Welke twee varianten van de Barometer zijn er?

Er zijn twee varianten van de Barometer Culturele Diversiteit:

  1. de algemene variant’ biedt inzicht in de diversiteit wat betreft herkomst voor een organisatie als geheel. Op basis van één of meerdere loonheffingennummers van de organisatie selecteert het CBS de bijbehorende werknemers uit reeds binnen het CBS beschikbare werknemersgegevens uit de Polisadministratie. Dit gebeurt op basis van gepseudonimiseerde gegevens. Vervolgens leidt het CBS het herkomstland van de werknemers af op basis van eveneens gepseudonimiseerde gegevens. Dit levert voor de gehele organisatie drie percentages op: het percentage banen van werknemers met herkomst 1) Nederland, 2) Europa en 3) Buiten-Europa. Organisaties moeten minimaal 250 werknemers hebben om mee te kunnen doen aan de Barometer.
  2. de ingezoomde variant’ biedt grotere organisaties de mogelijkheid om in te zoomen op de culturele diversiteit binnen subgroepen in de organisatie, zoals organisatieonderdeel of functiegroep. Als vuistregel geldt dat elke subgroep uit minimaal 250 werknemers moet bestaan (in bijvoorbeeld elke salarisschaal die onderscheiden wordt, moeten minimaal 250 werknemers zitten). Voor dit onderzoek levert de organisatie personeelsgegevens (zoals geboortedatum, adres, geslacht, organisatieonderdeel) aan het CBS. Hiervoor sluit de organisatie een leveringsovereenkomst met het CBS af. Deze personeelsgegevens worden na ontvangst gepseudonimiseerd. Vervolgens leidt het CBS, per subgroep, het herkomstland van de werknemers af op basis van eveneens gepseudonimiseerde gegevens. Dit levert voor de organisatie als geheel én voor elke subgroep drie percentages op: het percentage werknemers met herkomst 1) Nederland, 2) Europa en 3) Buiten-Europa.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschillen tussen de varianten weer.

Twee varianten van de Barometer
1. Algemeen2. Ingezoomd
Omvang organisatieVanaf 250 werknemersVeelvoud van 250 werknemers/250 werknemers per subgroep
DetailniveauOrganisatie totaalOrganisatie totaal en subgroepen
Bron werknemersgegevensPolisadministratie (CBS-gegevens)Organisatie levert personeelsgegevens aan CBS
LeveringsovereenkomstNeeJa