Leren met het CBS

© van Assendelft Fotografie/ Jeroen Appels

Leren met CBS biedt materiaal aan om basisschoolleerlingen, scholieren in het voortgezet onderwijs en studenten, te leren wat data en statistieken betekenen in onze maatschappij. De leerlingen maken spelenderwijs kennis met het CBS, statistieken en nepnieuws.

Het lesmateriaal is primair gericht op de basisschool voor groepen 7 en 8. Intussen werken we ook met de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het CBS vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen met dit materiaal aan de slag gaan om de ‘statistische geletterdheid’ te verhogen. 

Wilt u ons lespakket in de klas gebruiken? Neem dan contact met ons op. Stuurt u dan een mail naar lerenmet@cbs.nl.

6B hoofdcategorieën