Waarom ontvang ik een vragenlijst?

Uw bedrijf is geselecteerd op basis van een steekproef. Het CBS houdt daarbij rekening met het belang van een bedrijf voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Zo worden een aantal criteria gehanteerd, waaronder het aantal werknemers. De grootste bedrijven (meer dan 100 werknemers) in een bepaalde branche zullen bijna altijd een vragenlijst ontvangen. Bij bedrijven die tussen de 10 en 100 werknemers in dienst hebben en het kleinbedrijf (minder dan 10 werknemers) kan het CBS in de meeste gevallen volstaan met een steekproef die representatief is voor het geheel.