Heb ik toestemming nodig van de werknemer om persoonsgegevens met het CBS te delen?

Op basis van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) hoeft u geen toestemming aan uw werknemers te vragen om persoonsgegevens met het CBS te delen met het oog op statistische doeleinden, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten van de betrokkene.

Wel moeten organisaties het personeel algemeen mededelen dat ze in het kader van de Barometer culturele diversiteit bij het CBS cijfers willen opvragen over de culturele diversiteit binnen de organisatie en hoe hierbij werknemersgegevens verwerkt worden.