Hoe ontwikkelt de levensverwachting in Nederland zich in vergelijking met andere landen?

In 2018 was de levensverwachting bij geboorte voor een Nederlandse man 80,2 jaar en voor een Nederlandse vrouw 83,3 jaar. De levensverwachting voor Nederlandse mannen is bijna twee jaar hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. Nederlandse vrouwen doen het relatief slechter dan mannen in Europa. De levensverwachting voor Nederlandse vrouwen is 0,1 jaar lager dan het gemiddelde in de Europese Unie. Vooral Zuid-Europese landen hebben een hoge levensverwachting. In de rest van de wereld scoren Japan, Australië en Canada hoog op het gebied van de levensverwachting. De meeste landen in Afrika scoren laag.

De levensverwachting bij geboorte in Nederland is de afgelopen 50 jaar voor mannen toegenomen met 9,2 jaar en voor vrouwen met 6,9 jaar. Deze toename is lager dan in de meeste Europese landen. Vooral onder Nederlandse vrouwen stagneerde de levensverwachting in de periode 1980-2000 en ongeveer sinds 2010, terwijl in deze periode het gemiddelde in Europa gestaag bleef stijgen.