Waar gaat de vragenlijst over?

Onder tijdelijke woningen worden woningen verstaan, gebouwd op een tijdelijke locatie (ontheffing bestemmingsplan) of getoetst aan het bouwbesluit voor tijdelijke woningen. In de vragenlijst zal gevraagd worden voor hoeveel tijdelijke woningen een vergunning is verleend. Ook gaan enkele vragen over kenmerken van de tijdelijke woningen, zoals opdrachtgeverschap.