Wat is de Balassa-index?

De Balassa-index meet de specialisatiegraad van Nederlandse exportproducten. De Nederlandse uitvoer van een bepaald product wordt hierbij vergeleken met de uitvoer van de EU-28 (exclusief Nederland). Als een product een Balassa-index heeft hoger dan 1 dan is er sprake van specialisatie van dat product. Bij een waarde lager dan 1, dan is er geen specialisatie.
Tot 2017 werd de specialisatiegraad van een Nederlands exportproduct berekend door vergelijking van dat product met de uitvoer van de EU-15 (exclusief Nederland).

Bijvoorbeeld, de Balassa-index voor 06 Levende planten en producten van de bloementeelt voor het jaar 2017 wordt als volgt berekend:

H6 Nederland 2017: 8,9 miljard euro
Totaal Nederland 2017: 467,4 miljard euro
Aandeel: 1,9 procent

H6 overig EU 2017: 4 miljard euro
Totaal Nederland 2017: 4655 miljard euro
Aandeel: 0,085 procent

Balassa is dus 1,9/0,085 = 22,4

Het getal 22,4 is groter dan 1. Nederland heeft dus een uitvoerspecialisatie ten opzichte van de EU-28 lidstaten voor het exportproduct levende planten en producten van de bloementeelt.

Zie ook StatLine-tabel Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU.