Hoe hoog is de inflatie van de consumentenprijzen (CPI is consumentenprijsindex)?

© Hollandse Hoogte / Paul van Riel

Onderstaande tabel geeft de inflatie (die wordt gemeten als de procentuele verandering van de ConsumentenPrijsIndex ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor) weer voor de afgelopen maanden en paar jaar.

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.