Wordt de vertrouwelijkheid van mijn rapportage door DNB geborgd?

Net als het CBS stelt DNB groot belang in het bewaken van de vertrouwelijkheid van de aan DNB gerapporteerde gegevens. Dit geldt zowel voor de wijze van communicatie tussen DNB en rapporteurs – waarvoor enkel beveiligde verbindingen worden gebruikt – als voor het gebruik van deze data. Net als het CBS toetst DNB haar gepubliceerde cijfers op herleidbaarheid.