Welke cijfers heeft het CBS over voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)?

Het CBS heeft cijfers over zowel deelnemers als gediplomeerden in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De cijfers kunnen per onderwijssoort (vmbo-t, havo, vwo) worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond (land en generatie) en (woon)regio. Daarnaast kunnen de cijfers per onderwijssoort worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en leeftijd.

Het vavo is ontstaan als tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog een diploma of deelcertificaat kunnen behalen op het niveau van de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-t, voorheen mavo), de havo of het vwo. Tegenwoordig zijn het vooral jongvolwassenen die vavo volgen. Het gaat hierbij vaak om leerlingen die zijn gezakt voor hun eindexamen vmbo-t, havo of vwo. De opleiding wordt gevolgd op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC).