Hoeveel werken mannen meer dan vrouwen?

In 2020 werkte van de bevolking van 15 tot 75 jaar 72,5 procent van de mannen en 64,2 procent van de vrouwen. Het verschil in de zogeheten nettoarbeidsparticipatie bedroeg toen dus 8,3 procentpunt. In 2010 werkte in deze leeftijdscategorie 72,3 procent van de mannen en 61,0 procent van de vrouwen. Er werkten toen naar verhouding dus iets meer mannen en beduidend minder vrouwen. Het verschil in de nettoarbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen bedroeg 11,3 procentpunt.

 

Werkende mannen werkten in 2020 gemiddeld 35 uur per week, werkende vrouwen 26 uur. In 2010 werkten mannen met 37 uur een fractie meer en vrouwen met 25 uur een fractie minder. Het verschil in arbeidsduur is dus iets afgenomen.