Hoeveel kinderen krijgen allochtone vrouwen?

De term ‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd.

Cijfers over geboorten naar migratieachtergrond van de moeder zijn te vinden in deze tabel, waarin ook specifieke herkomstgroepen kunnen worden geselecteerd.

Cijfers over tienermoeders naar migratieachtergrond staan in het nieuwsbericht relatief weinig tienermoeders in Nederland.