StatLine als open data

© ANP

Alle tabellen in StatLine zijn beschikbaar als open data. Via een webservice (API) is de meest actuele versie van een tabel aan te roepen zoals die ook in StatLine op te vragen en te downloaden is. Door het gebruik van de OData API kan de data geautomatiseerd verwerkt worden.

CBS dataportaal

De datasets worden ontsloten via het CBS dataportaal. Via dit portaal kunnen alle beschikbare datasets doorzocht worden op trefwoord of thema. Per dataset wordt een korte beschrijving gegeven en zijn de links opgenomen naar de webservices waarmee de datasets kunnen worden gedownload. U kunt de dataset ook bekijken via een link naar StatLine. 

Alle datasets zijn ontsloten volgens het OData 3 protocol. Het CBS werkt momenteel aan de introductie van OData 4. Er is daarvoor een nieuw dataportaal ingericht. Dit portaal bevat zowel actuele als gearchiveerde Nederlandstalige tabellen.. Daarnaast zijn deze datasets als CSV bestanden te downloaden.

Webservices

Met de webservices worden alle statistische gegevens in StatLine als open data aangeboden. Er zijn drie webservices beschikbaar:

  • De Catalog-service geeft overzichten van datasets, bijvoorbeeld om een lijst met informatie over alle tabellen te genereren.
  • De standaard API is bestemd voor direct gebruik, bijvoorbeeld voor een grafiek op een website. Deze is geschikt om snel een beperkte hoeveelheid data op te halen. Er is een limiet van 10.000 cellen als hoeveelheid data die maximaal tegelijk opgevraagd kan worden.
  • De Feed is bestemd voor indirect gebruik, bijvoorbeeld het downloaden van een grote hoeveelheid data voor verdere verwerking. Er is geen maximum aan het aantal records dat opgevraagd kan worden.

Wijzigingen aan de structuur van tabellen zijn te vinden op de webpagina met Herontwerpen in StatLine. Deze pagina geeft een overzicht welke tabellen recent een herontwerp hebben ondergaan. Bij een herontwerp kan de structuur van een tabel veranderen, hetgeen gevolgen kan hebben voor geautomatiseerde processen die aangesloten zijn op de StatLine open data.

StatLine voor derden

Voor Statline voor derden zijn aparte services ontwikkeld:

 - Datacatalog
 - API
 - Feed

Iedere databank van StatLine voor derden heeft een eigen dataportaal.

Gebruikersondersteuning

Alle open data kan worden opgehaald met het OData-protocol. Voor gebruikers van R en Python zijn er een snelstartgids, een handleiding over kaarten en een handleiding over grafieken beschikbaar. Er is ook een handleiding voor Excel-gebruikers.

Daarnaast biedt het CBS ondersteuning via de LinkedIn-groep Centraal Bureau voor de Statistiek; Open Data.

Vragen over StatLine als open data?

U kunt contact opnemen met de Infoservice van het CBS (telefoon 088 5707070).