Wie worden benaderd voor dit onderzoek?

Het onderzoek wordt gehouden onder alle pensioenuitvoerders. Deze worden verzocht een bestand met gegevens over pensioenaanspraken te leveren.