Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
24 16 jun 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2021
24 17 jun 00:00

Deeltijdwerkers

Hoe veranderde het aantal voltijd- en deeltijdwerkers sinds het begin van de coronacrisis? Beschikbaar onder embargo

2021
24 17 jun 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?

Mei 2021
24 18 jun 00:00

Tienermoeders

Hoeveel tienermoeders zijn er in Nederlanders? Hoe oud zijn zij? Hoe is dit in vergelijking met andere EU-landen? Bericht vanuit de Landelijke Jeugdmonitor. Beschikbaar onder embargo

2020
24 18 jun 00:00

Faillissementen Europees vergeleken

Hoe ontwikkelt het aantal faillissementen zich in Nederland? Hoe is dat in andere Europese landen? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2021
24 18 jun 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden in week 22 en 23, en hoe is dat vergeleken met de verwachte sterfte? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

week 22 en 23
25 21 jun 00:00

Wie lieten zich op corona testen bij de GGD?

Hoe verschilt het percentage mensen dat door de GGD is getest op corona naar bedrijfstak, vervoersmobiliteit en sociaaleconomische categorie? Beschikbaar onder embargo

augustus 2020 - april 2021
25 22 jun 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Mei 2021
25 22 jun 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

Juni 2021
25 22 jun 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

April 2021
25 22 jun 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?

April 2021
25 23 jun 00:00

Export van vlees

Hoeveel vlees exporteert Nederland? Beschikbaar onder embargo

2020
25 23 jun 00:00

Internationaliseringsmonitor

IM tweede editie van 2021. Duurzaamheid Beschikbaar onder embargo

2021
25 24 jun 00:00

Prijsindex commercieel vastgoed

De prijsontwikkeling van diverse vormen van commercieel vastgoed tot en met het eerste kwartaal van 2021 Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2021
25 24 jun 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidssaldo in het eerste kwartaal

1e kwartaal 2021
25 24 jun 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2021

1e kwartaal 2021
25 24 jun 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

1e kwartaal 2021
25 24 jun 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

1e kwartaal 2021
25 24 jun 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2021?

1e kwartaal 2021
25 25 jun 00:00

CBS podcast Cijfers voor iedereen

25 25 jun 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden in week 23 en 24, en hoe is dat vergeleken met de verwachte sterfte? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

week 23 en 24
26 28 jun 00:00

Watergebruik

Het watergebruik door huishoudens en economie 2019 Beschikbaar onder embargo

2019
26 28 jun 00:00

Zeevaart

Welke ontwikkelingen zijn er te zien in de zeevaart in coronatijd? Welke goederen zijn er meer of minder vervoerd?

2020
26 29 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juni 2021
26 30 jun 00:00

Dashboard Schuldenproblematiek

Is het aantal huishoudens met problematische schulden tijdens corona toe of juist afgenomen? Update van het 'Dashboard schuldenproblematiek in beeld'; nieuwe cijfers van 2019, standcijfers van januari en oktober 2020. Indeling: Gemeente, Wijk Beschikbaar onder embargo

2020
26 30 jun 06:30

Areaal landbouw

Hoe groot is de oppervlakte grond waarop volgens de laatste landbouwtelling van 2021 aan landbouw wordt gedaan? Voorlopige cijfers... Indeling: Landsdeel, Provincie, Landbouwgebied

2021
26 30 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand mei.

Mei 2021
26 30 jun 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Mei 2021
26 02 jul 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden de afgelopen maand, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

2021
26 02 jul 00:00

Geslaagden vo 2020 en 2019

Hoeveel leerlingen zijn er in het voortgezet onderwijs in 2020 (coronajaar) en 2019 geslaagd. Beschikbaar onder embargo

2020
27 07 jul 00:00

Invloed coronacrisis op bedrijfsvoering zzp'ers

Welke veranderingen hebben zzp'ers doorgevoerd in hun bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis? En hoe beoordelen ze hun financiële situatie? Beschikbaar onder embargo

2020
27 08 jul 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?

Juni 2021
27 09 jul 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Mei 2021
28 12 jul 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

Hoe hebben de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2020
28 12 jul 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juni 2021

Juni 2021
28 14 jul 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Mei 2021
28 15 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Juli 2021
29 21 jul 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2021?

2e kwartaal 2021
29 22 jul 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Landsdeel, Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
29 22 jul 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juni 2021
29 22 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?

Mei 2021
29 22 jul 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?

Juni 2021
29 22 jul 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

Juli 2021
29 22 jul 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Mei 2021
29 23 jul 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2021
30 28 jul 00:00

Bevolkingsontwikkeling

Bevolkingsgroei, migratie, geboorte en sterfte in het eerste halfjaar 2021. Beschikbaar onder embargo

1e halfjaar 2021
30 29 jul 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juli 2021
30 30 jul 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.

Juni 2021
30 30 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juni 2021
31 03 aug 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
31 05 aug 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?

Juli 2021
31 06 aug 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden de afgelopen maand, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

Juli 2021
32 10 aug 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juni 2021
32 13 aug 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
32 13 aug 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2021

Juli 2021
33 17 aug 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
33 17 aug 09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Augustus 2021
33 17 aug 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juni 2021
33 17 aug 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2021? Persconferentie bij het CBS.

2e kwartaal 2021
33 17 aug 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juni 2021
33 19 aug 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
33 19 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
33 19 aug 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?

Juli 2021
33 20 aug 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?

Juni 2021
34 23 aug 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juli 2021
34 23 aug 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

Augustus 2021
34 26 aug 00:00

Exportpositie industrie, groothandel en dienstensector

Hoe ontwikkelt de exportpositie van de industrie, groothandel en dienstensector zich? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
34 27 aug 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
35 30 aug 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juli 2021
35 30 aug 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Augustus 2021
35 31 aug 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling.

2e kwartaal 2021
35 31 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.

Juli 2021
35 31 aug 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

2e kwartaal 2021
35 01 sep 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
35 03 sep 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden de afgelopen maand, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

Augustus 2021
36 07 sep 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?

Augustus 2021
36 09 sep 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
36 10 sep 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
36 10 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juli 2021
36 10 sep 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juli 2021
37 13 sep 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2021

Augustus 2021
37 15 sep 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
37 16 sep 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?

Augustus 2021
38 22 sep 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Augustus 2021
38 22 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

September 2021
38 22 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juli 2021
38 22 sep 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?

Juli 2021
38 23 sep 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2021?

2e kwartaal 2021
38 23 sep 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2021

3e kwartaal 2021
38 23 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

September 2021
38 23 sep 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2021

2e kwartaal 2021
38 23 sep 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

2e kwartaal 2021
39 28 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

September 2021
39 30 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.

Augustus 2021
39 30 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2021
40 07 okt 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich ontwikkeld? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
40 07 okt 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?

September 2021
40 08 okt 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Augustus 2021
41 11 okt 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

Hoe hebben de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2020
41 12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Augustus 2021
41 12 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2021

September 2021
41 13 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2021
41 14 okt 00:00

Inkomen verdeeld

Nieuwsbericht en webpublicatie ism Universiteit Leiden. Inkomensreeksen 1977 tot en met heden.

42 20 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2021?

3e kwartaal 2021
42 21 okt 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2021
42 21 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

Oktober 2021
42 22 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Landsdeel, Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
42 22 okt 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
42 22 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2021
42 22 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2021
42 22 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2021
43 28 okt 00:00

Bevolkingsontwikkeling

Bevolkingsgroei, migratie, geboorte en sterfte in het derde kwartaal 2021. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
43 28 okt 00:00

Woningtransformaties

Hoeveel bestaande gebouwen zoals kantoren, winkels of fabriekspanden zijn in 2020 omgebouwd naar woningen? Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2020
43 29 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2021
43 29 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2021
43 29 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.

September 2021
44 01 nov 00:00

Jaarrapport Jeugdmonitor

Jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor. Hoe gaat het met kinderen en jongeren in Nederland?

2020
44 02 nov 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
44 04 nov 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?

Oktober 2021
45 10 nov 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2021
45 12 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
45 12 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2021

Oktober 2021
46 16 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
46 16 nov 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

September 2021
46 16 nov 09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2021
46 16 nov 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2021
46 16 nov 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2021? Persconferentie bij het CBS.

3e kwartaal 2021
46 18 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
46 18 nov 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2021
46 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
46 19 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?

September 2021
47 22 nov 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2021
47 22 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

November 2021
47 25 nov 00:00

Exportpositie industrie, groothandel en dienstensector

Hoe ontwikkelt de exportpositie van de industrie, groothandel en dienstensector zich? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
48 29 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2021
48 30 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling.

3e kwartaal 2021
48 30 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2021
48 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2021
48 30 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2021
48 01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 07 dec 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2021
49 10 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 10 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2021
50 13 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2021

November 2021
50 13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2021
50 15 dec 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
50 16 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2021
51 21 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2021
51 21 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2021
51 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

December 2021
51 22 dec 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2021
51 24 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2021
51 24 dec 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2021

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2021?

3e kwartaal 2021
52 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2021
52 30 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2021
52 31 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2021
1 06 jan 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2021
2 11 jan 2022 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2021?

2021
3 21 jan 2022 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
5 31 jan 2022 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.

December 2021
10 09 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
10 10 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022

Terug naar boven