Is het mogelijk om een eerdere levering te corrigeren?

Ja, als een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling meent dat de levering over de laatste verslagperiode onjuistheden bevat of onvolledig is, kan bij de eerstvolgende levering een correctielevering over de voorgaande periode meegestuurd worden. Dit kan alleen over de voorlaatste verslagperiode, niet over verslagperiodes daarvoor. Indien een correctielevering over de voorlaatste verslagperiode wordt meegeleverd, moet dit het gehele bestand zijn, niet slechts een deel ervan. Het CBS zal het eerder geleverde bestand overschrijven.