Hoeveel werken mannen meer dan vrouwen?

In 2021 werkte van de bevolking van 15 tot 65 jaar 86,8 procent van de mannen en 77,1 procent van de vrouwen. Het verschil in de zogeheten netto-arbeidsparticipatie bedroeg toen dus 9,7 procentpunt. In 2013 werkte in deze leeftijdscategorie 82,3 procent van de mannen en 70,7 procent van de vrouwen. Er werkten toen naar verhouding dus iets meer mannen en beduidend minder vrouwen. Het verschil in de netto-arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen bedroeg 11,6 procentpunt.

Werkende mannen werkten in 2021 gemiddeld 39,4 uur per week, werkende vrouwen 29,2 uur. In 2013 werkten zowel mannen met 38,8 uur als vrouwen met 27,4 uur een fractie minder. Het verschil tussen mannen en vrouwen is iets afgenomen.