In welke categorie moeten provincies de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) verantwoorden?

Het onderscheid binnen de opbrengsten opcenten op de MRB is voor provincies lastig aan te geven indien ze deze informatie niet van de centrale overheid ontvangen. Het CBS is tot de conclusie gekomen dat de meest doelmatige oplossing is dat de provincies de totale opbrengst opcenten MRB boeken onder de categorie 1.0.2, belasting op inkomen van gezinnen. Het CBS zal met behulp van informatie van de belastingdienst de totale opbrengst van alle provincies verdelen over de twee categorieën: producenten en gezinnen.