Kan het CBS mij het aantal bedrijven geven dat natuurwetenschappelijk onderzoek doet?

Nee, het CBS levert dat niet. We leveren wel het aantal actieve bedrijven dat als hoofdactiviteit natuurwetenschappelijk onderzoek (SBI 721) heeft. Het CBS bepaalt de hoofdactiviteit (SBI) van een bedrijf. De hoofdactiviteit is de activiteit die de meeste toegevoegde waarde (werkgelegenheid of omzet) genereert.
De CBS tabellen met aantallen bedrijven geven dus het aantal bedrijven in een SBI weer, en niet het aantal bedrijven dat zich met die bepaalde activiteit bezighoudt. De SBI 721 natuurwetenschappelijk onderzoek bevat bijvoorbeeld geen universiteiten (onderwijsbranche).
Meer informatie is te vinden in het artikel 'Economisch Demografische Statistieken'