Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
21 21 mei 00:00

Instroom studenten mbo- en hbo-verpleegkunde

Is de instroom van nieuwe studenten naar de studies mbo- en hbo-verpleegkunde en mbo-verzorgende (IG) toegenomen of juist afgenomen? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
21 22 mei 00:00

Arbeidsparticipatie vrouwen

Hoe ontwikkelde de arbeidsdeelname van vrouwen zich in de afgelopen jaren? En hoe verhoudt die zich tot de arbeidsdeelname van mannen? Beschikbaar onder embargo

April 2024
21 22 mei 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

April 2024
21 23 mei 00:00

De illegale economie

Wat is de omvang van de illegale economie? Beschikbaar onder embargo

2021
21 23 mei 00:00

Revisie Nationale Rekeningen

De eerste resultaten van de revisie van de Nederlandse nationale rekeningen. Beschikbaar onder embargo

2021
21 23 mei 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Mei 2024
21 23 mei 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in maart?

Maart 2024
21 24 mei 00:00

Ervaren (fysieke en mentale) gezondheid en aandoeningen

Hoe ervaren jongeren en jongvolwassenen hun gezondheid? Is dat de laatste jaren veranderd? Beschikbaar onder embargo

2023
21 24 mei 00:00

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
21 24 mei 00:00

Productiviteit bedrijven

Wat doen bedrijven om hun productiviteit te verhogen? Beschikbaar onder embargo

April 2024
22 27 mei 00:00

Verhuizingen

Hoeveel mensen zijn er verhuisd in 2023? En wie verhuisden vooral? Beschikbaar onder embargo

2023
22 27 mei 00:00

Wonen en huizenprijzen Nederland en EU

Wat zijn de huizenprijzen en woonlasten in de diverse landen van de Europese Unie? Beschikbaar onder embargo

2023
22 29 mei 00:00

Afgegeven vergunningen voor tijdelijke woningen

Voor hoeveel tijdelijke woningen zijn er vergunningen afgegeven in 2023? Indeling: Provincie Beschikbaar onder embargo

2023
22 29 mei 00:00

Economische zelfstandigheid vanaf 1977

Hoe is het aandeel vrouwen en mannen dat economisch zelfstandig is, veranderd sinds 1977? Bij welke leeftijden zijn de grootste verschillen? Beschikbaar onder embargo

1977-2022
22 30 mei 00:00

Afvang van fijnstof

Hoeveel fijnstof filteren bomen en planten uit de lucht? Beschikbaar onder embargo

2021
22 30 mei 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

April 2024
22 30 mei 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Mei 2024
22 30 mei 15:30

Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland

Hoe heeft de bevolking op Bonaire, St. Eustatius en Saba zich ontwikkeld in 2022?

2022
22 31 mei 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
22 31 mei 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Mei 2024
22 31 mei 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in mei.

Mei 2024
23 03 jun 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

1e kwartaal 2024
23 03 jun 06:30

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
23 03 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand april.

April 2024
23 04 jun 06:30

Elektrische auto's uit China

Hoeveel elektrische auto's importeert Nederland uit China? Beschikbaar onder embargo

2023
23 07 jun 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

April 2024
23 07 jun 06:30

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
23 07 jun 06:30

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
24 10 jun 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

April 2024
24 11 jun 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in mei?

Mei 2024
24 12 jun 06:30

Broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen (voorlopige publicatiedatum) Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
24 12 jun 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in mei 2024

Mei 2024
24 14 jun 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud. (Voorlopige publicatiedatum)

April 2024
24 14 jun 06:30

Ziekteverzuim

Hoe hoog was het ziekteverzuim onder werknemers in het 1e kwartaal van 2024? In welke bedrijfstakken was het verzuim het hoogst? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
25 20 jun 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Juni 2024
25 20 jun 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?

April 2024
25 20 jun 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?

Mei 2024
26 24 jun 06:30

Beschikbaar inkomen huishoudens

Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens

1e kwartaal 2024
26 24 jun 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2024?

1e kwartaal 2024
26 24 jun 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Mei 2024
26 24 jun 06:30

Winsten niet-financiële bedrijven

Kwartaalcijfers over de winsten van niet-financiële ondernemingen

1e kwartaal 2024
26 27 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juni 2024
26 28 jun 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Juni 2024
26 28 jun 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Mei 2024
27 01 jul 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand mei.

Mei 2024
27 02 jul 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in juni.

Juni 2024
28 09 jul 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Mei 2024
28 09 jul 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in juni?

Juni 2024
28 10 jul 06:30

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
28 10 jul 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Mei 2024
28 12 jul 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juni 2024

Juni 2024
29 15 jul 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud. (Voorlopige publicatiedatum)

Mei 2024
29 18 jul 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?

Juni 2024
30 22 jul 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juni 2024
30 22 jul 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
30 23 jul 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Juli 2024
30 23 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?

Mei 2024
30 24 jul 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2024?

2e kwartaal 2024
31 30 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juni 2024
31 30 jul 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juli 2024
31 31 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Juli 2024
31 31 jul 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in juli.

Juli 2024
31 01 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.

Juni 2024
32 06 aug 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in juli?

Juli 2024
32 09 aug 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juni 2024
33 12 aug 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2024

Juli 2024
33 14 aug 06:30

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
33 14 aug 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juni 2024
33 14 aug 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2024? Eerste berekening. Virtuele persconferentie.

2e kwartaal 2024
33 14 aug 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

Juni 2024
33 15 aug 06:30

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
33 15 aug 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?

Juli 2024
33 15 aug 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
33 16 aug 06:30

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
34 19 aug 06:30

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
34 21 aug 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Augustus 2024
34 21 aug 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?

Juni 2024
34 22 aug 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juli 2024
35 29 aug 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Augustus 2024
35 30 aug 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Augustus 2024
35 30 aug 06:30

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
35 30 aug 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juli 2024
35 30 aug 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in augustus.

Augustus 2024
36 02 sep 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

2e kwartaal 2024
36 02 sep 06:30

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
36 02 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.

Juli 2024
36 06 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juli 2024
36 06 sep 06:30

Ontwikkeling huurprijzen 2024

Hoe hebben de huurprijzen zich ontwikkeld in 2024? Beschikbaar onder embargo

2024
37 10 sep 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in augustus?

Augustus 2024
37 10 sep 06:30

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Publicatiedatum verplaatst van 6-9 naar 10-9. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
37 10 sep 06:30

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Publicatiedatum verplaatst van 6-9 naar 10-9. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
37 10 sep 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juli 2024
37 11 sep 06:30

Broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen (voorlopige publicatiedatum) Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
37 11 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud. (Voorlopige publicatiedatum)

Juli 2024
37 12 sep 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2024

Augustus 2024
37 13 sep 06:30

Ziekteverzuim

Hoe hoog was het ziekteverzuim onder werknemers in het 2e kwartaal van 2024? In welke bedrijfstakken was het verzuim het hoogst? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
38 19 sep 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?

Augustus 2024
38 20 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

September 2024
38 20 sep 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?

Juli 2024
39 23 sep 06:30

Beschikbaar inkomen huishoudens

Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens

2e kwartaal 2024
39 23 sep 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2024?

2e kwartaal 2024
39 23 sep 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste halfjaar van 2024

1e halfjaar 2024
39 23 sep 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Augustus 2024
39 23 sep 06:30

Winsten niet-financiële bedrijven

Kwartaalcijfers over de winsten van niet-financiële ondernemingen

2e kwartaal 2024
39 27 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

September 2024
40 30 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

September 2024
40 30 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2024
40 01 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.

Augustus 2024
40 01 okt 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in september.

September 2024
40 03 okt 06:30

Cao-lonen

Hoe ontwikkelden zich de cao-lonen in  tweede kwartaal van 2024? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
40 04 okt 06:30

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
41 08 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2024
41 08 okt 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in september?

September 2024
41 10 okt 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Augustus 2024
41 11 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2024

September 2024
41 11 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud. (Voorlopige publicatiedatum)

Augustus 2024
42 17 okt 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2024
43 22 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Oktober 2024
43 22 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2024
43 22 okt 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2024
43 22 okt 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
43 23 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2024?

3e kwartaal 2024
44 30 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2024
44 30 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2024
44 31 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2024
44 31 okt 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in oktober.

Oktober 2024
44 01 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.

September 2024
45 08 nov 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2024
46 12 nov 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in oktober?

Oktober 2024
46 13 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2024

Oktober 2024
46 14 nov 06:30

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
46 14 nov 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2024
46 14 nov 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2024
46 14 nov 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2024? Eerste berekening. Virtuele persconferentie.

3e kwartaal 2024
46 14 nov 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

September 2024
46 15 nov 06:30

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
47 18 nov 06:30

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
47 18 nov 06:30

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
47 21 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

November 2024
47 21 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?

September 2024
47 21 nov 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2024
47 22 nov 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2024
48 28 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2024
48 29 nov 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2024
48 29 nov 06:30

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
48 29 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2024
48 29 nov 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in november.

November 2024
49 02 dec 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2024
49 02 dec 06:30

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
49 02 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2024
49 06 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2024
49 06 dec 06:30

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
49 06 dec 06:30

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
50 10 dec 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in november?

November 2024
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2024
50 11 dec 06:30

Broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen (voorlopige publicatiedatum) Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
50 12 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2024

November 2024
50 12 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud. (Voorlopige publicatiedatum)

Oktober 2024
50 13 dec 06:30

Ziekteverzuim

Hoe hoog was het ziekteverzuim onder werknemers in het 3e kwartaal van 2024? In welke bedrijfstakken was het verzuim het hoogst? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
51 19 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2024
51 20 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

December 2024
51 20 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2024
52 23 dec 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2024
52 24 dec 06:30

Beschikbaar inkomen huishoudens

Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens

3e kwartaal 2024
52 24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2024?

3e kwartaal 2024
52 24 dec 06:30

Winsten niet-financiële bedrijven

Kwartaalcijfers over de winsten van niet-financiële ondernemingen

3e kwartaal 2024
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2024
53 31 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2024
1 02 jan 2025 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2024
1 02 jan 2025 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2024
2 07 jan 2025 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in december.

December 2024
3 13 jan 2025 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in december 2024

December 2024
3 14 jan 2025 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in december?

December 2024
3 14 jan 2025 06:30

Jaarcijfer inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in 2024?

2024
4 22 jan 2025 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het vierde kwartaal van 2024?

4e kwartaal 2024

Terug naar boven