Waarmee pas ik de looncomponent in mijn contracten aan?

© Hollandse Hoogte / Luuk van der Lee Fotografie

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de CAO-lonen en de contractuele loonkosten.

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.