Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
49 06 dec 09:30

Monitor Regionale Brede Welvaart

Hoe is de verdeling van de brede welvaart in Nederland? Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten? Waarin verschillen stedelijke en plattelandsgebieden? Indeling: Gemeente

2020
49 06 dec 09:30

Persconferentie regionale monitor brede welvaart

Presentatie van de highlights van de regionale monitor brede welvaart en kort doornemen van dit dashboard. Indeling: Gemeente, Provincie

2021
49 06 dec 12:00

Corona en toerisme in derde kwartaal in Caribisch Nederland

Hoe groot was het aantal bezoekers dat Caribisch Nederland aandeed in het derde kwartal van 2021? Hoeveel meer of minder was dat vergeleken met een jaar eerder en voor corona, in 2019? Welke impact heeft corona op Caribisch Nederland; Bonaire, Saba en St. Eustatius? Nieuwsbericht verschijnt bij de Engelstalige publicatie Trends in the Caribbean Netherlands. Indeling: Gemeente

2020
49 06 dec 15:30

Levensverwachting Caribisch Nederland

Hoe heeft de levensverwachting op Caribisch Nederland zich ontwikkeld in de jaren 1998-2015 en hoe verhoudt deze zich tot de levensverwachting in Europees Nederland? Artikel in de reeks Statistische trends.

1998-2019
49 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 07 dec 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2021
49 08 dec 00:00

Armoede en Sociale uitsluiting 2021

Hoeveel werknemers hebben een inkomen onder de lage-inkomensgrens, en wat zijn enkele van hun kenmerken? Beschikbaar onder embargo

2020
49 08 dec 00:00

Elektriciteitsproductie

Hoeveel elektriciteit werd er gedurende het derde kwartaal geproduceerd? Hoeveel kwam uit hernieuwbare bronnen, gas en steenkolen? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 08 dec 00:00

Kinderen met armoederisico

Hoeveel kinderen wonen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens? Beschikbaar onder embargo

2020
49 09 dec 00:00

Leeftijd bij uit huis gaan

Wat is de gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten? Beschikbaar onder embargo

2020
49 09 dec 00:00

Overstappen zorgverzekering

Om welke redenen veranderden mensen eind 2019 van zorgverzekeraar? Wat waren hun achtergrondkenmerken? Beschikbaar onder embargo

2019
49 10 dec 00:00

De arbeidsomstandigheden van werknemers na scheiding

Hoe veranderen de arbeidsomstandigheden, de arbeidsbeleving en de ervaren gezondheid van werknemers na een echtscheiding. Artikel in de reeks Statistische Trends. Beschikbaar onder embargo

2012/2019
49 10 dec 00:00

Derdelanders

Hoeveel mensen buiten de EU of Schengen werden in 2020 bij de grens tegengehouden? Beschikbaar onder embargo

2020
49 10 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 10 dec 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden afgelopen week, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Beschikbaar onder embargo

week 48 2021
49 10 dec 00:00

Toegevoegde waarde van doorvoer

Hoeveel verdient Nederland aan de doorvoer van goederen? Beschikbaar onder embargo

2020
49 10 dec 00:00

Ziekteverzuim

Hoe heeft het ziekteverzuim zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2021? Cijfers per bedrijfstak. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 10 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2021
50 13 dec 00:00

Onbenut arbeidspotentieel Caribisch Nederland

Beschikbaar onder embargo

50 13 dec 00:00

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd

Waren Nederlandse logiesaccommodaties tevreden met de regelingen om de gevolgen van de COVID-19-crisis te ondervangen? Uitgebreide analyse in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd Beschikbaar onder embargo

2020
50 13 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2021

November 2021
50 13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2021
50 14 dec 00:00

De regionale economie

Een overzicht van de nieuwste regionaal economische ontwikkelingen, t/m het derde kwartaal van 2021. Beschikbaar onder embargo

2020-2021
50 14 dec 00:00

Invloed corona op dagelijks leven jongeren

Hoe heeft de coronacrisis begin dit jaar het dagelijks leven van 12- tot 25-jarigen beïnvloed? Wat hebben ze vooral gemist? Nieuwsbericht bij webpublicatie Welzijn en stress bij jongeren. Beschikbaar onder embargo

2021
50 14 dec 00:00

Prestatiedruk bij jongeren

Hoeveel 12- tot 25-jarigen ervaren veel druk om aan de verwachtingen van zichzelf en/of van anderen te voldoen? Nieuwsbericht bij webpublicatie Welzijn en stress bij jongeren. Beschikbaar onder embargo

2021
50 15 dec 00:00

Internationale handel in diensten

Ontwikkeling van de internationale handel in diensten in het derde kwartaal Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
50 15 dec 00:00

Kinderen en echtscheidingen of uit elkaar gaande ouders

Bij hoeveel echtscheidingen of uit elkaar gaande ouders zijn kinderen betrokken? Beschikbaar onder embargo

2020
50 15 dec 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
50 16 dec 00:00

Bevolkingsprognose

De verwachte ontwikkeling van de bevolking in de komende decennia. Beschikbaar onder embargo

2021-2070
50 16 dec 00:00

Huishoudensprognose

De verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens in de komende decennia. Beschikbaar onder embargo

2021-2070
50 16 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2021
50 17 dec 00:00

Leefsituatie jeugd, jeugdhulpgebruik en de onderlinge samenhang

In het artikel wordt aan de hand van maatschappelijke indicatoren, zoals gemeten in de Landelijke Jeugdmonitor, gekeken naar hoe het met de jeugd in Nederland gesteld is in brede zin: in de thuissituatie, op school, op het werk, met de gezondheid en de veiligheid. Daarnaast wordt het jeugdhulpgebruik bekeken. De maatschappelijke indicatoren enerzijds en het jeugdhulpgebruik anderzijds worden vervolgens op gemeentelijk niveau met elkaar in verband gebracht. Artikel in de reeks Statistische trends. Beschikbaar onder embargo

2019-2020
50 17 dec 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden afgelopen week, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Beschikbaar onder embargo

week 49 2021
51 20 dec 00:00

Internationaliseringsmonitor

Vierde editie van 2021 met crisis/externe schokken (corona, brexit) en internationalisering als onderwerpen. Beschikbaar onder embargo

2021
51 20 dec 15:00

Landbouwinkomen

macro- en micro-economische inkomenscijfers van de land- en tuinbouw in 2021

2021
51 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

December 2021
51 21 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2021
51 21 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2021
51 22 dec 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2021
51 23 dec 00:00

Podiumkunsten

Hoeveel bezoeken trokken de podiumkunsten in 2020? Welke sectoren hadden het meeste te lijden onder de gevolgen van corona en wat waren de gevolgen voor de inkomsten en uitgaven? Beschikbaar onder embargo

2020
51 24 dec 00:00

Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden afgelopen week, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Beschikbaar onder embargo

week 50 2021
51 24 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2021
51 24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2021?

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2021

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2021
52 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2021
52 30 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2021
52 31 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2021
1 04 jan 2022 00:00

Bevolkingsontwikkeling 2021

De groei van de bevolking door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Beschikbaar onder embargo

2021
1 04 jan 2022 00:00

Regionale bevolkingsontwikkeling

In welke gemeenten is de bevolking in 2021 gegroeid, en waar gekrompen? Hoe hebben geboorte, sterfte, immi- en emigratie zich ontwikkeld? Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2021
1 06 jan 2022 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich ontwikkeld in 2021? Beschikbaar onder embargo

2021
2 10 jan 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

November 2021
2 11 jan 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2021
2 11 jan 2022 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2021?

2021
2 12 jan 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in december 2021

December 2021
2 13 jan 2022 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

November 2021
3 18 jan 2022 00:00

Huizenprijzen nieuwbouw en bestaande koopwoningen

Huizenprijzen - nieuwbouw + bestaande koopwoningen, prijzen + transactieaantallen per kwartaal Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
3 20 jan 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Januari 2022
3 20 jan 2022 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in november meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

November 2021
3 20 jan 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in november?

November 2021
3 20 jan 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in december gedaald of gestegen?

December 2021
3 21 jan 2022 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
3 21 jan 2022 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het laatste kwartaal van 2022 en heel 2021?

4e kwartaal 2021
4 24 jan 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

December 2021
4 24 jan 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Gemeente, Provincie, Landsdeel Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
4 27 jan 2022 00:00

Gemeentelijke heffingen

Hoe ontwikkelen de gemeentelijke heffingen zich in 2022? Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2022
4 28 jan 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Januari 2022
4 28 jan 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

December 2021
4 28 jan 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Januari 2022
5 31 jan 2022 00:00

Schuld en kassaldo Rijksoverheid

De ontwikkeling van de Rijksfinanciën in 2021 Beschikbaar onder embargo

2021
5 31 jan 2022 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.

December 2021
5 04 feb 2022 00:00

Luchtvaart: nationale luchthavens

Jaarcijfers 2021. Hoeveel vluchten zijn er vanaf Nederlandse luchthavens vertrokken en aangekomen? Waar gingen deze vluchten het vaakst heen? Beschikbaar onder embargo

2021
6 10 feb 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in januari?

Januari 2022
6 10 feb 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

December 2021
6 11 feb 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in januari 2022

Januari 2022
7 15 feb 2022 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
7 15 feb 2022 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
7 15 feb 2022 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in december meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

December 2021
7 15 feb 2022 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 4e kwartaal van 2021? Virtuele persconferentie bij het CBS.

4e kwartaal 2021
7 15 feb 2022 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

December 2021
7 17 feb 2022 00:00

Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen naar regio

De gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen in het afgelopen jaar per gemeente. Welke gemeente heeft de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs? Indeling: Gemeente, Provincie Beschikbaar onder embargo

2021
7 17 feb 2022 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
7 17 feb 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in januari gedaald of gestegen?

Januari 2022
7 18 feb 2022 00:00

Energierekening 2022

Hoe ontwikkelt de energierekening zich in 2022?

2022
7 18 feb 2022 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
7 18 feb 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Februari 2022
7 18 feb 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in december?

December 2021
8 22 feb 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Januari 2022
8 25 feb 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Februari 2022
8 25 feb 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Februari 2022
9 28 feb 2022 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het 4e kwartaal van 2021? En in heel 2021? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
9 28 feb 2022 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

4e kwartaal 2021
9 28 feb 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Januari 2022
9 01 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
10 07 mrt 2022 00:00

Luchtvaart: Caribisch Nederland

Caribisch Nederland Beschikbaar onder embargo

2021
10 09 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
10 10 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
10 10 mrt 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in februari?

Februari 2022
10 10 mrt 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Januari 2022
10 11 mrt 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in februari 2022

Februari 2021
10 11 mrt 2022 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Januari 2022
11 16 mrt 2022 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
11 17 mrt 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in februari gedaald of gestegen?

Februari 2022
11 18 mrt 2022 00:00

Wegvervoer: jaarcijfers

Hoe ging het met het vervoer over de weg in 2021? Beschikbaar onder embargo

2021
12 22 mrt 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Februari 2022
12 23 mrt 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Maart 2022
12 23 mrt 2022 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in januari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Januari 2022
12 23 mrt 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in januari?

Januari 2022
12 25 mrt 2022 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 4e kwartaal van 2021?

4e kwartaal 2021
12 25 mrt 2022 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

4e kwartaal 2021
12 25 mrt 2022 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2021

4e kwartaal 2021
12 25 mrt 2022 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidssaldo in 2021

2021
13 30 mrt 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Februari 2022
13 30 mrt 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Maart 2022
13 31 mrt 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Maart 2022
14 07 apr 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in maart?

Maart 2022
14 08 apr 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Februari 2022
15 12 apr 2022 00:00

Huizenprijzen nieuwbouw en bestaande koopwoningen

Huizenprijzen - nieuwbouw + bestaande koopwoningen, prijzen + transactieaantallen per kwartaal Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
15 12 apr 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in maart 2022

Maart 2022
15 13 apr 2022 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Februari 2022
16 20 apr 2022 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het eerste kwartaal van 2022?

1e kwartaal 2022
16 21 apr 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

April 2022
16 21 apr 2022 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in februari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Februari 2022
16 21 apr 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in februari?

Februari 2022
16 21 apr 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in maart gedaald of gestegen?

Maart 2022
16 22 apr 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Maart 2022
16 22 apr 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Gemeente, Provincie Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
17 28 apr 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

April 2022
17 29 apr 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

April 2022
17 29 apr 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Maart 2022
18 02 mei 2022 00:00

Luchtvaart: Q1

Hoe ging het met de luchtvaart van en naar Nederland in het eerste kwartaal van 2021? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2021
18 06 mei 2022 00:00

In-, uit- en doorvoer: goederenstromen in Nederland

Overzicht van de internationale goederenstromen van en naar Nederland in 2020. Beschikbaar onder embargo

2019
19 10 mei 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in april?

April 2022
19 10 mei 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Maart 2022
19 13 mei 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in april 2022

April 2022
20 17 mei 2022 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
20 17 mei 2022 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Maart 2022
20 17 mei 2022 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2022? Virtuele persconferentie bij het CBS.

1e kwartaal 2022
20 17 mei 2022 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Maart 2022
20 18 mei 2022 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
20 19 mei 2022 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
20 19 mei 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in april gedaald of gestegen?

April 2022
20 20 mei 2022 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
20 20 mei 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Mei 2022
20 20 mei 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in maart?

Maart 2022
21 23 mei 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

April 2022
21 27 mei 2022 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
22 30 mei 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

April 2022
22 30 mei 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Mei 2022
22 31 mei 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

1e kwartaal 2022
22 31 mei 2022 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

1e kwartaal 2022
22 01 jun 2022 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
23 09 jun 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?

Mei 2022
23 10 jun 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

April 2022
24 13 jun 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in mei 2022

Mei 2022
24 14 jun 2022 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

April 2022
24 15 jun 2022 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
24 16 jun 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?

Mei 2022
25 22 jun 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Mei 2022
25 22 jun 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Juni 2022
25 22 jun 2022 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

April 2022
25 22 jun 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?

April 2022
25 24 jun 2022 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2022?

1e kwartaal 2022
25 24 jun 2022 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

1e kwartaal 2022
25 24 jun 2022 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2022

1e kwartaal 2022
26 29 jun 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juni 2022
26 30 jun 2022 00:00

Onderweg in Nederland

Mobiliteitscijfers 2021. Cijfers uit het verplaatsingsonderzoek Onderweg in Nederland met resultaten uit de afgelopen “Coronajaren” Beschikbaar onder embargo

2021
26 30 jun 2022 00:00

Zeevaart: jaarcijfers

Welke ontwikkelingen zijn er te zien in de zeevaart in 2021? Welke goederen zijn er meer of minder vervoerd? Beschikbaar onder embargo

2021
26 30 jun 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

1e kwartaal 2022
26 30 jun 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Mei 2022
27 07 jul 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?

Juni 2022
27 08 jul 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Mei 2022
28 12 jul 2022 00:00

Huizenprijzen nieuwbouw en bestaande koopwoningen

Huizenprijzen - nieuwbouw + bestaande koopwoningen, prijzen + transactieaantallen per kwartaal Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2022
28 12 jul 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juni 2022

Juni 2022
28 13 jul 2022 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Mei 2022
28 15 jul 2022 00:00

WOZ-waarde van woningen

WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2022, naar gemeente Beschikbaar onder embargo

2022
29 20 jul 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Juli 2022
29 20 jul 2022 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Mei 2022
29 20 jul 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?

Mei 2022
29 20 jul 2022 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2022?

2e kwartaal 2022
29 21 jul 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?

Juni 2022
29 22 jul 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juni 2022
29 22 jul 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Gemeente, Provincie Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
30 28 jul 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juli 2022
30 29 jul 2022 00:00

Inkomsten, uitgaven en schuld van de Rijksoverheid eerste halfjaar 2021

Op basis van kasboekgegevens cijfers over inkomsten en uitgaven en schuld van de Rijksoverheid in de eerste helft van 2022. Beschikbaar onder embargo

2021
30 29 jul 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juni 2022
30 30 jul 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Juli 2022
31 01 aug 2022 00:00

Luchtvaart: Q2

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het tweede kwartaal van 2022. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
31 04 aug 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?

Juli 2022
32 10 aug 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juni 2022
32 12 aug 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2022

Juli 2022
33 15 aug 2022 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
33 17 aug 2022 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
33 17 aug 2022 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juni 2022
33 17 aug 2022 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2022? Virtuele persconferentie.

2e kwartaal 2022
33 17 aug 2022 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juni 2022
33 18 aug 2022 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
33 18 aug 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?

Juli 2022
33 19 aug 2022 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
34 22 aug 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juli 2022
34 22 aug 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Augustus 2022
34 22 aug 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?

Juni 2022
35 30 aug 2022 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
35 30 aug 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juli 2022
35 30 aug 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Augustus 2022
35 31 aug 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Augustus 2022
35 31 aug 2022 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

2e kwartaal 2022
35 02 sep 2022 00:00

Ontwikkeling huurprijzen 2022

Hoe ontwikkelen de huurprijzen zich in 2022?

2022
35 02 sep 2022 00:00

Overheidsfinanciën

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2021 Beschikbaar onder embargo

2021
36 06 sep 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?

Augustus 2022
36 09 sep 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juli 2022
37 12 sep 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2022

Augustus 2022
37 12 sep 2022 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juli 2022
37 14 sep 2022 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
37 15 sep 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?

Augustus 2022
38 21 sep 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

September 2022
38 21 sep 2022 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juli 2022
38 21 sep 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?

Juli 2022
38 22 sep 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Augustus 2022
38 23 sep 2022 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2022?

2e kwartaal 2022
38 23 sep 2022 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

2e kwartaal 2022
38 23 sep 2022 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2022

2e kwartaal 2022
38 23 sep 2022 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2022

2e kwartaal 2022
39 29 sep 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

September 2022
39 30 sep 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

September 2022
39 30 sep 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2022
40 06 okt 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?

September 2022
41 10 okt 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Augustus 2022
41 11 okt 2022 00:00

Huizenprijzen nieuwbouw en bestaande koopwoningen

Huizenprijzen - nieuwbouw + bestaande koopwoningen, prijzen + transactieaantallen per kwartaal Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2022
41 11 okt 2022 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Augustus 2022
41 12 okt 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2022

September 2022
42 19 okt 2022 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2022?

3e kwartaal 2022
42 20 okt 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Oktober 2022
42 20 okt 2022 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2022
42 20 okt 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2022
42 20 okt 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2022
43 24 okt 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2022
43 24 okt 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Gemeente, Provincie Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
43 28 okt 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2022
43 28 okt 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2022
43 28 okt 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2022
45 08 nov 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?

Oktober 2022
45 10 nov 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2022
45 11 nov 2022 00:00

Verkeer: verkeersprestaties alle voertuigen

Hoeveel kilometers reden Nederlandse motorvoertuigen in 2021? Bij welke categorien zijn veranderingen te zien? Beschikbaar onder embargo

2021
45 11 nov 2022 00:00

Verkeer: verkeersprestaties alle voertuigen

Hoeveel kilometers reden Nederlandse motorvoertuigen in 2021? Bij welke categorien zijn veranderingen te zien? Beschikbaar onder embargo

2021
45 11 nov 2022 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2022

Oktober 2022
46 15 nov 2022 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
46 15 nov 2022 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2022
46 15 nov 2022 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2022? Virtuele persconferentie.

3e kwartaal 2022
46 15 nov 2022 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

September 2022
46 17 nov 2022 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
46 17 nov 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2022
46 18 nov 2022 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
47 21 nov 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

November 2022
47 21 nov 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in septemer?

September 2022
47 22 nov 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2022
48 29 nov 2022 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
48 29 nov 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2022
48 30 nov 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2022
48 30 nov 2022 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2022
48 30 nov 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2022
48 01 dec 2022 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
49 08 dec 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2022
49 09 dec 2022 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2022
50 12 dec 2022 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2022
50 14 dec 2022 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2022
50 15 dec 2022 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2022
51 20 dec 2022 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

December 2022
51 20 dec 2022 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2022
51 20 dec 2022 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2022
51 22 dec 2022 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2022
51 23 dec 2022 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2022?

3e kwartaal 2022
51 23 dec 2022 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2022
51 23 dec 2022 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2022

3e kwartaal 2022
51 23 dec 2022 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2022
52 30 dec 2022 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2022
52 30 dec 2022 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2022
52 30 dec 2022 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2022
2 10 jan 2023 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2022
2 10 jan 2023 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2022?

2022
3 18 jan 2023 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het laatste kwartaal van 2022 en heel 2022?

4e kwartaal 2022

Terug naar boven