Hoeveel kinderen krijgen allochtone vrouwen?

Sinds eind 2016 is het begrip ‘allochtoon’ vervangen door ‘persoon met een migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd.

In de tabel Levend geboren kinderen; migratieachtergrond moeder en leeftijd moeder zijn cijfers over levendgeborenen naar migratieachtergrond en leeftijd van de moeder zijn te vinden. In deze tabel kunnen cijfers ook naar enkele kenmerken van migratieachtergrond worden geselecteerd. Hoeveel kinderen vrouwen met een migratieachtergrond krijgen en het gemiddeld kindertal per vrouw is te vinden in tabel Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder.

Cijfers over tienermoeders naar migratieachtergrond staan in het nieuwsbericht. Recente cijfers zijn te vinden in de tabel levend geboren kinderen; migratieachtergrond en leeftijd van de moeder.