Uit welke bron komen de cijfers?

Het CBS enquêteert personen over hun leefstijl, gezondheid en zorggebruik en enkele categorieën bedrijven over financiën, personeel en productie. Daarnaast wordt op grote schaal gebruik gemaakt van registraties in de zorg, die door het CBS ‘hergebruikt’ worden voor het maken van statistieken. Deze registraties bevatten met name gegevens over het zorggebruik van personen, waar mogelijk uitgesplitst naar diagnose of type zorg. De doodsoorzakenstatistiek is gebaseerd op de door artsen ingevulde doodsoorzaakverklaringen.

Gegevens over financiën, productie en personeel van een groot deel van de zorginstellingen zijn afkomstig uit het wettelijk verplichte Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Voor het samenstellen van financiële statistieken over vrije beroepsbeoefenaren in de zorg (onder meer medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, paramedici) gebruikt het CBS financieringsgegevens en fiscale data (afkomstig uit belastingaangiftes).