Waarmee pas ik de looncomponent in mijn contracten aan?

In leveringscontracten tussen twee of meer partijen kan voor het verrekenen van wijzigingen in de arbeidskosten gebruik worden gemaakt van 1) indexcijfers van cao-lonen of van 2) indexcijfers contractuele loonkosten. Bij de indexcijfers van cao-lonen (1) blijft de ontwikkeling van de sociale lasten voor werkgevers buiten beschouwing. Daarom voldoen deze cijfers niet altijd. Bij de indexcijfers contractuele loonkosten (2) is de ontwikkeling van de sociale lasten voor werkgevers wel verwerkt. Deze omvatten naast het cao-loon inclusief bijzondere beloningen de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen.

Voor alle bedrijfstakken worden zowel de indexcijfers van cao-lonen als de indexcijfers contractuele loonkosten gepubliceerd. U kunt deze tabel zelf aanpassen. Voor de cao-lonen zijn ook meer gedetailleerde cijfers over bedrijfsklassen beschikbaar.

In de korte onderzoeksbeschrijving kunt u meer informatie vinden over de statistiek van de cao-lonen en de contractuele loonkosten.