Tot welke economische categorie behoren licentierechten voor software en aankoop van software?

Licentie- en octrooirechten worden gerekend tot kostengroep 2.3.1 "Aankopen niet duurzame goederen en diensten". Daarentegen behoort de aankoop van software tot categorie 2.2 "Aankoop van duurzame roerende zaken".

Bij de in de vraag omschreven voorbeelden is splitsing in huur en aankoop gewenst. Europese voorschriften vermelden namelijk expliciet dat niet tot de investeringen worden gerekend: "betalingen voor het gebruik van immateriële activa (w.o. softwareprogrammatuur)". Met de betaling van licentierechten wordt het recht tot gebruik van softwareprogrammatuur verkregen. De werkelijke aankoop van software valt echter onder de categorie aankoop van duurzame roerende zaken.