Vragen over kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’

Wat is het verschil tussen Re-integratie (code 1) en Participatie (code2)?

‘Participatie’ (code 2) is van toepassing als de voorzieningen die op dit moment voor de persoon worden ingezet worden voornamelijk zijn gericht op het gaan of blijven deelnemen aan de maatschappij. ‘Re-integratie’ (code 1) is van toepassing als de persoon naar oordeel van de gemeente in voldoende mate meedoet aan de samenleving en de voorzieningen op dit moment meer zijn gericht op het verkrijgen of behouden van werk, dan het actuele overkoepelende doel.

Kan ‘Doel inzet voorzieningen’ voor een persoon worden afgeleid van de ingezette typen voorzieningen voor die persoon?

Het kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’ is een persoonskenmerk. Vanuit de typen voorzieningen zelf is dit daarom niet altijd mogelijk. Als persoon bijvoorbeeld alleen een voorziening van het type ‘Vrijwilligerswerk’ (43) krijgt, dan is op grond hiervan niet te bepalen of ‘Doel inzet voorzieningen’ re-integratie (code 1) of participatie (code 2) van toepassing is. Dit is ook het geval bij voorzieningen als ‘Overige faciliterende voorziening’ (59) of ‘Niet nader in te delen’ (98).

Vanuit uw eigen voorzieningen is het echter soms wel mogelijk om het overkoepelende doel af te leiden. Soms zullen dan creatieve oplossingen nodig zijn. U zou bijvoorbeeld in uw eigen systeem vrijwilligerswerk kunnen splitsen in Vrijwilligerswerk t.b.v. participatie en Vrijwilligerswerk t.b.v. re-integratie. Het ‘Doel inzet voorzieningen’ is daarmee eenvoudig af te leiden (als vrijwilligerswerk de enige verstrekte voorziening is).

Voorwaarden voor deze werkwijze zijn dat:

  • alle ingezette voorzieningen zoals vastgelegd in de gemeentelijke administratie, eenduidig zijn te koppelen aan Re-integratie of Participatie;
  • de klantmanager die een voorziening inzet waarbij sprake is van een re-integratie- en een participatie-variant, goed bijhoudt dat de juiste variant is geselecteerd, zodat het mogelijk is om de goede actuele waarde voor het kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’ af te leiden;
  • het doel Re-integratie leidend is wanneer iemand meerdere voorzieningen heeft met verschillende doelen;
  • een persoon die naast een voorziening op het vlak van participatie ook een voorziening op het vlak van re-integratie ontvangt niet automatisch mag terugvallen op Participatie na het beëindigen van de re-integratievoorziening.

Hoe lang kan het kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’ op Participatie (code 2) staan?

Het kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’ kan aangeleverd worden met participatie (code 2) zolang dit nodig is.

Wij maken nog gebruik van de participatieladder. Kunnen wij op basis van de participatieladder het kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’ afleiden?

De participatieladder kan een hulpmiddel zijn bij het vullen van het ‘Doel inzet voorzieningen’; dit is afhankelijk van de manier waarop de gemeente deze invult. De participatieladder kan helpen bij het vullen van het kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’ als een bepaalde positie op de participatieladder eenduidig gekoppeld kan worden aan re-integratie (denk bijvoorbeeld aan de positie ‘Betaald werk met ondersteuning’) of participatie (denk aan de positie ‘Geïsoleerd’). Het is echter niet mogelijk om zonder aanvullende informatie uit enkel de positie ‘Onbetaald werk’ af te leiden of het kenmerk van het ‘Doel inzet voorzieningen’ Re-integratie of Participatie moet zijn.

Kan ik alle personen die een vrijstelling van de arbeidsverplichting hebben op ‘Participatie’ (code 2) zetten?

Nee. Het gaat om individuele situaties. Daarom moet er op persoonsniveau worden beoordeeld waarom de ontheffing is verleend en of dit van invloed is op het kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’.