Mijn onderneming heeft een gebroken boekjaar, hoe moet ik de vragenlijst invullen?

Als de verslagperiode afwijkt van het kalenderjaar, dan vult u bij ‘Verslagjaar’ de begin- en einddatum in van het verslagjaar waarover u rapporteert. Zie daarvoor de toelichting bij de rubriek Verslagjaarjaar in de vragenlijst.