Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
27 04 jul 00:00

Slachtoffers discriminatie

Hoeveel mensen van 15 jaar of ouder voelden zich in 2021 gediscrimineerd? Nieuwsbericht bij een artikel in de reeks Statistische Trends. Beschikbaar onder embargo

2021
27 05 jul 00:00

Besparingen huishoudens

Hoeveel hebben huishoudens gespaard? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2021
27 05 jul 00:00

Omzet uitzendbranche

Hoe ontwikkelen de omzet en de prijzen van de uitzendbranche zich? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
27 06 jul 00:00

De arbeidsinkomensquote (AIQ)

De ontwikkeling van de AIQ, de beloning van arbeid als aandeel van de totale economie, in 2021 Beschikbaar onder embargo

2021
27 06 jul 00:00

Motorvoertuigenpark

Hoeveel elektrische brom- en snorfietsen stonden er in 2022 geregistreerd en hoeveel meer of minder was dat t.o.v. een jaar eerder? Beschikbaar onder embargo

2022
27 06 jul 00:00

Regionale bevolkingsprognose

De prognose van de bevolkings- en huishoudensontwikkeling per gemeente in de komende decennia. Driejaarlijkse publicatie van PBL en CBS. Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2021-2050
27 07 jul 00:00

Import landbouwproducten uit Brazilië

Hoeveel landbouwgoederen importeert Nederland uit Brazilië? Beschikbaar onder embargo

2021
27 07 jul 00:00

Zorguitgaven

Hoeveel is uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang in 2021 ? Beschikbaar onder embargo

2021
27 07 jul 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?

Juni 2022
27 08 jul 00:00

Financiën bedrijven

Hoe hebben de winst en investeringen van bedrijven zich ontwikkeld in de coronajaren 2020 en 2021? Beschikbaar onder embargo

2021
27 08 jul 00:00

Financiën huishoudens en bedrijven in de coronajaren

Hoe ontwikkelde de financiële positie van huishoudens en bedrijven zich in 2020 en 2021? Beschikbaar onder embargo

2020, 2021
27 08 jul 00:00

Onderweg in Nederland 2021

Mobiliteitscijfers 2021. Hoeveel kilometer legden we af te voet, fiets, met het openbaar vervoer en auto ed.? Hoeveel meer of minder was dat dan een jaar eerder of ten opzichte van 2019, het jaar voor corona? Cijfers uit het verplaatsingsonderzoek Onderweg in Nederland met resultaten uit de afgelopen “Coronajaren” Beschikbaar onder embargo

2021
27 08 jul 00:00

Sterfte per week in juni

Hoeveel mensen overleden in juni, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Indeling: Gemeente, Provincie Beschikbaar onder embargo

Juni 2022
27 08 jul 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Mei 2022
28 11 jul 00:00

Kinderopvang

Hoeveel kinderen gingen er in 2021 naar de formele kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag werd uitgekeerd? Hoeveel toeslag ontvingen ouders gemiddeld en welk deel van de totale opvangkosten werd door de ouders betaald? Beschikbaar onder embargo

2021
28 12 jul 00:00

Huizenprijzen nieuwbouw en bestaande koopwoningen

Huizenprijzen - nieuwbouw + bestaande koopwoningen, prijzen + transactieaantallen per kwartaal Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
28 12 jul 00:00

Slachtoffers pesten

Hoeveel mensen van 15 jaar of ouder werden in 2021 weleens gepest? Nieuwsbericht bij een artikel in de reeks Statistische Trends. Beschikbaar onder embargo

2021
28 12 jul 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juni 2022

Juni 2022
28 14 jul 00:00

Inzamelen huishoudelijk afval

Hoeveel huishoudelijk afval werd in 2021 per inwoner opgehaald? Beschikbaar onder embargo

2021
28 14 jul 00:00

Zeevaart: jaarcijfers

Welke ontwikkelingen zijn er te zien in de zeevaart in 2021? Welke goederen zijn er meer of minder vervoerd? Beschikbaar onder embargo

2021
28 15 jul 00:00

WOZ-waarde van woningen

WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2022, naar gemeente Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2022
28 15 jul 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Mei 2022
29 20 jul 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Juli 2022
29 20 jul 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Mei 2022
29 20 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?

Mei 2022
29 20 jul 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2022?

2e kwartaal 2022
29 21 jul 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?

Juni 2022
29 22 jul 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juni 2022
29 22 jul 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Provincie Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
30 25 jul 00:00

Verdrinkingen

Hoeveel mensen zijn in 2021 verdronken? Hoe is de verdeling naar leeftijd en herkomst? Beschikbaar onder embargo

2021
30 28 jul 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juli 2022
30 29 jul 00:00

Inkomsten, uitgaven en schuld van de Rijksoverheid eerste halfjaar 2021

Op basis van kasboekgegevens cijfers over inkomsten en uitgaven en schuld van de Rijksoverheid in de eerste helft van 2022. Beschikbaar onder embargo

2021
30 29 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Juli 2022
30 29 jul 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.

Juni 2022
30 29 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juni 2022
30 29 jul 06:30

Raming geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) Nederland

Eerste raming van de prijsontwikkeling in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex in juli.

Juli 2022
31 01 aug 00:00

Luchtvaart: Q2

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het tweede kwartaal van 2022. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
31 04 aug 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?

Juli 2022
32 10 aug 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juni 2022
32 12 aug 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2022

Juli 2022
33 15 aug 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
33 16 aug 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
33 17 aug 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
33 17 aug 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juni 2022
33 17 aug 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2022? Virtuele persconferentie.

2e kwartaal 2022
33 17 aug 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juni 2022
33 18 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
33 18 aug 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?

Juli 2022
33 19 aug 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
34 22 aug 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juli 2022
34 22 aug 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Augustus 2022
34 22 aug 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?

Juni 2022
35 30 aug 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
35 30 aug 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juli 2022
35 30 aug 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Augustus 2022
35 31 aug 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
35 31 aug 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Augustus 2022
35 31 aug 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

2e kwartaal 2022
35 31 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.

Juli 2022
35 31 aug 06:30

Raming geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) Nederland

Eerste raming van de prijsontwikkeling in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Augustus 2022
35 02 sep 00:00

Ontwikkeling huurprijzen 2022

Hoe ontwikkelen de huurprijzen zich in 2022?

2022
36 06 sep 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?

Augustus 2022
36 08 sep 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
36 08 sep 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
36 09 sep 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juli 2022
37 12 sep 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2022

Augustus 2022
37 12 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juli 2022
37 14 sep 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
37 15 sep 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?

Augustus 2022
37 15 sep 15:30

Bbp Caribisch Nederland 2019

Hoe heeft de economie van Caribisch Nederland zich ontwikkeld?

2019
38 21 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

September 2022
38 21 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juli 2022
38 21 sep 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?

Juli 2022
38 22 sep 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Augustus 2022
38 23 sep 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2022?

2e kwartaal 2022
38 23 sep 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

2e kwartaal 2022
38 23 sep 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2022

2e kwartaal 2022
38 23 sep 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2022

2e kwartaal 2022
39 29 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

September 2022
39 30 sep 00:00

Internationale handel in diensten

Ontwikkeling van de internationale handel in diensten in het tweede kwartaal 2022 Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
39 30 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

September 2022
39 30 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.

Augustus 2022
39 30 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2022
40 06 okt 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?

September 2022
41 10 okt 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Augustus 2022
41 11 okt 00:00

Huizenprijzen nieuwbouw en bestaande koopwoningen

Huizenprijzen - nieuwbouw + bestaande koopwoningen, prijzen + transactieaantallen per kwartaal Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
41 12 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2022

September 2022
41 12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Augustus 2022
42 19 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2022?

3e kwartaal 2022
42 20 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Oktober 2022
42 20 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2022
42 20 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2022
42 20 okt 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2022
43 24 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2022
43 24 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Provincie Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
43 28 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2022
43 28 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2022
43 28 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2022
44 31 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.

September 2022
44 01 nov 00:00

Doodsoorzaken

Hoeveel mensen overleden in het tweede kwartaal aan COVID-19 (corona)? Cijfers uit de doodsoorzakenstatistiek. Beschikbaar onder embargo

2020
45 08 nov 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?

Oktober 2022
45 10 nov 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2022
45 11 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2022

Oktober 2022
46 15 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
46 15 nov 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2022
46 15 nov 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2022? Virtuele persconferentie.

3e kwartaal 2022
46 15 nov 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

September 2022
46 17 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
46 17 nov 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2022
46 18 nov 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
46 18 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
47 21 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

November 2022
47 21 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in septemer?

September 2022
47 22 nov 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2022
48 29 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2022
48 30 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
48 30 nov 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2022
48 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2022
48 30 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2022
48 30 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2022
48 01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
49 08 dec 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2022
49 09 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
49 09 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
49 09 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2022
50 12 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2022
50 14 dec 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
50 15 dec 00:00

Financieringsmonitor

Hoeveel mkb-bedrijven hebben nieuwe externe financiering gevonden? Beschikbaar onder embargo

2021
50 15 dec 00:00

Internationale handel in diensten

Ontwikkeling van de internationale handel in diensten in het derde kwartaal 2022 Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
50 15 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2022
51 20 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

December 2022
51 20 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2022
51 20 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2022
51 22 dec 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2022
51 23 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2022?

3e kwartaal 2022
51 23 dec 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2022
51 23 dec 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2022

3e kwartaal 2022
51 23 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2022
52 30 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2022
52 30 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2022
52 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2022
52 30 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2022
2 10 jan 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2022
2 10 jan 2023 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2022?

2022
3 18 jan 2023 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het laatste kwartaal van 2022 en heel 2022?

4e kwartaal 2022
5 31 jan 2023 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.

December 2022
10 09 mrt 2023 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2023
10 09 mrt 2023 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022

Terug naar boven