Moeten de inkomsten uit het verhalen van kosten van bestuursdwang worden gezien als inkomsten uit overige goederen en diensten (3.4) of als een uitkering ingevolge wettelijke aansprakelijkheid (schadevergoeding; 4.2.3)?
 344. Verhaal van salariskosten valt onder 1.1 lastencategorie. Betekent dit dat deze uitkeringen altijd negatief op de uitgaven tegengeboekt moet worden? Er is bij de baten geen categorie hiervoor.
 345. Wat is precies het onderscheid tussen subsidies aan producenten, inkomensoverdrachten aan overheid en de groep overig. Kortom, hoe is het onderscheid tussen inkomensoverdrachten aan producenten, overheid en de groep overige gedefinieerd?
 346. Wij hebben als gemeente 2 woningen waar asielzoekers in wonen en betalen daar huur, energie etcetera voor. Welke categorie wordt hiervoor gebruikt?
 347. Vallen de kosten voor personeel (zoals kinderopvang, sportactiviteiten) onder categorie 1.1 "loonbetalingen en sociale premies"?
 348. Wat is het onderscheid tussen categorie 4.2.4 en categorie 4.2.5?
 349. Welke economische categorie wordt gebruikt bij de vereveningsbijdrage (5%) van het BTW compensatiefonds?
 350. Onder welke economische categorie dient de afvalstoffenheffing verantwoord te worden?
 351. Wie vallen onder Openbare lichamen (A221 Vorderingen op openbare lichamen)?
 352. Zijn er voorbeeldmodellen uit de Iv3 in digitale vorm beschikbaar?
 353. Onder welke economische categorie dient de rioolheffing verantwoord te worden?
 354. Hoe wordt omgegaan met de Wet Werk en Bijstand?
 355. De gegevens in de balansmutaties dienen bruto te worden weergegeven, hoe dient omgegaan te worden met de vermeerderingen en verminderingen van de activa en passiva?
 356. In de toelichting van categorie 5.8, handelskredieten en transitorische posten, wordt verstaan alle mutaties in te ontvangen of te betalen bedragen waarvan de daadwerkelijke ontvangst of betaling buiten de verslagperiode valt. Wat wordt hier precies bedoeld?
 357. Hoe worden aankopen die niet meteen in de exploitatie verbruikt worden verantwoord?
 358. Hoe wordt een algemene korting, verstrekt door de gemeente op de belastingaanslag van 2005 verantwoord? Deze korting wordt zowel aan huishoudens als bedrijven gegeven.
 359. Hoe moet het openbaar onderwijs worden verantwoord?
 360. Hoe moeten de rente, afschrijvingen en belastingopbrengsten op kwartaalbasis verantwoord worden?
 361. De gemeente verstrekt subsidie voor verbetering aan panden die op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Onder welke categorie vallen deze subsidies?
 362. Hoe wordt in de matrix omgegaan met oninbare debiteuren?
 363. Hoe wordt omgegaan met boekwinsten/verliezen?
 364. De uitkering bovenmatige ziektekosten (zgn. 1%-regeling) aan huidig en voormalig personeel) viel voorheen onder categorie 1.0. Valt dit nu onder 1.1 of moet dit worden gezien als een sociale uitkering met 1.2?
 365. Hoe dienen wij reclamebelasting te verantwoorden?
 366. Hoe wordt omgegaan met de leges burgerlijke stand?
 367. Er zijn twee artikelen in het BBV gewijd aan de onderverdeling van de materiële vaste activa, waaruit bestaan deze twee artikelen en waar is deze indeling voor nodig?
 368. Kunnen de financiële balansposten alleen maar gekoppeld worden aan economische categorieën in de 5.x sfeer?
 369. Hoe gaat men om met het doorberekenen van de loonkosten?
 370. Onder welke economische categorie dient de afvalstoffenheffing verantwoord te worden?
 371. Wat is het onderscheid tussen categorie 4.2.4 en categorie 4.2.5?
 372. Moeten de inkomsten uit het verhalen van kosten van bestuursdwang worden gezien als inkomsten uit overige goederen en diensten (3.4) of als een uitkering ingevolge wettelijke aansprakelijkheid (schadevergoeding; 4.2.3)?
 373. Wij hebben als gemeente 2 woningen waar asielzoekers in wonen en betalen daar huur, energie etcetera voor. Welke categorie wordt hiervoor gebruikt?
 374. Verhaal van salariskosten valt onder 1.1 lastencategorie. Betekent dit dat deze uitkeringen altijd negatief op de uitgaven tegengeboekt moet worden? Er is bij de baten geen categorie hiervoor.
 375. Mag nu wel of niet de batenzijde van functie 940 (Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen) gebruikt worden?
 376. Onder welke economische categorie dient de rioolheffing verantwoord te worden?
 377. Wat is precies het onderscheid tussen subsidies aan producenten, inkomensoverdrachten aan overheid en de groep overig. Kortom, hoe is het onderscheid tussen inkomensoverdrachten aan producenten, overheid en de groep overige gedefinieerd?
 378. Welke economische categorie wordt gebruikt bij de vereveningsbijdrage (5%) van het BTW compensatiefonds?
 379. Wie vallen onder Openbare lichamen (A221 Vorderingen op openbare lichamen)?
 380. Vallen de kosten voor personeel (zoals kinderopvang, sportactiviteiten) onder categorie 1.1 "loonbetalingen en sociale premies"?
 381. Kunnen de financiële balansposten alleen maar gekoppeld worden aan economische categorieën in de 5.x sfeer?
 382. Onder verhaalde salarissen en sociale premies is opgenomen dat verhaalde salarissen, verhaalde premies pensioenfondsen etc. negatief als lasten worden aangemerkt. Is dit niet in strijd met de vereiste brutoverantwoording van de baten en lasten?
 383. Categorie 6.2.1 is een verrekencategorie. Waarom is deze op kwartaalbasis toch van belang?
 384. Hoe moeten de rente, afschrijvingen en belastingopbrengsten op kwartaalbasis verantwoord worden?
 385. Hoe worden aankopen die niet meteen in de exploitatie verbruikt worden verantwoord?
 386. Hoe wordt een algemene korting, verstrekt door de gemeente op de belastingaanslag van 2005 verantwoord? Deze korting wordt zowel aan huishoudens als bedrijven gegeven.
 387. Hoe gaat men om met het doorberekenen van de loonkosten?
 388. Hoe wordt in de matrix omgegaan met oninbare debiteuren?
 389. De uitkering bovenmatige ziektekosten (zgn. 1%-regeling) aan huidig en voormalig personeel) viel voorheen onder categorie 1.0. Valt dit nu onder 1.1 of moet dit worden gezien als een sociale uitkering met 1.2?
 390. Hoe wordt omgegaan met de leges burgerlijke stand?
 391. Hoe wordt omgegaan met boekwinsten/verliezen?
 392. Hoe moet het openbaar onderwijs worden verantwoord?
 393. Hoe wordt omgegaan met de Wet Werk en Bijstand?
 394. In de toelichting van categorie 5.8, handelskredieten en transitorische posten, wordt verstaan alle mutaties in te ontvangen of te betalen bedragen waarvan de daadwerkelijke ontvangst of betaling buiten de verslagperiode valt. Wat wordt hier precies bedoeld?
 395. Hoe dienen wij reclamebelasting te verantwoorden?
 396. Er zijn twee artikelen in het BBV gewijd aan de onderverdeling van de materiële vaste activa, waaruit bestaan deze twee artikelen en waar is deze indeling voor nodig?
 397. Vallen tegemoetkomingen in verhuis- en weder inrichtingskosten voor eigen personeel onder categorie 1.1 of categorie 2.3.1?
 398. Categorie 6.2.1 is een verrekencategorie. Waarom is deze op kwartaalbasis toch van belang?
 399. Wij vinden het enigszins vreemd dat wordt aangegeven dat bij de categorie inlenen van personeel o.a. materiaal apart geboekt mag worden. Hoe zit dit?
 400. Hoe is het onderscheid tussen inkomensoverdrachten aan producenten, overheid en de groep overige gedefinieerd?
 401. Kunnen de financiële balansposten alleen maar gekoppeld worden aan economische categorieën in de 7.x sfeer?
 402. De gegevens in de balansmutaties dienen bruto te worden weergegeven, hoe dient omgegaan te worden met de vermeerderingen en verminderingen van de activa en passiva?
 403. De gemeente verstrekt subsidie voor verbetering aan panden die op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Onder welke categorie vallen deze subsidies?
 404. Vallen de kosten voor personeel (zoals kinderopvang, sportactiviteiten) onder categorie 1.1 "loonbetalingen en sociale premies"?
 405. Wat houdt de bruto weergave van de verdelingsmatrix in?
 406. In welke categorie moeten provincies de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) verantwoorden?
 407. Tot welke economische categorie behoren licentierechten voor software en aankoop van software?
 408. Hoe worden kosten voor interne verhuizingen geboekt?
 409. Wat doet het CBS met de verkregen informatie?
 410. Onder welke kostengroep dienen werkzaamheden voor andere waterschappen en/of gemeenten verantwoord te worden?
 411. Wij, als waterschap betalen aan gemeenten een vergoeding voor de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Dienen deze kosten verantwoord te worden binnen de groep "overige diensten door derden"?
 412. Indien een bureau/persoon wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld het begeleiden van een organisatie wijziging, dan nemen we aan dat deze kosten horen binnen de groep "overige diensten door derden". Klopt dit?
 413. In welke vorm moeten de gegevens naar het CBS worden verzonden?
 414. Onder welke kostengroep dienen vergoedingen aan vrijwilligers als dijkwachten, schouwheren, stuwbedieners verantwoord te worden?
 415. Onder welke kostengroep vallen de representatiekosten?
 416. Verzorgt het CBS voorlichting over de nieuwe voorschriften?
 417. Wat moeten waterschappen in het kader van de EMU-verplichting aanleveren aan het CBS?
 418. De uitgave van ons personeelsblad is uitbesteed. Maken de daarmee gepaard gaande kosten deel uit van de groep "overige personeelskosten of van de groep "overige diensten door derden"?
 419. Wanneer moet de informatie aan het CBS worden aangeleverd?
 420. Onder welke kostengroep dient het storten van afvalstoffen verantwoord te worden?
 421. Onder welke kostengroep dient het zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater verantwoord te worden?
 422. Zijn de voorbeeldmodellen uit het convenant in digitale vorm beschikbaar?
 423. Wanneer moet de informatie aan het CBS worden aangeleverd?
 424. Is een verdelingsmatrix verplicht bij de begroting?
 425. Wat moet er per kwartaal aan het CBS geleverd worden?
 426. Moet de administratie elk kwartaal afgesloten worden?
 427. Is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van het CBS bij het coderen van boekingen?
 428. Wat moet er voor de begroting aan het CBS geleverd worden?
 429. Moeten er naast de verdelingsmatrix en het balansstandenoverzicht ook de papieren versies van de begroting en rekening naar het CBS opgestuurd worden?
 430. Wat doet het CBS met de verkregen informatie?
 431. Wat moet er voor de jaarrekening aan het CBS geleverd worden?
 432. Verzorgt het CBS voorlichting over de nieuwe voorschriften?
 433. Het CBS vraagt om een bestendig boekingsgedrag bij rente, afschrijvingen en belastingen. Wat houdt dit in?
 434. De informatie over de kwartalen dient cumulatief aangeleverd te worden. Waarom?
 435. Waar moet vooral op gelet worden om de gegevens zo goed mogelijk aan het CBS aan te leveren?
 436. Hoe moet worden omgegaan met boekingen (rente, afschrijvingen en belastingen) die nu nog éénmaal per jaar gedaan worden?
 437. Moet de administratie elk kwartaal afgesloten worden?
 438. Volgens het BBV moeten financiële gegevens per kwartaal verstrekt worden. Hoe moet worden omgegaan met boekingen (rente, afschrijvingen en belastingen) die nu nog éénmaal per jaar gedaan worden?
 439. Is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van het CBS bij het coderen van boekingen?
 440. Het CBS vraagt om een bestendig boekingsgedrag bij rente, afschrijvingen en belastingen. Wat houdt dit in?
 441. Waar moet vooral op gelet worden om de gegevens zo goed mogelijk aan  het CBS aan te leveren?
 442. Moeten de totalen van de functies per kwartaal een correcte weergave geven van de baten en lasten op deze functies?
 443. De informatie over de kwartalen dient cumulatief aangeleverd te worden. Waarom?
 444. Hoe noteer ik retouren?
 445. Hoe noteer ik statiegeld?
 446. Hoeveel tijd kost deelname mij?
 447. Zijn mijn gegevens veilig bij het CBS?
 448. Waarom zijn uitgaven van mijn kinderen belangrijk?
 449. Hoe maak ik een selectie van de bon?
 450. Er staan uitgaven van anderen op mijn bon.
 451. Ik wil privégegevens niet fotograferen.
 452. Hoe fotografeer ik kassabonnen?
 453. Hoe noteer ik giften/donaties?
 454. Hoe noteer ik ingeleverde zegelboekjes?
 455. Hoe noteer ik uitgaven?
 456. Hoe noteer ik uitgaven in de horeca?
 457. Hoe noteer ik online uitgaven?
 458. Hoe voer ik uitgaven handmatig in?
 459. Kan ik ingevoerde uitgaven inzien?
 460. Ik heb een dag geen uitgaven
 461. De app leest de foto niet goed in.
 462. Hoe noteer ik buitenlandse uitgaven?
 463. Welke data verzamelt het CBS met de CBS Verplaatsingen app?
 464. Hoe noteer ik dat een dag is afgerond?
 465. Hoe ga ik om met aanbetalingen?
 466. Kan ik meerdere smartphones gebruiken?
 467. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 468. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 469. Is het ook mogelijk om geheel geautomatiseerd integraal aan te leveren?
 470. Is de periode waarover ik opgave moet doen, aan te passen?
 471. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 472. Ik moet in de vragenlijst het aantal FTE invullen voor de meest voorkomende functies. Deze functies komen in mijn organisatie niet voor. Wat moet ik dan invullen?
 473. Ik ben ZZP-er, moet ik de vragenlijst dan ook invullen?
 474. Moeten de in de steekproef getrokken kentekens ingelezen worden?
 475. Wat is XML?
 476. Mag ik ook de gegevens van alle kentekens in de enquêteperiode aanleveren?
 477. Mijn vrachtwagens doen internationaal vervoer. Hoe moet ik dit opgeven?
 478. Kilometerstanden van de voertuigen worden door ons niet bijgehouden. Wat vul ik in?
 479. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 480. Wat moet ik me voorstellen bij een ‘testtraject’?
 481. Wat doe ik als de Portal niet werkt?
 482. Wat moet ik doen om in XML aan te kunnen leveren?
 483. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 484. Hoe weet ik over welke periode ik moet rapporteren?
 485. Ik kan de enquête Wegvervoer niet versturen?
 486. Kunnen de gegevens over verleende omgevingsvergunningen niet uit de BAG worden gehaald?
 487. Ik heb een enquête gekregen voor kenteken XX-XX-99. Hiermee vervoer ik geen goederen: dit is een service-auto met gereedschappen. Moet ik de enquête invullen?
 488. Een klik op de knop ‘Vorige’ brengt me niet terug op de vorige pagina. Hoe zit dat?
 489. De brief is gezonden naar de holding en de holding heeft geen activiteiten. Moet ik deze vragenlijst toch invullen?
 490. Ik val al jaren in de steekproef, kunt u mijn bedrijf niet een keer overslaan?
 491. Ik heb een enquête gekregen voor kenteken XX-XX-99. Dit voertuig heb ik in de enquêteweek verhuurd aan een ander bedrijf, wat vul ik in?
 492. Hoe kan ik de internetvragenlijst starten?
 493. Hoe kom ik aan de specificaties voor het XML-bericht?
 494. De tijd tussen begin en eind van het transport bestrijkt meerdere dagen. Hoe ga ik daar in de vragenlijst mee om?
 495. Hoe weet ik over welke periode ik gegeven moet aanleveren?
 496. Hoe kan ik een XML-bestand naar het CBS sturen?
 497. Kunnen de gegevens over vacatures en ziekteverzuim niet bij een andere instantie worden opgevraagd?
 498. Voor welke onderdelen van mijn bedrijf moet ik de vragenlijst invullen?
 499. Kan ik ook een papieren vragenlijst ontvangen?
 500. Ik was bezig met het invullen van de elektronische enquête maar de verbinding werd verbroken. Wat moet ik doen?
 501. Mijn bedrijf heeft geen vacatures en/of ziekteverzuim, moet ik dan toch de enquête invullen?
 502. Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?
 503. Hoe bepaal ik het ziekteverzuimpercentage?
 504. Waar kan ik meer informatie over het onderzoek vinden?
 505. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 506. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 507. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 508. Wat is de relatie tussen de vormen van Wmo in de vragenlijst en de iWmo productcodelijst?
 509. Welke controles worden uitgevoerd tijdens het invullen van de enquête?
 510. Is er een overzicht van de totale vragenlijst beschikbaar?
 511. Moet ik de kosten gemaakt voor collectief vervoer opvoeren in de vragenlijst?
 512. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 513. Welke kosten jeugd moeten gerapporteerd worden in de vragenlijst?
 514. Welke kosten Wmo moeten gerapporteerd worden in de vragenlijst?
 515. Wat is de relatie tussen de vormen van jeugdzorg in de vragenlijst en de iJW productcodelijst?
 516. Wie vullen de gegevens in over Verblijf en Opvang bij Wmo?
 517. Waar gaat de vragenlijst over?
 518. Welke type opdrachtgevers worden onderscheiden?
 519. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 520. Waarom het onderzoek?
 521. Wordt vergunningsvrije (woning)bouw ook als tijdelijke woningen aangemerkt?
 522. Het beheer van de huurwoningen wordt uitgevoerd door een ander bedrijf. Wat moet ik dan doen?
 523. Welke gegevens worden in de internetvragenlijst gevraagd?
 524. Welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zijn er?
 525. Welke objecten worden NIET aangemerkt als tijdelijke woningen?
 526. Wordt onder tijdelijke vergunningen ook tijdelijke woonunits bedoeld die bij nieuw te bouwen woning geplaatst wordt?
 527. Wat gebeurt er met de ingevulde vragenlijsten van dit onderzoek?
 528. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 529. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 530. Mijn patiënt is niet overleden door euthanasie, moet ik wel meedoen?
 531. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 532. Ik wil een papieren vragenlijst / antwoordenvelop.
 533. Ik ben niet de behandelend arts van deze patiënt.
 534. Wanneer moet ik de vragenlijst terugsturen?
 535. Ik kan uit de brief niet afleiden om welke persoon het gaat. Hoe kan ik de naam of het BSN nummer van de overledene achterhalen?
 536. Is mijn privacy beschermd?
 537. Ik ben de inlogcodes kwijt.
 538. Mijn onderneming heeft een gebroken boekjaar, hoe moet ik de vragenlijst invullen?
 539. Hoe komt het CBS aan de gegevens van de behandelend arts?
 540. Kan ik ook een papieren vragenlijst ontvangen?
 541. De arts werkt niet meer in de aangeschreven instelling.
 542. Hoe is mijn anonimiteit gewaarborgd?
 543. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 544. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 545. Voor welke onderdelen van mijn bedrijf moet ik de vragenlijst invullen?
 546. Ben ik verplicht om de vragenlijst in te vullen?
 547. Kan ik de vragenlijst ook op papier krijgen?
 548. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 549. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 550. Welke bedrijven worden benaderd voor dit onderzoek?
 551. Hoe is de geheimhouding geregeld?
 552. Waar vind ik de keuzelijst voor valuta?
 553. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 554. Kan ik in plaats van de vragenlijst mijn jaarrekening opsturen?
 555. Waar vind ik de keuzelijst voor landen waarnaar een product wordt uitgevoerd of waaruit een product wordt ingevoerd.
 556. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 557. Wat heb ik er aan om de akkoordverklaring te ondertekenen?
 558. Waar vind ik de keuzelijst voor afnemerscategorie (type afnemer)?
 559. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 560. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 561. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 562. Waar vind ik de keuzelijst voor gebruikte eenheid voor de prijs?
 563. Waar kan ik de akkoordverklaring voor publicatie van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom) naar toe sturen?
 564. Kan ik mijn akkoordverklaring op een later moment nog wijzigen of intrekken?
 565. Wie kan de akkoordverklaring voor publicatie van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom) tekenen?
 566. Als ik de akkoordverklaring voor publicatie van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom) teken, waarvoor geef ik het CBS dan precies toestemming?
 567. Worden de komende jaren steeds dezelfde bedrijven geënquêteerd?
 568. Wat moet ik doen met verkopen die niet zijn doorgegaan wegens opschortende en ontbindende voorwaarden en later opnieuw worden verkocht?
 569. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 570. Ik heb toestemming gegeven voor het publiceren van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom), maar de verkoopwaarde en/of verkoophoeveelheid van het betreffende product is niet gepubliceerd. Hoe komt dit?
 571. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 572. Ik heb een verzoek ontvangen om het CBS toestemming te verlenen voor publicatie van verkoopwaarden en verkoophoeveelheden van industriële producten (Prodcom). Waarom stuurt CBS dit verzoek?
 573. Voor welke juridische eenheden van mijn onderneming moet ik de vragenlijst invullen?
 574. Waarom heb ik een e-mail met kwaliteitsrapportages ontvangen?
 575. Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 576. Ben ik verplicht om de akkoordverklaring voor publicatie van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom) in te vullen?
 577. Wat moet ik hanteren als verkoopdatum?
 578. Ik wil het CBS geen akkoord geven voor publicatie van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom), wat moet ik doen?
 579. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 580. Ik heb geen woningen verkocht. Hoef ik de vragenlijst dan niet in te vullen?
 581. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 582. Ik heb woningen verkocht in een samenwerkingsverband. Wie moet gegevens over deze woningen aanleveren?
 583. Waar vind ik een extra toelichting op vragenlijst?
 584. Ik heb meerdere brieven ontvangen en wil via één correspondentienummer voor meerdere correspondentienummers opgeven. Hoe regel ik dit?
 585. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 586. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 587. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 588. Wie worden benaderd voor dit onderzoek?
 589. Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen?
 590. Wordt de vertrouwelijkheid van mijn rapportage door DNB geborgd?
 591. Wat voor rapportageverplichting kan ik bij DNB verwachten?
 592. Ik heb een melkveebedrijf. Waarom moet ik meedoen aan een akkerbouwenquête?
 593. Waar vind ik een Engelse vertaling van de vragenlijst?
 594. Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 595. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 596. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 597. Mijn organisatie heeft geen museum. Hoef ik de vragenlijst dan niet in te vullen?
 598. Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?
 599. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 600. Het museum is gesloten Hoef ik de vragenlijst dan niet in te vullen?
 601. Hoeveel bedrijven ontvangen de enquête?
 602. Ik heb de enquête ingevuld. Waarom krijg ik dan toch een herinneringsbrief?
 603. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 604. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 605. Wat is dat precies, handhaving?
 606. Wat is een last onder dwangsom?
 607. Mijn gegevens zijn geheim. Kan ik mij beroepen op mijn geheimhoudingsplicht (bijvoorbeeld als notaris)?
 608. Ik wil wel gegevens aan het CBS verstrekken, maar alleen als ik de onkosten vergoed krijg. Kan dat?
 609. Waar staat precies dat ik verplicht ben aan het CBS gegevens te verstrekken?
 610. Het bedrijf bestaat niet meer, is overgenomen of failliet. Ben ik toch verplicht gegevens aan het CBS te verstrekken?
 611. Ik heb een vragenlijst ontvangen van het CBS, maar die is niet op mij van toepassing. Wat moet ik doen?
 612. Klachtenregeling van het CBS
 613. Wat gebeurt er met de gegevens die het CBS verzamelt?
 614. Is mijn privacy beschermd?
 615. Hoe lang heb ik om aan de responsverplichting te voldoen?
 616. Waar kan ik informatie over deelname aan een CBS-onderzoek krijgen?
 617. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf of instelling
 618. En als ik niet aan die wettelijke verplichting voldoe?
 619. Is het een eenmalig onderzoek?
 620. Wanneer ontvang ik mijn lijst met groepsmaatschappijen?
 621. Waarom ontvang ik een brief over een lijst met groepsmaatschappijen?
 622. Ik heb een andere vraag, melding of een klacht, waar kan ik terecht?
 623. Hoe wordt mijn bedrijf of instelling geselecteerd?
 624. Waarom moet ik, ondanks de samenwerking met Belastingdienst, toch nog gegevens aan het CBS leveren?
 625. Ben ik verplicht om gegevens aan te leveren?
 626. Waarom gebruikt het CBS gegevens van de Belastingdienst en Kamers van Koophandel?
 627. Hoe komt het CBS aan mijn adres?
 628. Krijg ik altijd een lijst met groepsmaatschappijen?
 629. Er is binnen mijn organisatie niets veranderd, maar ik ontvang toch een andere lijst met groepmaatschappijen. Hoe kan dat?
 630. Hoe is mijn lijst met groepsmaatschappijen samengesteld?
 631. Geconsolideerde opgave, wat is dat?
 632. Ik kan de vragenlijst niet invullen, omdat mijn bedrijfsactiviteiten anders zijn dan de activiteiten die gevraagd worden in het enquêteformulier. Wat moet ik doen?
 633. Wat moet ik doen als ik mijn validatiecode kwijt ben?
 634. Ik wil graag een andere contactpersoon doorgeven. Kan dat?
 635. Welke accommodaties ontvangen een vragenlijst?
 636. Kan ik ook een papieren vragenlijst ontvangen?
 637. Wilt u per mail onze nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte worden gebracht van recente publicaties?
 638. Wat moet ik doen als ik geen e-mail ontvang nadat ik op ‘Wachtwoord vergeten?’ heb geklikt?
 639. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 640. Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek. Waar worden deze gepubliceerd?
 641. Ik heb méér gasten dan nachten en dit kan ik niet invullen?
 642. Ik moet over een bepaalde maand gegevens aanleveren maar de accommodatie was gedurende de maand gesloten. Wat moet ik doen?
 643. Kan ik maandelijks een papieren vragenlijst ontvangen?
 644. Wat moet ik bij overnachtingen invullen?
 645. Hoe komt het CBS aan adressen van de accommodaties?
 646. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 647. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 648. Ik was bezig met het invullen van de elektronische enquête maar de verbinding werd verbroken. Wat moet ik doen?
 649. Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?
 650. Hoe kan ik wijzigingen in de naam van de accommodatie doorgeven?
 651. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 652. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 653. Mijn onderneming is een seizoenbedrijf. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 654. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 655. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 656. Ik wil mijn gegevens in een XBRL-bericht aan het CBS versturen?
 657. Wat doen jullie met mijn gegevens?
 658. De vragenlijst reageert traag, wat kan ik hieraan doen?
 659. De definitieve jaarcijfers zijn nog niet bekend en de uiterste uitsteldatum is overschreden. Wat kan ik nu het beste doen?
 660. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 661. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 662. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 663. Ik ben een franchiser. Waarom benaderen jullie niet het hoofdkantoor voor de landelijke cijfers?
 664. Wat doen jullie met mijn gegevens?
 665. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 666. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 667. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 668. De vragenlijst reageert traag, wat kan ik hieraan doen?
 669. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 670. Hoeveel bedrijven ontvangen deze enquête?
 671. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 672. Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?
 673. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 674. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 675. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 676. Hoeveel bedrijven ontvangen deze enquête?
 677. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 678. Krijg ik elke periode nieuwe inlogcodes?
 679. Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?
 680. Krijg ik in IDEP+ ook een ontvangstbevestiging na het verzenden?
 681. Moet IDEP+ geïnstalleerd worden?
 682. Kan ik ook een Engelstalige vragenlijst krijgen?
 683. In de brief staat de inleverdatum vermeld maar, de definitieve jaarcijfers zijn dan nog niet bekend. Wat kan ik nu het beste doen?
 684. Waar kan ik terecht met vragen over de statistiekopgave?
 685. Ik heb een brief ontvangen met een herinnering dat ik de statistiekopgave van een bepaalde periode niet heb ingestuurd.
 686. Ik heb gegevens ingelezen, maar kan de opgave niet verzenden.
 687. Kan ik mijn opgaven afdrukken?
 688. Ik heb een Apple device. Kan ik via IDEP+ opgave doen?
 689. Ik ben mijn wachtwoord kwijt.
 690. Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?
 691. Het inlezen wordt afgebroken omdat te veel records fout zijn.
 692. Ik krijg steeds een foutmelding tijdens het inloggen.
 693. Hoe kan ik gegevens wijzigen van een al ingezonden internet vragenlijst?
 694. Wat verandert er aan het invulveld ‘Transactie’?
 695. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven in adres, plaatsnaam, contactpersoon?
 696. Wat houdt het nieuwe invulveld ‘Partner ID’ in?
 697. Wat houdt het invulveld ‘Land van oorsprong’ in?
 698. Wat gaat er veranderen in 2022?
 699. Ik krijg de melding dat er voor de betreffende stroom geen opgave klaarstaat.
 700. Waarom zijn er nieuwe invulvelden in 2022?
 701. Kunnen bestaande SRL sjablonen nog steeds gebruikt worden in 2022?
 702. Krijgt een derde aangever ook inlogcodes voor IDEP+?
 703. Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?
 704. Ik had geen verplichting voor 2021 maar ontving wel een brief over de testvragenlijst.
 705. Zijn er wijzigingen voor mijn opgave voor Internationale Handel in Goederen door de Brexit?
 706. Waar vind ik de codelijsten?
 707. Op de facturen staan geen gewichten, hoe moet ik dan het gewicht bepalen?
 708. Kan iemand anders voor mij de opgave doen?
 709. Wanneer ben ik opgaveplichtig voor Internationale Handel in Goederen?
 710. Waar kan ik terecht met vragen over de statistiekopgave?
 711. Wat kan ik doen als ik een Intrastat verplichting heb ontvangen, terwijl ik hoofdzakelijk handel in diensten?
 712. Moet IDEP+ geïnstalleerd worden?
 713. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven in adres, plaatsnaam, contactpersoon?
 714. Ik heb een brief ontvangen met een herinnering dat ik de statistiekopgave van een bepaalde periode niet heb ingestuurd.
 715. Kan ik mijn opgaven afdrukken?
 716. Krijg ik in IDEP+ ook een ontvangstbevestiging na het verzenden?
 717. Krijg ik elke periode nieuwe inlogcodes?
 718. Kan ik in IDEP+ een ICP-listing voor de Belastingdienst aanmaken?
 719. Ik krijg steeds een foutmelding tijdens het inloggen.
 720. Ik lever elke maand een opgave aan. Mag ik ook per jaar aangeven?
 721. Ik moet ook Extrahandel opgeven. Kan dat ook in IDEP+?
 722. Ik heb een Apple device. Kan ik via IDEP+ opgave doen?
 723. Ik maak nu gebruik van “Standaard Record Lay-out” (SRL). Krijg ik te maken met wijzigingen?
 724. Ik heb gegevens ingelezen, maar kan de opgave niet verzenden.
 725. Is er uitleg voor IDEP+ beschikbaar?
 726. Ik ben mijn wachtwoord kwijt.
 727. Ik wil graag eens per kwartaal opgeven, mag dat?
 728. Hoe kan ik een IDEP+-sjabloon maken?
 729. Het inlezen wordt afgebroken omdat te veel records fout zijn.
 730. Wat betekent transitohandel en entrepothandel?
 731. Gevolgen Brexit voor bedrijven met uitgebreide landenindeling in de vragenlijst
 732. Waar vind ik de uitgebreide handleiding over Internationale handel in diensten?
 733. Gevolgen Brexit voor bedrijven met EU/niet-EU indeling in de vragenlijst.
 734. Waar vind ik de uitgebreide handleiding IDEP?
 735. Ik heb helemaal geen internationale diensten uitgevoerd of ingevoerd. Hoe wordt mijn bedrijf geselecteerd?
 736. Waar kan ik de landenlijst vinden?
 737. Waar kan ik de dienstenlijst vinden?
 738. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 739. Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?
 740. Welke gegevens worden in de internetvragenlijst gevraagd?
 741. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 742. Hoe bepaal ik de dichtheid van een graskuil?
 743. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 744. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 745. Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?
 746. Hoeveel bedrijven ontvangen deze enquête?
 747. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 748. Hoeveel bedrijven ontvangen deze enquête?
 749. In de internetvragenlijst zijn woningen opgenomen waarvan ik geen beheerder/eigenaar meer ben. Waar kan ik dit aangeven?
 750. Ik kan de internetvragenlijst niet elektronisch invullen.
 751. Welke gegevens worden in de internetvragenlijst gevraagd?
 752. Hoe wordt de mestproductie in Nederland berekend?
 753. Ik heb de enquête ingevuld. Waarom krijg ik dan toch een rappelbrief?
 754. Waarom wordt geen gebruik gemaakt van bestaande registraties?
 755. Waarom wordt ook gevraagd naar biologische bestrijding en mechanische bestrijdingen?
 756. Kan ik de gegevens via een Excel uploaden?
 757. Waarom is invullen van de vragenlijst verplicht?
 758. Wij telen het gewas maar de teelt is erg afwijkend, hoe moet ik de vragenlijst invullen?
 759. Wat gebeurt er met mijn data?
 760. Waar vind ik meer informatie over de achtergrond van dit onderzoek?
 761. Waarom worden de gegevens over 2020 gevraagd? 2020 Is anders dan andere jaren, en geeft daarom geen goed beeld.
 762. Hoe kan ik gegevens wijzigen van een al ingezonden internet vragenlijst?
 763. Waarom wordt het gebruik gevraagd per middel?
 764. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 765. Mijn gewasareaal is erg klein, hoe moet ik de vragenlijst invullen?
 766. Hoe dien ik wijzigingen in de structuur door te geven?
 767. Voor welk onderdeel van mijn bedrijf moet ik de vragenlijst invullen?
 768. Waarom vraagt het CBS een consolidatie van alleen de binnenlandse entiteiten?
 769. Welke gegevens worden in de internetvragenlijst gevraagd?
 770. Op welke financieringsaanvraag heeft de vragenlijst betrekking?
 771. Er bestaat toch al een Financieringsmonitor?
 772. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 773. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 774. Kan ik de vooringevulde beginstand van de balans aanpassen?
 775. Ik ben de inlogcodes kwijt.
 776. Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen?
 777. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens voor de Statistiek Financiën van Ondernemingen?
 778. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 779. Kan ik de taalinstelling van de vragenlijst wijzigen?
 780. Kan ik een overzicht van de vragen in PDF-formaat krijgen?
 781. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 782. Moet ik het waterverbruik ook opgeven?
 783. We hebben hier een vorkheftruck rondrijden over het terrein. En een stel lease-auto's. Moeten we het energieverbruik hiervan ook opgeven?
 784. Moet ik alleen opgave doen over het adres waar de brief naar toe is gestuurd?
 785. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 786. Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?
 787. Is de periode waarover ik opgave moet doen, aan te passen?
 788. De jaarrekening van het energiebedrijf is nog niet ontvangen, die verwachten we pas ergens in de komende maanden.
 789. De brief is gestuurd aan een holding, en die gebruikt geen energie.
 790. De maandrekening van december is nog niet ontvangen.
 791. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 792. Wij huren onze bedrijfsruimte en de huurprijs is inclusief het energieverbruik.
 793. Is de periode waarover ik opgave moet doen, aan te passen?
 794. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf of instelling?
 795. Wanneer worden de resultaten gepubliceerd?
 796. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 797. Wat gebeurt er met de gegevens die het CBS verzamelt?
 798. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 799. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 800. Worden de komende jaren steeds dezelfde bedrijven geënquêteerd?
 801. Wanneer moet ik uiterlijk de vragenlijst invullen?
 802. Waar worden de resultaten gepubliceerd?
 803. Waarom ontvang ik een vragenlijst?
 804. Kan ik een Engelstalige vragenlijst krijgen?
 805. Waarom is er ook een maandvariant (de voormalige conjunctuurtest)?
 806. Waar kan ik terecht voor vragen of om een klacht in te dienen?
 807. Ik kan de website niet openen, wat moet ik doen?
 808. De inlogcode werkt niet?
 809. Hoeveel bedrijven ontvangen de enquête?
 810. Als ik eenmaal ingelogd ben bij de vragenlijst, kan ik niet meer terug naar de site van COEN?
 811. Hoe zijn de gevraagde variabelen vastgesteld?
 812. Waar vind ik een gebruikersinstructie voor de vragenlijst?
 813. Kan ik uitstel aanvragen?
 814. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 815. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 816. Kan ik de taalinstelling van de vragenlijst wijzigen?
 817. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 818. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren
 819. Wat doe ik als de Portal niet werkt?
 820. Ik ben de inlogcodes kwijt
 821. Is de periode waarover ik opgave moet doen, aan te passen?
 822. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 823. Hoe weet ik over welke periode ik gegeven moet aanleveren?
 824. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 825. Een klik op de knop ‘Vorige’ brengt me niet terug op de vorige pagina. Hoe zit dat?
 826. Ik kan de enquête Bestelauto’s niet versturen?
 827. Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?
 828. Ik val al jaren in de steekproef, kunt u mijn bedrijf niet een keer overslaan?
 829. Mijn onderneming is een leasemaatschappij of verhuurbedrijf. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 830. Hoe kan ik de internetvragenlijst starten?
 831. Is het mogelijk om een eerdere levering te corrigeren?
 832. Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek. Waar worden deze gepubliceerd?
 833. Moeten de gegevens van cliënten die zelf de zorg bekostigen ook worden geleverd?
 834. Waarom ontvang ik een vragenlijst?
 835. Is er een (uitgebreidere) invulinstructie voor deze verplichte gegevenslevering ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd?
 836. Ik heb in 2015 geen opleidingen verzorgd. Hoef ik de vragenlijst dan niet in te vullen?
 837. Moet de cliënt (of diens ouders) toestemming geven voor het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens aan het CBS door de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling?
 838. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 839. Binnen een verslagperiode mag er per traject slechts één gemeente via het woonplaatsbeginsel worden meegeleverd. Welke te kiezen bij tussentijdse verhuizingen en dergelijke?
 840. Voor welke juridische eenheden van mijn onderneming moet ik de vragenlijst invullen?
 841. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 842. Bedrijfsafvalstoffen bijlage
 843. Waarom moet ons bedrijf gegevens verstrekken, terwijl levering al plaatsvindt via het Integraal PRTR-verslag?
 844. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 845. Hoeveel bedrijven ontvangen de enquête?
 846. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 847. Waar vind ik de Europese afvalstoffenlijst (Eural)?
 848. Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 849. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 850. Waarom moet ons bedrijf de gegevens verstrekken, terwijl al melding wordt gedaan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)?
 851. Hoeveel bedrijven ontvangen de enquête?
 852. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 853. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 854. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 855. Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?
 856. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 857. Is mijn privacy beschermd?
 858. Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?
 859. Waarom zijn er maxima voor het aantal getoonde cijfers en het aantal te downloaden cijfers?
 860. Staan alle cijfers van het CBS op StatLine?
 861. Is het mogelijk geautomatiseerd gegevens uit StatLine op te halen?
 862. Hoe kan ik een tabel aanpassen?
 863. Hoe werken de links naar een StatLine tabel?
 864. Als ik in de themaboom per ongeluk de verkeerde tabel selecteer, moet ik weer helemaal vooraan in de themaboom beginnen. Kan dat niet handiger?
 865. Hoe kan ik cijfers zoeken in StatLine?
 866. Ik vind het zelf selecteren in StatLine veel te tijdrovend. Zijn er geen kant-en-klare tabellen beschikbaar?
 867. Hoeveel zzp’ers telt Nederland in vergelijking met andere EU-landen?
 868. Welke werkgevers zetten flexibel werk in zoals zzp?
 869. Waarom worden mensen zzp’er?
 870. Waar vind ik uitleg hoe StatLine werkt?
 871. What is the purpose of the little white arrows in the tables?
 872. When I choose a data format I want to download, nothing happens.
 873. Where can I find an explanation of how StatLine works?
 874. Waarom zijn er maxima voor het aantal getoonde cijfers en het aantal te downloaden cijfers?
 875. Why is there a limit to the number of data shown on screen and the number of data you can download?
 876. Waar zijn die witte pijltjes in een tabel goed voor?
 877. When I click the 'printable version' button to print, nothing happens.
 878. Hoe kan ik cijfers zoeken in StatLine?
 879. If I select a wrong table when browsing through the themes, I have to go right back to the beginning of the themes. Is there a quicker way?
 880. StatLine's too complicated for me. Does the CBS have a helpdesk?
 881. Hoe werken de links naar een StatLine tabel?
 882. Ik kom er met StatLine helemaal niet uit. Heeft het CBS een helpdesk?
 883. Ik vind zelf selecteren in StatLine veel te tijdrovend. Zijn er geen kant-en-klare tabellen uit StatLine?
 884. Is het mogelijk geautomatiseerd gegevens uit StatLine op te halen?
 885. Staan alle cijfers van het CBS op StatLine?
 886. How do hyperlinks to a StatLine table work?
 887. How can I find figures in StatLine?
 888. Zijn de werkloosheidscijfers internationaal vergelijkbaar?
 889. Zijn er nog andere Landbouwtellingsuitkomsten beschikbaar naast die in StatLine?
 890. Als ik bij downloaden op een bestandsformaat klik, gebeurt er niets.
 891. Als ik in de themaboom per ongeluk de verkeerde tabel selecteer, moet ik weer helemaal vooraan in de themaboom beginnen. Kan dat niet handiger?
 892. Worden vrouwen steeds ouder moeder?
 893. Welke regionale cijfers zijn er over energieverbruik?
 894. Welke overzichtspublicaties zijn er op het gebied van duurzaamheid?
 895. Welke status hebben de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba?
 896. Als ik bij afdrukken op 'printvriendelijke versie' klik, gebeurt er niets.
 897. Welke regionale informatie over de woningmarkt is er?
 898. Welke informatie is te vinden in het thema bouwen en wonen?
 899. Welke informatie is te vinden in het thema handel en horeca?
 900. Welke informatie heeft het CBS over educatie?
 901. Welke gegevens heeft het CBS over primair onderwijs?
 902. Welke index moet ik gebruiken voor het indexeren van bouwkosten van woningen?
 903. Welke informatie heeft het CBS over het hoger onderwijs?
 904. Welke informatie heeft het CBS over leven lang leren?
 905. Welke gevens heeft het CBS over financiële markten?
 906. Welke gegevens uit de Landbouwtelling kunnen als maatwerk worden samengesteld?
 907. Welke informatie is er nog meer over echtscheidingen?
 908. Welke cijfers heeft het CBS over voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)?
 909. Welke cijfers heeft het CBS over voortijdig schoolverlaters?
 910. Welke cijfers over geboorten zijn er?
 911. Welke cijfers publiceert het CBS over de detailhandel?
 912. Welke gegevens heeft het CBS over het mbo?
 913. Welke cijfers heeft het CBS over voortgezet onderwijs?
 914. Welke cijfers publiceert het CBS over sociale zekerheid?
 915. Welke cijfers heeft het CBS over woningprijzen?
 916. Wat was de economische groei het afgelopen kwartaal/jaar?
 917. Welke cijfers heeft het CBS over onderwijsfinanciën?
 918. Wat verstaat het CBS onder globalisering?
 919. Wat verstaat het CBS onder een bedrijf?
 920. Wat wordt tot een museum gerekend en welke musea blijven buiten beschouwing?
 921. Welk aandeel hebben varkens in de productie van dierlijke mest?
 922. Welke cijfers heeft het CBS over Caribisch Nederland?
 923. Wat valt onder horeca?
 924. Wat zijn de beste buurten om een huis te kopen?
 925. Wat verstaat het CBS onder een allochtoon?
 926. Wat zijn voortijdig schoolverlaters?
 927. Wat valt er onder de motor- en autohandel?
 928. Welke cijfers heeft het CBS over de groothandel?
 929. Wat kan ik vinden in dit dossier?
 930. Wat kan ik vinden onder dit dossier?
 931. Wat is seizoencorrectie?
 932. Wat is het verschil tussen een westerse en niet-westerse allochtoon?
 933. Wat is het verschil tussen de input- en outputprijsindex bouwkosten nieuwbouwwoningen?
 934. Wat is het verschil tussen de eerste en tweede generatie?
 935. Wat is macro-economie?
 936. Wat is wederuitvoer?
 937. Wat kan ik vinden onder dit thema?
 938. Wat kan ik vinden in de energiebalans?
 939. Wat is transitohandel?
 940. Wat is de afzet van motorbrandstoffen, zoals benzine, diesel en andere olieproducten?
 941. Wat is de levensverwachting van pasgeborenen?
 942. Wat is het aandeel hernieuwbare energie in het energieverbruik?
 943. Wat is de Balassa-index?
 944. Wat is groene groei?
 945. Wat is economische groei en hoe komt het CBS tot dit cijfer?
 946. Wat is het verschil tussen akkerbouwbedrijven en bedrijven met akkerbouw?
 947. Wat is hernieuwbare energie?
 948. Wat is conjunctuur?
 949. Wat dragen bedrijven onder buitenlandse zeggenschap bij aan de Nederlandse economie?
 950. Waar worden de gevolgen van globalisering voor Nederland beschreven?
 951. Wanneer komen de cijfers van de jaarlijkse Landbouwtelling beschikbaar?
 952. Waarvoor kan ik de prijsindexcijfers van de productie van gebouwen gebruiken?
 953. Wanneer worden de oogstramingen gepubliceerd?
 954. Wat betekent volume in conjunctuurberichtgeving?
 955. Waar zijn gegevens over financiële instellingen te vinden?
 956. Wanneer komen nieuwe cijfers over de internationale goederenhandel beschikbaar?
 957. Waaruit bestaat de zorgsector?
 958. Waar vind ik een begrippenlijst?
 959. Waarom zijn er verschillende cijfers over het aantal bedrijven in Nederland?
 960. Waar vind ik internationale cijfers over energie?
 961. Waarom verschillen de cijfers over de internationale goederenhandel van het CBS en die van Eurostat?
 962. Wat is de invoerwaarde?
 963. Waar vind ik een kaart van de wijk- en buurtindeling?
 964. Waarom kan de reeks 'gemiddelde verkoopprijs' een ander verloop tonen dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen?
 965. Waarom onderzoek naar duurzaamheid?
 966. Waarom verschillen sommige cijfers van het CBS over kosten van de zorg van die van andere organisaties?
 967. Waarom overlijden er momenteel meer vrouwen dan mannen?
 968. Waar vind ik cijfers over geregistreerd partnerschap?
 969. Waarom worden de cijfers over de beroepsbevolking voor seizoeninvloeden gecorrigeerd?
 970. Waardoor stijgt de levensverwachting?
 971. Waar kan ik nog meer informatie over jongeren vinden?
 972. Waar kan ik informatie vinden over het elektriciteitverbruik?
 973. Waarom bestaan er verschillende cijfers over de uitstoot van kooldioxide (CO2)?
 974. Waarmee pas ik de looncomponent in mijn contracten aan?
 975. Waarom heeft het CBS zo weinig gegevens per wijk of buurt?
 976. Waar kan ik informatie vinden over het energieverbruik?
 977. Waar kan ik meer informatie vinden over de basisverlegging bij de producentenprijsindex?
 978. Waar kan ik informatie vinden over de omzet van de industrie?
 979. Waar kan ik zien wat toerisme betekent voor de economie?
 980. Nederland vergrijst: waarom stijgt de sterfte niet?
 981. Publiceert het CBS ook gegevens per gemeente of provincie?
 982. Publiceert het CBS ook gegevens per wijk of buurt?
 983. Staan er ook conjunctuurcijfers overzichtelijk bij elkaar?
 984. Publiceert het CBS ook cijfers van economische groei van andere landen?
 985. Kan het CBS mij het aantal bedrijven geven dat natuurwetenschappelijk onderzoek doet?
 986. Uit welke bron komen de cijfers?
 987. Is quasi-doorvoer opgenomen in de statistieken van de Internationale Handel?
 988. Leven gehuwden langer dan niet-gehuwden?
 989. Sport ik meer of minder dan gemiddeld?
 990. Hoe wordt de slaapplaatsbezettingsgraad van logiesaccommodaties bepaald?
 991. Hoe wordt de inflatie gemeten?
 992. Is er ook een begrippenlijst met alleen gezondheidsbegrippen?
 993. Ik werk bij een gemeente, provincie of andere decentrale overheid. Waar vind ik de regionale informatie die ik voor mijn werk nodig heb?
 994. Hoe wordt duurzaamheid gemeten?
 995. Hoe wordt de gezonde levensverwachting berekend?
 996. Is er voor het aantal varkens en koeien ook een andere peildatum dan 1 april?
 997. Hoe wordt groene groei  gemeten?
 998. Is mijn buurt aan het verloederen?
 999. Hoe zit het met de verwerking van adv-uren en vakantiedagen in de arbeidsduur?
 1000. Hoe weet ik wanneer nieuwe cijfers beschikbaar zijn?
 1001. Hoe zijn de StatLinetabellen van de Landbouwtelling opgezet?
 1002. Hoeveel procent van de Nederlanders beschikt thuis over internet?
 1003. Hoeveel migratiehuwelijken zijn er?
 1004. Hoe verhouden de cijfers van de tabel werkgelegenheid zich tot de tabellen van Arbeidsrekeningen op StatLine?
 1005. Hoeveel verdient Nederland aan de export?
 1006. Hoeveel kinderen krijgen allochtone vrouwen?
 1007. Hoe verhouden de tabellen over banen en lonen en de tabellen over beroepsbevolking op StatLine zich tot elkaar?
 1008. Hoe volledig is de informatie over de orderontvangsten van de industrie?
 1009. Hoeveel rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn er in Nederland en hoeveel afvalwater wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverd?
 1010. Hoeveel allochtonen wonen er in Nederland?
 1011. Hoeveel bedrijven zijn er in Nederland failliet gegaan?
 1012. Hoeveel jeugdige gebruikers hebben zich ingeschreven bij een openbare bibliotheek?
 1013. Hoeveel huishoudelijk afval wordt er jaarlijks per inwoner geproduceerd?
 1014. Hoeveel bedrijven presenteren zich met een eigen website?
 1015. Hoeveel inwoners van Nederland rekenen zich tot een kerkelijke gezindte?
 1016. Hoeveel bedrijven zijn er in Nederland?
 1017. Hoeveel geven Nederlanders uit aan vakanties?
 1018. Hoeveel inwoners telt Caribisch Nederland?
 1019. Hoeveel bedrijven in Nederland zijn in buitenlandse handen?
 1020. Hoe is de uitvoerwaarde opgebouwd?
 1021. Hoe vaak wordt dit dossier bijgewerkt?
 1022. Hoe kom ik aan meer regionale informatie?
 1023. Hoe hoog zijn de milieukosten in Nederland?
 1024. Hoe kan het dat het jaarcijfer van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen naar COROP en grote gemeenten hoger kan liggen dan de vier kwartaalcijfers? En het kwartaalcijfer hoger dan de maandcijfers?
 1025. Hoe ontwikkelt de levensverwachting in Nederland zich in vergelijking met andere landen?
 1026. Hoe meet het CBS de internationalisering?
 1027. Hoe staat het met de gezondheid van de bevolking?
 1028. Hoe vaak wordt deze dossierpagina bijgewerkt?
 1029. Hoe hoog zijn de lonen in Nederland?
 1030. Vragen over kenmerk ‘Type voorziening’
 1031. Vragen over kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’
 1032. Vragen over kenmerk ‘Arbeidsvermogen’
 1033. Hoe beschrijft het CBS de Nederlandse economie?
 1034. Hoe hoog is de inflatie op dit moment?
 1035. Vragen over de registratie
 1036. Hoe blijf ik op de hoogte van het laatste conjunctuurnieuws?
 1037. Heeft het CBS meer cijfers over handel en horeca?
 1038. Heeft het CBS ook informatie over nieuwe appel- en perenrassen?
 1039. Mag ik privacy-gevoelige gegevens voor de BUS, SRG en BDFS aan het CBS leveren?
 1040. Ik wil graag betrokken zijn en meedenken over de statistieken. Wat zijn de mogelijkheden?
 1041. Hoe kan ik me aanmelden voor het Gemeentepanel of de Klankbordgroep?
 1042. Zijn er praktijkvoorbeelden voor het aantal kostendelers in de algemene bijstand?
 1043. Is aanlevering van gegevens voor de BUS, SRG en BDFS verplicht?
 1044. Aantal kostendelers in geval van IOAW en IOAZ
 1045. Algemene vragen
 1046. Waar en hoe kan ik de extra energietoeslag voor lagere inkomens invoeren?
 1047. Wat is pseudonimiseren? En hoe gaat dat in zijn werk?
 1048. Waar vind ik meer informatie over de werkwijze van het CBS?
 1049. Hoe verwerkt het CBS de data naar statistiek?
 1050. Wat doet het CBS met brondatabestanden?
 1051. Voert het CBS elk jaar audits uit op het gebied van privacy?
 1052. Is het CBS een onafhankelijke organisatie? Zo ja, waar uit zich dat in?
 1053. Aan welke wet- en regelgeving is het CBS gebonden?
 1054. Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?
 1055. Zijn mijn persoonsgegevens herkenbaar wanneer de data binnenkomt bij het CBS?
 1056. Ben ik verplicht om mee te werken aan onderzoeken van het CBS?
 1057. Wie heeft er toegang tot de data?
 1058. Wie controleert het CBS op de naleving van de wet- en regelgeving?
 1059. Hoe komt het CBS bij mij persoonlijk terecht?
 1060. Klopt het dat het CBS de fysieke dataleveringen heroverweegt?
 1061. Is het CBS AVG-proof?
 1062. Hoe beveiligt het CBS zijn data?
 1063. Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?
 1064. Waar vind ik de CBS open datahandleidingen?
 1065. Waar kan ik de rest van de cijfers/statistieken terugvinden?
 1066. Hoe zijn de inkomens verdeeld in Nederland?
 1067. Welk soorten bedrijven hebben veel flexwerkers?
 1068. Wat zijn de omzetcijfers van de diverse branches in ons land?
 1069. Huurindexeringsmodule: Hoe pas ik mijn huurprijs aan?
 1070. Hoe staat het met de sociale zekerheid van flexwerkers?
 1071. Krijgen flexwerkers scholing?
 1072. Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?
 1073. Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid?
 1074. Flexwerkers en de coronacrisis
 1075. Vragen en antwoorden over de sterftecijfers
 1076. Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?
 1077. Waarom krijg ik een oud CSV bestand als download, terwijl er een nieuwe versie beschikbaar is?
 1078. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen OData3 en OData4?
 1079. Welke OData 4 commando's zijn beschikbaar?
 1080. Waarom krijg ik een waarschuwing dat de browser de CSV download misschien niet kan verwerken?
 1081. Hoe kan ik datasets vinden in het dataportaal?
 1082. Heeft het CBS een helpdesk voor vragen over open data?