Onder welke kostengroep dienen werkzaamheden voor andere waterschappen en/of gemeenten verantwoord te worden?

Bij werkzaamheden voor gemeenten of waterschappen wordt geregeld personeel ingezet. De vergoeding voor deze inzet maakt deel uit van het totale bedrag dat aan de afnemende partij(en) in rekening wordt gebracht (één enkel bedrag). Dit totale bedrag wordt geboekt onder inkomstencode 3.6 (diensten voor derden). Het gedeelte hiervan dat in rekening gebrachte loonkosten betreft, behoeft niet via code 2.2 (uitleen personeel) afzonderlijk zichtbaar te worden gemaakt. Zolang het om projectgewijze inzet gaat van personeel (en niet om uitleen van personeel voor een vooraf overeengekomen periode als detachering) is code 2.2 niet aan de orde.