Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
49 30 nov 00:00

Jaarrapport landelijke jeugdmonitor

Hoe staat het ervoor met de jongeren in Nederland? Beschikbaar onder embargo

2019
49 30 nov 00:00

Ontwikkeling kernindicatoren jongeren

Bericht bij Jaarrapport Jeugdmonitor. Gemeenten zijn sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet vijf jaar geleden verantwoordelijk voor alle jeugdhulpverlening. Het Jaarrapport van de Jeugdmonitor beschrijft hoe het jeugdzorggebruik in deze periode is verlopen. Naast het jeugdzorggebruik staan vijf kernindicatoren in het Jaarrapport centraal, namelijk kinderen die leven in een gezin dat afhankelijk is van bijstand, derdeklas vmbo’ers, werkzame jongeren, jonge geregistreerde verdachten en alcoholgebruik. Beschikbaar onder embargo

2014-2019
49 30 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
49 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2020
49 30 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2020
49 30 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2020
49 30 nov 09:30

Persconferentie regionale monitor Brede Welvaart

Persconferentie regionale monitor Brede Welvaart. Met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Live te volgen via ons YouTube kanaal.

2012-2019
49 30 nov 09:30

Verschil stad en platteland in regional Monitor Brede Welvaart

Wat is het verschil tussen stad en platteland volgens het Dashboard Regionale Monitor Brede Welvaart. De monitor biedt een overzicht van de stand en ontwikkeling van de Brede Welvaart in gemeenten, regio’s en provincies in de dimensies ‘Hier & Nu’ en ‘Later’. Indeling: Provincie, Gemeente, COROP-gebied Beschikbaar onder embargo

2012-2019
49 01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
49 01 dec 00:00

Ontwikkelingen in import, export en de handelsbalans

Hoe heeft de handelsbalans zich ontwikkeld? Beschikbaar onder embargo

januari t/m augustus 2020
49 02 dec 00:00

Armoederisico van de Nederlandse bevolking

Hoeveel personen hadden in 2019 een inkomen onder de lage-inkomensgrens en daarmee risico op armoede? Beschikbaar onder embargo

2019
49 03 dec 00:00

Het effect van pensioenaanspraken op het vermogen

Hoe pakt de vermogensverdeling uit indien hierin de pensioenaanspraken volgens de 2e pijler (collectieve werknemerspensioenen) worden meegenomen? Beschikbaar onder embargo

2018
49 03 dec 12:00

Faillissementen tijdens de corona-crisis

Uitgesproken faillissementen in week 48

week 48 2020
49 04 dec 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden in week 47 en 48, en hoe is dat vergeleken met verwachte sterfte? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

Week 47, 48
50 07 dec 00:00

Toerismetrends in coronatijd

Hoe verging het met de Nederlandse toeristensector sinds de coronacrisis? Hoe heeft de toerismesector het afgelopen zomer gedaan en hoeveel gasten trokken logiesaccommodaties in derde kwartaal 2020? Nieuwsbericht komt met trendrapport toerisme 2019/2020 Indeling: Provincie Beschikbaar onder embargo

2020
50 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
50 07 dec 00:00

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020

Overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties.

2020
50 08 dec 00:00

De regionale economie

Aan de hand van de ontwikkeling van het bbp, de werkzame en de werkloze beroepsbevolking en het gebruik van speciale coronaregelingen worden de regionale verschillen in de coronacrisis gepresenteerd. Indeling: Provincie, COROP-plusgebied Beschikbaar onder embargo

1e t/m het 3e kwartaal 2020
50 08 dec 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2020
50 10 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2020
50 11 dec 00:00

Verbredingsactiviteiten Landbouw

Uit welke neven-activiteiten buiten de hoofd-activiteiten, zoals zorg, toerisme, kinderopvang of verkoop aan de deur, haalden agrariërs in 2019 ook hun inkomsten? Beschikbaar onder embargo

2019
50 11 dec 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden in week 48 en 49, en hoe is dat vergeleken met verwachte sterfte? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

Week 48, 49
50 11 dec 00:00

Emancipatiemonitor

Hoe staat het ervoor met de vrouwenemancipatie in Nederland? Gezamenlijke webpublicatie van CBS en SCP. Beschikbaar onder embargo

2019
50 11 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2020

November 2020
51 14 dec 00:00

Exportverwachtingen vierde kwartaal

Tweede publicatie van de CBS exportindicator, een nieuwe indicator die de stemming en verwachting van ondernemers in de industrie, groothandel en dienstensector over de export van goederen en diensten weergeeft. Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2020
51 14 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2020
51 16 dec 00:00

Bevolkingsprognose

De verwachte ontwikkeling van de bevolking in de komende decennia. Beschikbaar onder embargo

2020-2070
51 17 dec 00:00

Internationaliseringsmonitor

Importtarieven Beschikbaar onder embargo

2020
51 17 dec 00:00

Landbouwinkomen

Hoe heeft het inkomen in de verschillende sectoren van de landbouw zich in 2020 ontwikkeld en in welke sectoren steeg of daalde het inkomen vergeleken met een jaar eerder het hardst?

2020
51 17 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2020
51 17 dec 12:00

Faillissementen tijdens de corona-crisis

Uitgesproken faillissementen in week 50

week 50 2020
51 18 dec 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden in week 49 en 50, en hoe is dat vergeleken met verwachte sterfte? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

Week 49, 50
52 21 dec 00:00

Hoeveel 18-jarigen hebben ooit in een eenouderhuishouden gewoond?

Nieuwsbericht Jeugdmonitor Op welke leeftijd kwamen de kinderen in een eenouderhuishouden terecht? Hoeveel jaar hebben ze doorgebracht in een eenouderhuishouden?

2019
52 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

December 2020
52 21 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2020
52 21 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2020
52 21 dec 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.

November 2020
52 24 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2020
52 24 dec 06:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2020
52 24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2020?

3e kwartaal 2020
52 24 dec 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.

3e kwartaal 2020
52 24 dec 12:00

Faillissementen tijdens de corona-crisis

Uitgesproken faillissementen in week 51

week 51 2020
53 28 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2020
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2020
53 31 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2020
53 31 dec 12:00

Faillissementen tijdens de corona-crisis

Uitgesproken faillissementen in week 52

week 52 2020
1 05 jan 2021 00:00

Regionale bevolkingsontwikkeling

Bevolkingsgroei of -krimp per gemeente. Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

2020
1 05 jan 2021 00:00

Bevolkingsontwikkeling

De bevolkingsontwikkeling door immigratie, emigratie, geboorte en sterfte in het afgelopen jaar. Beschikbaar onder embargo

2020
1 07 jan 2021 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Beschikbaar onder embargo

2020
2 12 jan 2021 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2020?

2020
2 12 jan 2021 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2020
4 29 jan 2021 00:00

Luchtvaart

Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
4 29 jan 2021 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.

December 2020

Terug naar boven