Wat is de invoerwaarde?

Het CBS kent 2 definities voor invoerwaarde van goederen. Eén voor de statistiek internationale handel en één voor de nationale rekeningen.

 • Internationale handel:
  Bij invoer uit EU-landen bestaat de invoerwaarde uit de waarde van de goederen inclusief de vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief de vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
  De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
 • Nationale rekeningen:
  Het leveren van goederen door het buitenland aan ingezetenen.
  De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
  In de Nationale rekeningen is de invoer f.o.b. gewaardeerd. Deze afkorting staat voor "free on board" en geeft aan dat de ingevoerde goederen zijn gewaardeerd tegen af-producentwaarde, vermeerderd met de handels- en vervoersmarges tot aan de grens van het land van uitvoer.