Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
42 19 okt 00:00

Vermogen woningbezitters en huurders

De ontwikkeling van het vermogen in 2020, uitgesplitst naar woningbezitters en huurders. Beschikbaar onder embargo

2020
42 20 okt 00:00

Milieu-investeringen door bedrijven

Hoeveel investeerde Nederlandse bedrijven in milieuvoorzieningen? Beschikbaar onder embargo

2020
42 20 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2021?

3e kwartaal 2021
42 21 okt 00:00

Onderbenut arbeidspotentieel: mensen die meer uren willen werken

Hoeveel werkenden zouden meer uren willen werken? In welke beroepsgroepen? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
42 21 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

Oktober 2021
42 21 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2021
42 21 okt 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2021
42 21 okt 15:30

Banen en Lonen Caribisch Nederland

Banen en lonen, geslacht, leeftijd Indeling: Gemeente

2020
42 22 okt 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
42 22 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2021
42 22 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Landsdeel, Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
42 22 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2021
43 27 okt 00:00

Niet-financiële bezittingen

De ontwikkeling van de waarde van niet-financiële bezittingen Beschikbaar onder embargo

2020
43 28 okt 00:00

Bevolkingsontwikkeling

Bevolkingsgroei, migratie, geboorte en sterfte in het derde kwartaal 2021. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
43 28 okt 00:00

Niet-tarifaire maatregelen door corona

Handelsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en hun effect op de internationale handel Beschikbaar onder embargo

2020
43 28 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2021
43 28 okt 14:00

Oogstraming 2021

Hoe groot was de opbrengst (bruto-opbrengst, opbrengst per hectare) van akkerbouwgewassen zoals suikerbieten, consumptieaardappelen en zaai-uien volgens de laatste oogstraming van het CBS? Indeling: Provincie

2021
43 29 okt 00:00

Jeugdzorg

Hoeveel jongeren maakten gebruik van jeugdzorg? Voorlopige cijfers 1e halfjaar 2021 en definitieve cijfers 2020. Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2021
43 29 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.

September 2021
43 29 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2021
44 01 nov 00:00

Asielzoekers derde kwartaal 2021

Hoeveel asielzoekers en nareizende gezinsleden kwamen in het afgelopen kwartaal naar Nederland? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
44 01 nov 00:00

Jaarrapport Jeugdmonitor

Jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor. Hoe gaat het met kinderen en jongeren in Nederland?

2020
44 02 nov 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
44 04 nov 00:00

Overledenen aan COVID-19

Hoeveel mensen overleden in het tweede kwartaal aan COVID-19 (corona)? Cijfers uit de doodsoorzakenstatistiek. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
44 04 nov 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?

Oktober 2021
44 05 nov 00:00

Levensverwachting 65-jarigen

Prognose van de geslachtsneutrale levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2027 en in 2033 Beschikbaar onder embargo

2027 en 2033
45 08 nov 00:00

Woningtransformaties

Hoeveel bestaande gebouwen zoals kantoren, winkels of fabriekspanden zijn in 2020 omgebouwd naar woningen? Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

2020
45 09 nov 00:00

Gevaarlijke beroepen

Hoeveel mensen werken in een gevaarlijk beroep? Om welke beroepen gat het? Welke risico's lopen zij? Hoe vaak maken zij een arbeidsongeval mee?

2020
45 10 nov 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2021
45 12 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
45 12 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2021

Oktober 2021
46 16 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
46 16 nov 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2021
46 16 nov 09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2021
46 16 nov 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2021? Persconferentie bij het CBS.

3e kwartaal 2021
46 16 nov 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

September 2021
46 18 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
46 18 nov 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2021
46 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
47 22 nov 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2021
47 22 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

November 2021
47 22 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?

September 2021
47 25 nov 00:00

Exportpositie industrie, groothandel en dienstensector

Hoe ontwikkelt de exportpositie van de industrie, groothandel en dienstensector zich? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
48 29 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2021
48 30 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling.

3e kwartaal 2021
48 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2021
48 30 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2021
48 30 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2021
48 01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 06 dec 00:00

Corona en toersime op Caribisch Nederland

Welke impact heeft corona op Caribisch Nederland; Bonaire, Saba en St. Eustatius? Nieuwsbericht verschijnt bij de Engelstalige publicatie Trends in the Caribbean Netherlands. Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2020
49 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 07 dec 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2021
49 10 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 10 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2021
50 13 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2021

November 2021
50 13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2021
50 15 dec 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
50 16 dec 00:00

Bevolkingsprognose

De verwachte ontwikkeling van de bevolking in de komende decennia. Beschikbaar onder embargo

2021-2070
50 16 dec 00:00

Huishoudensprognose

De verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens in de komende decennia. Beschikbaar onder embargo

2021-2070
50 16 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2021
51 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

December 2021
51 21 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2021
51 21 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2021
51 22 dec 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2021
51 24 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2021
51 24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2021?

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2021

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2021
52 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2021
52 30 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2021
52 31 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2021
1 06 jan 2022 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich ontwikkeld in 2021? Beschikbaar onder embargo

2021
2 11 jan 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2021
2 11 jan 2022 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2021?

2021
3 21 jan 2022 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
5 31 jan 2022 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.

December 2021
10 09 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
10 10 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022

Terug naar boven