Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
48 01 dec 16:00

CBS podcast Cijfers voor iedereen #12 Hoe staat het met de integratie?

In de twaalfde aflevering van Cijfers voor iedereen gaat Liesbeth Staats in gesprek met hoogleraar Ruben van Gaalen over bevolkingsgroei, migratie en de gevolgen voor integratie.

48 02 dec 00:00

Armoederisico

Hoeveel personen leven in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens? Beschikbaar onder embargo

2021
48 02 dec 00:00

Bedrijfsopleidingen

Hoeveel procent van de bedrijven biedt bedrijfsopleidingen aan? In welke sectoren vooral? Beschikbaar onder embargo

2020
49 05 dec 00:00

Regionale Monitor Brede Welvaart

Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2022
49 05 dec 00:00

Woonsituatie kinderen

De huidige woonsituatie van minderjarige, thuiswonende kinderen. In wat voor type woning wonen zij, is het een huur- of koopwoning, hoeveel woonruimte hebben zij tot hun beschikking, en hoe hangen deze variabelen samen met stedelijkheid van de woongemeente. Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2021
49 05 dec 12:00

Gezondheidszorguitgaven per inwoner in EU-landen

Wat waren de gezondheidszorguitgaven per inwoner in 2020? En hoeveel werd daarvan uit eigen portemmonee betaald? Een vergelijking tussen de EU-landen. Beschikbaar onder embargo

2020
49 06 dec 00:00

Vervoersarmoede in Fryslân

Indeling: Provincie Beschikbaar onder embargo

2021
49 06 dec 12:00

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland

Prognose van de bevolking naar leeftijd en geboorteland. Nieuwsbericht bij The Caribbean Netherlands in Numbers 2022. Beschikbaar onder embargo

2022-2030
49 06 dec 12:00

The Caribbean Netherlands in Numbers 2022

Webpublicatie en boekwerk over Caribisch Nederland: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

2021
49 08 dec 00:00

Internationaliseringsmonitor

Derde editie van 2022 Beschikbaar onder embargo

2021
49 08 dec 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2022
49 09 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
49 09 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
49 09 dec 00:00

Sterfte per week in november

Hoeveel mensen overleden in november, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Indeling: Gemeente, Provincie Beschikbaar onder embargo

November 2022
49 09 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2022
50 12 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2022
50 14 dec 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
50 15 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2022
50 16 dec 00:00

Bevolkingsprognose

Prognose van de bevolkingsontwikkeling tot 2070 Beschikbaar onder embargo

2022-2070
51 20 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

December 2022
51 20 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2022
51 20 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2022
51 21 dec 00:00

Internationale handel in diensten

Ontwikkeling van de internationale handel in diensten in het derde kwartaal 2022 Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
51 22 dec 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2022
51 23 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2022?

3e kwartaal 2022
51 23 dec 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2022
51 23 dec 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2022

3e kwartaal 2022
51 23 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2022
52 30 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2022
52 30 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2022
52 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2022
52 30 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2022
1 06 jan 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in december.

December 2022
2 10 jan 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2022
2 10 jan 2023 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2022?

2022
2 13 jan 2023 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

November 2022
3 17 jan 2023 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
3 18 jan 2023 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het laatste kwartaal van 2022 en heel 2022?

4e kwartaal 2022
3 20 jan 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in november?

November 2022
4 23 jan 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

December 2022
4 23 jan 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
5 30 jan 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

December 2022
5 31 jan 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Januari 2023
5 31 jan 2023 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.

December 2022
5 01 feb 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in januari.

Januari 2023
5 03 feb 2023 00:00

Gemeentelijke heffingen

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen 2023 Beschikbaar onder embargo

2023
6 09 feb 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in januari?

Januari 2023
7 14 feb 2023 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
7 14 feb 2023 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

December 2022
7 14 feb 2023 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 4e kwartaal van 2022? Virtuele persconferentie.

4e kwartaal 2022
7 14 feb 2023 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

December 2022
7 17 feb 2023 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
7 18 feb 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in december?

December 2022
8 20 feb 2023 00:00

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
8 22 feb 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Januari 2023
9 28 feb 2023 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het 4e kwartaal van 2022? En in heel 2022? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
9 28 feb 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Februari 2023
9 28 feb 2023 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

4e kwartaal 2022
9 28 feb 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Januari 2023
9 01 mrt 2023 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
9 02 mrt 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in februari.

Februari 2023
10 09 mrt 2023 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
10 09 mrt 2023 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
10 11 mrt 2023 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Januari 2023
11 14 mrt 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in februari?

Februari 2023
11 15 mrt 2023 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
12 22 mrt 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Februari 2023
12 23 mrt 2023 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Januari 2023
12 23 mrt 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in januari?

Januari 2022
12 24 mrt 2023 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 4e kwartaal van 2022?

4e kwartaal 2022
12 24 mrt 2023 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

4e kwartaal 2022
12 24 mrt 2023 06:30

Gemeentelijke lasten

Begrote lasten (uitgaven) gemeenten 2023 Beschikbaar onder embargo

2023
12 24 mrt 2023 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2022

4e kwartaal 2022
12 24 mrt 2023 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidssaldo in 2022

3e kwartaal 2022
13 30 mrt 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Februari 2023
13 31 mrt 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Maart 2023
13 31 mrt 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in maart.

Maart 2023
15 12 apr 2023 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
15 13 apr 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in maart?

Maart 2023
15 13 apr 2023 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Februari 2023
16 19 apr 2023 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het eerste kwartaal van 2023?

1e kwartaal 2023
16 21 apr 2023 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Februari 2023
16 21 apr 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in februari?

Februari 2023
17 24 apr 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Maart 2023
17 24 apr 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
17 26 apr 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Maart 2023
17 28 apr 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

April 2023
18 02 mei 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in april.

April 2023
19 11 mei 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in april?

April 2023
20 16 mei 2023 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
20 16 mei 2023 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Maart 2023
20 16 mei 2023 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2023? Virtuele persconferentie.

1e kwartaal 2023
20 16 mei 2023 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Maart 2023
20 18 mei 2023 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
20 19 mei 2023 00:00

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
20 19 mei 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in maart?

Maart 2023
21 22 mei 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

April 2023
22 30 mei 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

April 2023
22 31 mei 2023 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
22 31 mei 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

1e kwartaal 2023
22 31 mei 2023 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

1e kwartaal 2023
22 01 jun 2023 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
22 01 jun 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in mei.

Mei 2023
23 06 jun 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?

Mei 2023
23 07 jun 2023 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
23 07 jun 2023 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
24 14 jun 2023 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
24 14 jun 2023 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

April 2023
25 22 jun 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Mei 2023
25 22 jun 2023 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

April 2023
25 22 jun 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?

April 2023
25 23 jun 2023 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2023?

1e kwartaal 2023
25 23 jun 2023 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

1e kwartaal 2023
25 23 jun 2023 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2023

1e kwartaal 2023
26 30 jun 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

1e kwartaal 2023
26 30 jun 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Mei 2023
26 30 jun 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in juni.

Juni 2023
28 11 jul 2023 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
28 11 jul 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?

Juni 2023
28 13 jul 2023 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Mei 2023
29 19 jul 2023 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2023?

2e kwartaal 2023
29 20 jul 2023 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Mei 2023
29 20 jul 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?

Mei 2023
30 24 jul 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juni 2023
30 24 jul 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
30 28 jul 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juni 2023
31 31 jul 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Juli 2023
31 31 jul 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in juli.

Juli 2023
32 08 aug 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?

Juli 2023
33 16 aug 2023 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
33 16 aug 2023 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juni 2023
33 16 aug 2023 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2023? Virtuele persconferentie.

2e kwartaal 2023
33 16 aug 2023 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juni 2023
33 20 aug 2023 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e halfjaar 2023
34 21 aug 2023 00:00

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
34 22 aug 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juli 2023
34 22 aug 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?

Juni 2023
35 30 aug 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juli 2023
35 31 aug 2023 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
35 31 aug 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Augustus 2023
35 31 aug 2023 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

2e kwartaal 2023
35 31 aug 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in augustus.

Augustus 2023
35 01 sep 2023 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
35 01 sep 2023 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2022

2022
36 06 sep 2023 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
36 06 sep 2023 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
36 08 sep 2023 00:00

Ontwikkeling huurprijzen 2023

Hoe hebben de huurprijzen zich ontwikkeld in 2023? Beschikbaar onder embargo

2023
37 12 sep 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?

Augustus 2023
37 12 sep 2023 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juli 2023
37 13 sep 2023 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
38 21 sep 2023 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juli 2023
38 21 sep 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?

Juli 2023
38 22 sep 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Augustus 2023
38 22 sep 2023 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2023?

2e kwartaal 2023
38 22 sep 2023 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

2e kwartaal 2023
38 22 sep 2023 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2023

2e kwartaal 2023
38 22 sep 2023 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste halfjaar van 2023

2e kwartaal 2022
39 29 sep 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

September 2023
39 29 sep 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2023
39 29 sep 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in september.

September 2023
41 10 okt 2023 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
41 10 okt 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?

September 2023
41 11 okt 2023 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Augustus 2023
42 18 okt 2023 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2023?

3e kwartaal 2023
42 20 okt 2023 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2023
42 20 okt 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2023
43 23 okt 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2023
43 23 okt 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
44 30 okt 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2023
44 31 okt 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2023
44 31 okt 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in oktober.

Oktober 2023
45 07 nov 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?

Oktober 2023
46 14 nov 2023 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
46 14 nov 2023 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2023
46 14 nov 2023 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2023? Virtuele persconferentie.

3e kwartaal 2023
46 14 nov 2023 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

September 2023
46 17 nov 2023 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
47 20 nov 2023 00:00

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
47 21 nov 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?

September 2023
47 22 nov 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2023
48 30 nov 2023 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
48 30 nov 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2023
48 30 nov 2023 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2023
48 30 nov 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2023
48 30 nov 2023 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in november.

November 2023
48 01 dec 2023 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
49 07 dec 2023 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
49 07 dec 2023 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2023
50 12 dec 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2023
50 12 dec 2023 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2023
50 13 dec 2023 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
51 20 dec 2023 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2023
51 20 dec 2023 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2023
51 22 dec 2023 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2023
51 22 dec 2023 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2023?

3e kwartaal 2023
51 22 dec 2023 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2023
51 22 dec 2023 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2022
52 29 dec 2023 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2023
52 29 dec 2023 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2023
1 05 jan 2024 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in december.

December 2023
2 11 jan 2024 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2023
2 11 jan 2024 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2023?

2023
4 24 jan 2024 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het laatste kwartaal van 2023 en heel 2023?

4e kwartaal 2023

Terug naar boven