Wanneer worden voorlopige indices definitief?

Consumentenprijsindex (CPI)

CPI: de cijfers van de meest recente beschikbare maand zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende maand.

Bijvoorbeeld: in mei 2019 werd de voorlopige CPI van april 2019 gepubliceerd. In juni 2019 werd de definitieve CPI van april 2019 gepubliceerd.

Prijsindex binnenvaartdiensten

De cijfers voor het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Bijvoorbeeld: medio mei 2019 zijn de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd. Op hetzelfde moment zijn de definitieve cijfers van het vierde kwartaal van 2018 gepubliceerd.

Index dienstenprijzen (DPI)

De cijfers in deze tabel kunnen Voorlopig (aangegeven met: *), Nader voorlopig (aangegeven met: **) en Definitief zijn. Bij de Voorlopige cijfers is voor het meest recente kwartaal circa de helft van de branches zichtbaar. De cijfers voor alle branches zijn zichtbaar bij de publicatie van de Nader voorlopige cijfers. Daarbij kunnen voorlopige cijfers bijgesteld zijn. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Bijvoorbeeld: medio mei 2019 zijn voor circa de helft van de branches de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd. Op hetzelfde moment zijn de definitieve cijfers voor alle branches van het vierde kwartaal van 2018 gepubliceerd. Medio juni zijn de Nader voorlopige cijfers voor alle branches gepubliceerd en kunnen de reeds gepubliceerde voorlopige cijfers bijgesteld zijn.

Prijsindex operationele autolease

De cijfers voor het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Bijvoorbeeld: medio april 2019 zijn de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd. Op dit moment zijn de definitieve cijfers van het vierde kwartaal van 2018 gepubliceerd.

Prijsindex productie gebouwen

De cijfers van de laatste vier kwartalen zijn voorlopig. Deze cijfers worden na ca. één jaar definitief. Bijvoorbeeld: medio augustus werden de voorlopige indices van het tweede kwartaal van 2019 gepubliceerd tezamen met de voorlopige indices van het eerste kwartaal van 2019 en van het vierde en derde kwartaal van 2018. Op dat moment werden de definitieve indices van het tweede kwartaal van 2018 gepubliceerd..

Grond- weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex

De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken cao's worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten

De prijsindexcijfers van de Materiaalcomponent zijn 5 maanden voorlopig.

De periode dat de prijsindexcijfers van de Looncomponent voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de Bouwnijverheid betrokken cao's worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.
De prijsindexcijfers van Totaal worden definitief zodra beide componenten definitief zijn.

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten

De cijfers blijven vier kwartalen voorlopig. Daarna worden ze definitief vastgesteld.

Bijvoorbeeld: in juni 2019 werden de voorlopige indices van het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd (en die van het tweede, derde en vierde kwartaal van 2018). Op dat moment werden de definitieve indices van het eerste kwartaal van 2018 gepubliceerd.

Producentenprijsindex (PPI)

De cijfers zijn over de vijf laatst gepubliceerde maanden voorlopig.

Bijvoorbeeld: ultimo juli 2019 werden de voorlopige indices van juni 2019 gepubliceerd (en die van mei, april, maart en februari 2019). Op dit moment werden de definitieve indices van januari 2019 gepubliceerd.

Cao-loon- en contractuele loonkostenindices (CAO en CLK)

De nieuwe maandcijfers worden binnen één week na de desbetreffende kalendermaand gepubliceerd. Dit is het zogenoemde eerstgepubliceerde cijfer. Daarna wordt iedere maand het voorlopige indexcijfer herzien aan de hand van nieuw afgesloten cao's totdat in het tweede kwartaal van het jaar de indexcijfers van het voorgaande kalenderjaar definitief geworden zijn.
Bijvoorbeeld: begin juni 2019 werden de voorlopige (tevens eerstgepubliceerde) cao-loon- en contractuele loonkostenindices van mei 2019 gepubliceerd. Op dit moment werden ook de indices van 2018 (maanden, kwartalen, jaar) definitief vastgesteld.