Publicatieplanning

CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.

Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
17 25 apr 02:00

Binnenvaart (E)

Jaarcijfers binnenvaart 2016.
2016 ICalendar Binnenvaart (E)
02:00

Werkloosheid naar regio (E)

Ontwikkeling van de werkloosheid naar arbeidsmarktregio en gemeente.
2016 ICalendar Werkloosheid naar regio (E)
02:00

Regionale economische groei (E)

In welke provincie groeide de economie het hardst? En in welke provincie kromp de economie?
2016 ICalendar Regionale economische groei (E)
26 apr 02:00

Alleenstaande minderjarige asielzoekers (E)

Hoeveel kinderen die in 2016 asiel aanvroegen in Nederland, reisden zonder meerderjarige begeleiding?
2016 ICalendar Alleenstaande minderjarige asielzoekers (E)
02:00

Waterzuivering (E)

Hoeveel afvalwater werd er in 2015 gezuiverd en op welke typen wateren werd het gezuiverde water geloosd? Wat gebeurde er vervolgens met het zuiveringsslib?
1995-2015 ICalendar Waterzuivering (E)
02:00

Asielzoekers en nareizigers (E)

Hoeveel asielzoekers en nareizende gezinsleden kwamen in het eerste kwartaal van 2017 naar Nederland?
1e kwartaal 2017 ICalendar Asielzoekers en nareizigers (E)
02:00

Aardgasbaten Nederlandse overheid (E)

Hoe ontwikkelden de aardgasbaten zich door de jaren heen?
2016 ICalendar Aardgasbaten Nederlandse overheid (E)
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
April 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
15:00

Slachtofferschap, kans op slachtofferschap, onveiligheidsbeleving en mijdingsgedrag naar (migratie)achtergrond (E)

Hoe vaak voelen personen met een migratieachtergrond zich onveilig? En zijn zij relatief vaker of minder vaak slachtoffer van criminaliteit?
2016 ICalendar Slachtofferschap, kans op slachtofferschap, onveiligheidsbeleving en mijdingsgedrag naar (migratie)achtergrond (E)
28 apr 02:00

Jeugdhulp (E)

Hoeveel jongeren ontvingen jeugdhulp in 2016? In welke gemeenten kregen relatief veel jongeren jeugdhulp?
2016 ICalendar Jeugdhulp (E)
02:00

Energiebalans (E)

Is het energiegebruik in 2016 gedaald of gestegen? Welk deel van het energieverbruik komt van steenkool, aardgas, olie of overige energiebronnen?
2016 ICalendar Energiebalans (E)
02:00

Kinderbescherming en Jeugdreclassering (E)

Landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.
2016 ICalendar Kinderbescherming en Jeugdreclassering (E)
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Maart 2017 ICalendar Producentenprijzen
18 01 mei 02:00

Stakingen en werkonderbrekingen (E)

Hoe vaak werd het werk neergelegd in 2016, en hoeveel arbeidsdagen gingen daarmee verloren?
2016 ICalendar Stakingen en werkonderbrekingen (E)
02:00

Opbouw Nederlands handelsoverschot (E)

Hoe is het Nederlandse goederenhandelsoverschot opgebouwd?
2016 ICalendar Opbouw Nederlands handelsoverschot (E)
02 mei

Verkeersdoden (E)

Hoeveel mensen zijn in 2016 omgekomen in het verkeer?
2016 ICalendar Verkeersdoden (E)
02:00

Melkveehouderij (E)

Schets van de ontwikkelingen over de schaalvergroting en de melkproductie in de rundveehouderij in de jaren 1980-2016.
1980 - 2016 ICalendar Melkveehouderij (E)
03 mei 02:00

Bevolkingsontwikkeling (E)

1e kwartaal 2017 ICalendar Bevolkingsontwikkeling (E)
02:00

Spaaroverschotten huishoudens en bedrijven (E)

Hoeveel blijft er over van de inkomsten van huishoudens en bedrijven na aftrek van hun bestedingen? (Inclusief uitgebreid achtergrondartikel.)
2016 ICalendar Spaaroverschotten huishoudens en bedrijven (E)
19 08 mei 02:00

De opmars van de avocado (E)

Hoeveel avocado's importeert Nederland? En hoe zit dat met andere tropische vruchten?
2016 ICalendar De opmars van de avocado (E)
09 mei

Baanzekerheid van werknemers (E)

Hoe heeft de baanzekerheid van werknemers zich ontwikkeld? Uit de nationale enquete arbeidsomstandigheden (NEA) in samenwerking met TNO.
2016 ICalendar Baanzekerheid van werknemers (E)
06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in april?
April 2017 ICalendar Inflatie
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in maart meer of minder dan in februari?
Maart 2017 ICalendar Productie industrie
10 mei

De arbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van arbeidsmarktgegevens in 2016
2016 ICalendar De arbeidsmarkt in cijfers
11 mei 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in april verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
April 2017 ICalendar Faillissementen
20 15 mei 02:00

Langdurige werkloosheid en onbenut arbeidsaanbod

Hoe heeft de langdurige werkloosheid zich ontwikkeld? Hoeveel werkenden werden werkloos en hoeveel nieuwkomers op de arbeidsmarkt hebben een baan?
1e kwartaal 2017 ICalendar Langdurige werkloosheid en onbenut arbeidsaanbod
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand maart.
Maart 2017 ICalendar Omzet detailhandel
16 mei 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in maart?
Maart 2017 ICalendar Internationale handel
09:30

CO2 uitstoot

Is de CO2 uitstoot opnieuw lager dan een jaar geleden?
1e kwartaal 2017 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal?
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2017 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Economische groei, 1e raming

1e kwartaal 2017 ICalendar Economische groei, 1e raming
18 mei

Zorguitgaven

Jaarlijks bericht over de zorguitgaven
2016 ICalendar Zorguitgaven
06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
1e kwartaal 2017 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Werkloosheid

Is de werkloosheid in april gedaald of gestegen?
April 2017 ICalendar Werkloosheid
19 mei 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in mei vergeleken met april, hoger of lager?
Mei 2017 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Maart 2017 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in maart?
Maart 2017 ICalendar Investeringen
21 22 mei 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen april.
April 2017 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
24 mei

Kwartaalmonitor industrie

Wat is de stand van zaken in de industrie?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor industrie

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

ICalendar Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt
02:00

Kwartaalmonitor bouw

Wat is de stand van zaken in de bouwbranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor bouw
26 mei 02:00

Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)

Wat is de stand van zaken in de autobranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)
22 30 mei 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Mei 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
April 2017 ICalendar Producentenprijzen
31 mei 02:00

Personen met bijstand

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling.
1e kwartaal 2017 ICalendar Personen met bijstand
06:30

Kwartaalmonitor horeca

Wat is de stand van zaken in de horeca?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor horeca
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
1e kwartaal 2017 ICalendar Omzet horeca
06:30

Uitzenduren

Is het aantal uitzenduren gestegen of gedaald?
1e kwartaal 2017 ICalendar Uitzenduren
01 jun 02:00

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening

Wat is de stand van zaken in de zakelijke dienstverlening?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening
02 jun

Kwartaalmonitor transport

Wat is de stand van zaken in de transportbranche?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor transport
23 05 jun

Kwartaalmonitor groothandel

Wat is de stand van zaken in de groothandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor groothandel
08 jun 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?
Mei 2017 ICalendar Inflatie
09 jun 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in april meer of minder dan in maart?
April 2017 ICalendar Productie industrie
24 12 jun 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in mei verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Mei 2017 ICalendar Faillissementen
14 jun 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in april?
April 2017 ICalendar Internationale handel
15 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand april .
April 2017 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Werkloosheid

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?
Mei 2017 ICalendar Werkloosheid
25 21 jun 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in juni vergeleken met mei, hoger of lager?
Juni 2017 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
April 2017 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?
April 2017 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen mei.
Mei 2017 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
23 jun 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2017 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinancien

1e kwartaal 2017 ICalendar Overheidsfinancien
06:30

Economische groei, 2e raming

1e kwartaal 2017 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Op basis van nieuwe kwartaalcijfers nationale rekeningen. Onder meer beschikbaar huishouden en schulden.
2e kwartaal 2017 ICalendar Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid
26 29 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juni 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
30 jun

ICT, kennis en economie

ICalendar ICT, kennis en economie
02:00

Kwartaalmonitor luchtvaart 2016

1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart 2016
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Mei 2017 ICalendar Producentenprijzen
27 06 jul 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?
Juni 2017 ICalendar Inflatie
28 10 jul

Nationale rekeningen

ICalendar Nationale rekeningen
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juni verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juni 2017 ICalendar Faillissementen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in mei meer of minder dan in april?
Mei 2017 ICalendar Productie industrie
14 jul 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in mei?
Mei 2017 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand mei.
Mei 2017 ICalendar Omzet detailhandel
29 18 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Juli 2017 ICalendar Economisch maandbericht
20 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?
Mei 2017 ICalendar Investeringen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Mei 2017 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Werkloosheid

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?
Juni 2017 ICalendar Werkloosheid
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in juli vergeleken met juni, hoger of lager?
Juli 2017 ICalendar Consumentenvertrouwen
21 jul 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen juni.
Juni 2017 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
30 24 jul

National accounts

ICalendar National accounts
28 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juni 2017 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juli 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
31 31 jul 02:00

Bevolkingsontwikkeling

1e halfjaar 2017 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
32 08 aug 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?
Juli 2017 ICalendar Inflatie
09 aug 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juni meer of minder dan in mei?
Juni 2017 ICalendar Productie industrie
10 aug 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juli verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juli 2017 ICalendar Faillissementen
33 14 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.
Juni 2017 ICalendar Omzet detailhandel
15 aug 02:00

Langdurige werkloosheid en onbenut arbeidsaanbod

Hoe heeft de langdurige werkloosheid zich ontwikkeld? Hoeveel werkenden werden werkloos en hoeveel nieuwkomers op de arbeidsmarkt hebben een baan?
2e kwartaal 2017 ICalendar Langdurige werkloosheid en onbenut arbeidsaanbod
16 aug 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in juni?
Juni 2017 ICalendar Internationale handel
09:30

CO2 uitstoot

Is de CO2 uitstoot opnieuw lager dan een jaar geleden?
2e kwartaal 2017 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Augustus 2017 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Economische groei, 1e raming

2e kwartaal 2017 ICalendar Economische groei, 1e raming
09:30

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal?
2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
17 aug 06:30

Werkloosheid

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?
Juli 2017 ICalendar Werkloosheid
18 aug 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
2e kwartaal 2017 ICalendar Ondernemersvertrouwen
34 21 aug 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen juli.
Juli 2017 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 aug 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juni 2017 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?
Juni 2017 ICalendar Investeringen
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in augustus vergeleken met juli, hoger of lager?
Augustus 2017 ICalendar Consumentenvertrouwen
23 aug

Kwartaalmonitor industrie

Wat is de stand van zaken in de industrie?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor industrie
24 aug 02:00

Kwartaalmonitor bouw

Wat is de stand van zaken in de bouwbranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor bouw
25 aug 02:00

Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)

Wat is de stand van zaken in de autobranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)
35 30 aug 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Augustus 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juli 2017 ICalendar Producentenprijzen
31 aug 02:00

Personen met bijstand

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling.
2e kwartaal 2017 ICalendar Personen met bijstand
06:30

Kwartaalmonitor horeca

Wat is de stand van zaken in de horeca?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor horeca
06:30

Uitzenduren

Is het aantal uitzenduren gestegen of gedaald?
2e kwartaal 2017 ICalendar Uitzenduren
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
2e kwartaal 2017 ICalendar Omzet horeca
01 sep 02:00

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening

Wat is de stand van zaken in de zakelijke dienstverlening?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening
36 04 sep

Kwartaalmonitor transport

Wat is de stand van zaken in de transportbranche?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor transport
05 sep

Kwartaalmonitor groothandel

Wat is de stand van zaken in de groothandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor groothandel
07 sep 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2017 ICalendar Inflatie
08 sep 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juli meer of minder dan in juni?
Juli 2017 ICalendar Productie industrie
37 11 sep 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in augustus verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Augustus 2017 ICalendar Faillissementen
12 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in juli?
Juli 2017 ICalendar Internationale handel
15 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.
Juli 2017 ICalendar Omzet detailhandel
38 21 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juli 2017 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Werkloosheid

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?
Augustus 2017 ICalendar Werkloosheid
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in september vergeleken met augustus, hoger of lager?
September 2017 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?
Juli 2017 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen augustus.
Augustus 2017 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 sep 06:30

Overheidsfinancien

2e kwartaal 2017 ICalendar Overheidsfinancien
06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Op basis van nieuwe kwartaalcijfers nationale rekeningen. Onder meer beschikbaar huishouden en schulden.
3e kwartaal 2017 ICalendar Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
September 2017 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Economische groei, 2e raming

2e kwartaal 2017 ICalendar Economische groei, 2e raming
39 28 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
September 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
29 sep

Hernieuwbare energie

ICalendar Hernieuwbare energie
02:00

Kwartaalmonitor luchtvaart 2016

2e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart 2016
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Augustus 2017 ICalendar Producentenprijzen
40 05 okt 06:30

Cao-lonen

Kwartaalcijfers
2017 ICalendar Cao-lonen
06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?
September 2017 ICalendar Inflatie
41 10 okt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in augustus meer of minder dan in juli?
Augustus 2017 ICalendar Productie industrie
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in september verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
September 2017 ICalendar Faillissementen
12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2017 ICalendar Internationale handel
13 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.
Augustus 2017 ICalendar Omzet detailhandel
42 16 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Oktober 2017 ICalendar Economisch maandbericht
19 okt 06:30

Werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?
September 2017 ICalendar Werkloosheid
20 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?
Augustus 2017 ICalendar Investeringen
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in oktober vergeleken met september, hoger of lager?
Oktober 2017 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Augustus 2017 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen september.
September 2017 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
43 27 okt

Jeugdhulp 1e halfjaar 2017

1e halfjaar 2017 ICalendar Jeugdhulp 1e halfjaar 2017

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2017

1e halfjaar 2017 ICalendar Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2017

Jaarrapportage jeugdmonitor

2017 ICalendar Jaarrapportage jeugdmonitor
44 30 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
September 2017 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Oktober 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
31 okt 02:00

Bevolkingsontwikkeling

3e kwartaal 2017 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
45 07 nov 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2017 ICalendar Inflatie
09 nov 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in september meer of minder dan in augustus?
September 2017 ICalendar Productie industrie
10 nov 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in oktober verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Oktober 2017 ICalendar Faillissementen
46 13 nov 02:00

Langdurige werkloosheid en onbenut arbeidsaanbod

Hoe heeft de langdurige werkloosheid zich ontwikkeld? Hoeveel werkenden werden werkloos en hoeveel nieuwkomers op de arbeidsmarkt hebben een baan?
3e kwartaal 2017 ICalendar Langdurige werkloosheid en onbenut arbeidsaanbod
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.
September 2017 ICalendar Omzet detailhandel
14 nov 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in september?
September 2017 ICalendar Internationale handel
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2017 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

Is de CO2 uitstoot opnieuw lager dan een jaar geleden?
3e kwartaal 2017 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Economische groei, 1e raming

3e kwartaal 2017 ICalendar Economische groei, 1e raming
16 nov

Kwartaalmonitor industrie

Wat is de stand van zaken in de industrie?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor industrie
06:30

Werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?
Oktober 2017 ICalendar Werkloosheid
06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
3e kwartaal 2017 ICalendar Ondernemersvertrouwen
47 21 nov 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2017 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen oktober.
Oktober 2017 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2017 ICalendar Investeringen
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in november vergeleken met oktober, hoger of lager?
November 2017 ICalendar Consumentenvertrouwen
23 nov 02:00

Kwartaalmonitor bouw

Wat is de stand van zaken in de bouwbranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor bouw
24 nov 02:00

Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)

Wat is de stand van zaken in de autobranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
30 nov

Kwartaalmonitor transport

Wat is de stand van zaken in de transportbranche?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor transport
02:00

Personen met bijstand

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling.
3e kwartaal 2017 ICalendar Personen met bijstand
06:30

Kwartaalmonitor horeca

Wat is de stand van zaken in de horeca?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor horeca
06:30

Uitzenduren

Is het aantal uitzenduren gestegen of gedaald?
3e kwartaal 2017 ICalendar Uitzenduren
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2017 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in juli, augustus en september ?
3e kwartaal 2017 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2017 ICalendar Omzet horeca
01 dec

Kwartaalmonitor groothandel

Wat is de stand van zaken in de groothandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor groothandel
02:00

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening

Wat is de stand van zaken in de zakelijke dienstverlening?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening
49 07 dec 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2017 ICalendar Inflatie
08 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Oktober 2017 ICalendar Productie industrie
50 12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2017 ICalendar Faillissementen
14 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2017 ICalendar Internationale handel
15 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.
Oktober 2017 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2017 ICalendar Werkloosheid
51 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in december vergeleken met november, hoger of lager?
December 2017 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2017 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2017 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen november.
November 2017 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 dec 06:30

Economische groei, 2e raming

3e kwartaal 2017 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2017 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Op basis van nieuwe kwartaalcijfers nationale rekeningen. Onder meer beschikbaar huishouden en schulden.
4e kwartaal 2017 ICalendar Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid
06:30

Overheidsfinancien

3e kwartaal 2017 ICalendar Overheidsfinancien
52 29 dec 02:00

Kwartaalmonitor luchtvaart 2016

3e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart 2016
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2017 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2017 ICalendar Producentenvertrouwen
2018
1 02 jan 02:00

Bevolkingsontwikkeling

2017 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
2 09 jan 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december 2017?
December 2017 ICalendar Inflatie
3 15 jan 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.
November 2017 ICalendar Omzet detailhandel
5 30 jan 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
December 2017 ICalendar Producentenprijzen