Publicatieplanning

Met ingang van maandag 19 februari is 00:00 uur een nieuw publicatietijdstip.

CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.

Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
12 24 mrt 00:00

Thuiswerken (E)

Werken mensen vaker thuis dan vijf jaar geleden? CBS onderzocht ook of dat verschilt voor mannen en vrouwen en hoe vaak thuiswerken voorkomt in verschillende beroepen.
Jaar 2017 ICalendar Thuiswerken (E)
13 26 mrt 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Op basis van nieuwe kwartaalcijfers nationale rekeningen. Onder meer beschikbaar huishouden en schulden.
4e kwartaal 2017 ICalendar Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Maart 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
4e kwartaal 2017 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Economische groei, 2e raming

4e kwartaal 2017 ICalendar Economische groei, 2e raming
29 mrt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Maart 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
15:30

Luchtvaart Caribisch Nederland

2017 ICalendar Luchtvaart Caribisch Nederland
15:30

Kwartaalmonitor luchtvaart (E)

4e kwartaal 2017 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart (E)
30 mrt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Februari 2018 ICalendar Producentenprijzen
14 05 apr 00:00

Vervolging en berechting

Nieuwe cijfers over sociaal-economische achtergrond van strafrechtelijke verdachten
2016 ICalendar Vervolging en berechting
06:30

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe ontwikkelden zich de cao-lonen in het 1e kwartaal 2018?
1e kwartaal 2018 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
15 09 apr 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in februari meer of minder dan een jaar eerder?
Februari 2018 ICalendar Productie industrie
10 apr 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in maart?
Maart 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
12 apr 00:00

Asperges

Hoe groot was het areaal asperges in Nederland in 2017 en hoe groot was de productie? Waar is het areaal asperges het grootst?
2017 ICalendar Asperges
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in maart verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Maart 2018 ICalendar Faillissementen
13 apr 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Februari 2018 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Februari 2018 ICalendar Omzet detailhandel
16 16 apr 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
April 2018 ICalendar Economisch maandbericht
17 apr 00:00

Integratie van asielzoekers (E) (R)

Hoe gaat het met de asielzoekers die sinds 2014 in Nederland zijn gekomen, op het gebied van o.a. wonen, gezinshereniging, werk en inkomen?
2014-1 juli 2017 ICalendar Integratie van asielzoekers (E) (R)
19 apr 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in maart gedaald of gestegen?
Maart 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 apr 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in februari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Februari 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in april vergeleken met maart, hoger of lager?
April 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen - regio woningtype

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen - regio woningtype
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Maart 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
17 23 apr 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in februari?
Februari 2018 ICalendar Investeringen
25 apr 00:00

Verkeersdoden (E)

2017 ICalendar Verkeersdoden (E)
15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

1e kwartaal 2018 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland
27 apr 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
April 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
18 30 apr 00:00

Bevolkingsontwikkeling (E)

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie.
1e kwartaal 2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling (E)
00:00

Groene groei

Hoe staat het met de vergroening van de Nederlandse economie?
2016 ICalendar Groene groei
00:00

Verhuiswens ouderen

Slagen ouderen met een verhuiswens er in om binnen een jaar ook daadwerkelijk te verhuizen? Slagen ze er ook in om te verhuizen naar het type woning van hun voorkeur?
2015 ICalendar Verhuiswens ouderen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Maart 2018 ICalendar Producentenprijzen
19 08 mei 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in april?
April 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 mei 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in maart meer of minder dan een jaar eerder?
Maart 2018 ICalendar Productie industrie
20 14 mei 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in april verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
April 2018 ICalendar Faillissementen
15 mei 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt (E)

1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt (E)
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Maart 2018 ICalendar Internationale handel
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

Persconferentie bij CBS te Den Haag
1e kwartaal 2018 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2018?
1e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 1e raming
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2018 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

1e kwartaal 2018 ICalendar CO2 uitstoot
16 mei 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Maart 2018 ICalendar Omzet detailhandel
17 mei 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
2e kwartaal 2018 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in april gedaald of gestegen?
April 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 22 mei 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
April 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
23 mei 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Maart 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in mei vergeleken met april, hoger of lager?
Mei 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
24 mei 00:00

Kwartaalmonitor bouw (E)

1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor bouw (E)
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in maart?
Maart 2018 ICalendar Investeringen
25 mei 00:00

Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)

Wat is de stand van zaken in de autobranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)
22 30 mei 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Mei 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
April 2018 ICalendar Producentenprijzen
31 mei 00:00

Personen met een bijstandsuitkering (E)

1e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering (E)
06:30

Kwartaalmonitor horeca

Wat is de stand van zaken in de horeca?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor horeca
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
1e kwartaal 2018 ICalendar Omzet horeca
06:30

Uitzenduren

Is het aantal uitzenduren gestegen of gedaald?
1e kwartaal 2018 ICalendar Uitzenduren
01 jun 00:00

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening (E)

Wat is de stand van zaken in de zakelijke dienstverlening?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening (E)
23 05 jun 00:00

Kwartaalmonitor groothandel (E)

Wat is de stand van zaken in de groothandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor groothandel (E)
00:00

Kwartaalmonitor detailhandel (E)

Wat is de stand van zaken in de detailhandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor detailhandel (E)
06 jun 00:00

Kwartaalmonitor transport (E)

Wat is de stand van zaken in de transportbranche?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor transport (E)
07 jun 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?
Mei 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
08 jun 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in april meer of minder dan een jaar eerder?
April 2018 ICalendar Productie industrie
24 11 jun 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in mei verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Mei 2018 ICalendar Faillissementen
14 jun 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
April 2018 ICalendar Internationale handel
15 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
April 2018 ICalendar Omzet detailhandel
25 21 jun 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in juni vergeleken met mei, hoger of lager?
Juni 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
April 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?
Mei 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
08:00

Prijzen woningen Bonaire

2016 en 2017 ICalendar Prijzen woningen Bonaire
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Mei 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 jun 06:30

Economische groei, 2e raming

1e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Juni 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?
April 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
1e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
26 28 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juni 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
29 jun 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen (E)

2017 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen (E)
00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

Prijsontwikkeling nieuwbouwwoningen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart (E)

1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart (E)
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Mei 2018 ICalendar Producentenprijzen
27 05 jul 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?
Juni 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
28 10 jul 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in mei meer of minder dan een jaar eerder?
Mei 2018 ICalendar Productie industrie
11 jul 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juni verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juni 2018 ICalendar Faillissementen
12 jul 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Mei 2018 ICalendar Internationale handel
13 jul 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Mei 2018 ICalendar Omzet detailhandel
29 17 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Juli 2018 ICalendar Economisch maandbericht
18 jul 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

2e kwartaal 2018 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland
19 jul 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?
Juni 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 jul 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Mei 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in juli vergeleken met juni, hoger of lager?
Juli 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Juni 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen in de regio.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen in de regio.
30 23 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?
Mei 2018 ICalendar Investeringen
31 30 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juni 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juli 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
31 jul 00:00

Monitor goederenvervoer 2017 (E)

2017 ICalendar Monitor goederenvervoer 2017 (E)
00:00

Bevolkingsontwikkeling (E)

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie.
2e kwartaal 2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling (E)
32 07 aug 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?
Juli 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 aug 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juni meer of minder dan dan een jaar eerder?
Juni 2018 ICalendar Productie industrie
10 aug 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juli verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juli 2018 ICalendar Faillissementen
33 13 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Juni 2018 ICalendar Omzet detailhandel
14 aug 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt (E)

2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt (E)
09:30

CO2 uitstoot

2e kwartaal 2018 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2018?
2e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 1e raming
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

Persconferentie bij CBS te Den Haag
2e kwartaal 2018 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Juni 2018 ICalendar Internationale handel
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Augustus 2018 ICalendar Economisch maandbericht
16 aug 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?
Juli 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
3e kwartaal 2018 ICalendar Ondernemersvertrouwen
34 21 aug 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juni 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in augustus vergeleken met juli, hoger of lager?
Augustus 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Juli 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 aug 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?
Juni 2018 ICalendar Investeringen
23 aug 00:00

Kwartaalmonitor bouw (E)

2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor bouw (E)
24 aug 00:00

Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)

Wat is de stand van zaken in de autobranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)
35 30 aug 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juli 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Augustus 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
31 aug 00:00

Personen met een bijstandsuitkering (E)

2e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering (E)
06:30

Kwartaalmonitor horeca

Wat is de stand van zaken in de horeca?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor horeca
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
2e kwartaal 2018 ICalendar Omzet horeca
06:30

Uitzenduren

Is het aantal uitzenduren gestegen of gedaald?
2e kwartaal 2018 ICalendar Uitzenduren
36 03 sep 00:00

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening (E)

Wat is de stand van zaken in de zakelijke dienstverlening?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening (E)
04 sep 00:00

Kwartaalmonitor groothandel (E)

Wat is de stand van zaken in de groothandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor groothandel (E)
00:00

Kwartaalmonitor detailhandel (E)

Wat is de stand van zaken in de detailhandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor detailhandel (E)
05 sep 00:00

Kwartaalmonitor transport (E)

Wat is de stand van zaken in de transportbranche?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor transport (E)
06 sep 06:30

Woninghuren

2018 ICalendar Woninghuren
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
07 sep 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juli meer of minder dan een jaar eerder?
Juli 2018 ICalendar Productie industrie
37 11 sep 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in augustus verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Augustus 2018 ICalendar Faillissementen
12 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Juli 2018 ICalendar Internationale handel
14 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.
Juli 2018 ICalendar Omzet detailhandel
38 20 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in september vergeleken met augustus, hoger of lager?
September 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juli 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?
Augustus 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
September 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Economische groei, 2e raming

2e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
2e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?
Juli 2018 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Augustus 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
39 27 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
September 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
28 sep 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

Prijsontwikkeling nieuwbouwwoningen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart (E)

2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart (E)
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Augustus 2018 ICalendar Producentenprijzen
40 04 okt 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?
September 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe ontwikkelden zich de cao-lonen in het 2e kwartaal 2018?
3e kwartaal 2018 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
41 10 okt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in augustus meer of minder dan een jaar eerder?
Augustus 2018 ICalendar Productie industrie
11 okt 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in september verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
September 2018 ICalendar Faillissementen
12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Augustus 2018 ICalendar Internationale handel
42 15 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Augustus 2018 ICalendar Omzet detailhandel
16 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Oktober 2018 ICalendar Economisch maandbericht
17 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

3e kwartaal 2018 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland
18 okt 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?
September 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
19 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in oktober vergeleken met september, hoger of lager?
Oktober 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Augustus 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
43 22 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?
Augustus 2018 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
September 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen - regio woningtype

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen - regio woningtype
44 30 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Oktober 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
September 2018 ICalendar Producentenprijzen
31 okt 00:00

Bevolkingsontwikkeling (E)

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie.
3e kwartaal 2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling (E)
45 06 nov 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 nov 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen (E)

2017 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen (E)
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in september meer of minder dan een jaar eerder?
September 2018 ICalendar Productie industrie
46 12 nov 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in oktober verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Oktober 2018 ICalendar Faillissementen
13 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
September 2018 ICalendar Omzet detailhandel
14 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt (E)

3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt (E)
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2018 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2018 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
September 2018 ICalendar Internationale handel
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

Persconferentie bij CBS te Den Haag
3e kwartaal 2018 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2018?
3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 1e raming
15 nov 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?
Oktober 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
4e kwartaal 2018 ICalendar Ondernemersvertrouwen
47 21 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in november vergeleken met oktober, hoger of lager?
November 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Oktober 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 nov 00:00

Kwartaalmonitor bouw (E)

3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor bouw (E)
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2018 ICalendar Investeringen
23 nov 00:00

Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)

Wat is de stand van zaken in de autobranche? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor auto- en motorbranche (E)
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
30 nov 00:00

Prijzen commercieel vastgoed

3e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen commercieel vastgoed
00:00

Personen met een bijstandsuitkering (E)

3e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering (E)
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Uitzenduren

Is het aantal uitzenduren gestegen of gedaald?
3e kwartaal 2018 ICalendar Uitzenduren
06:30

Kwartaalmonitor horeca

Wat is de stand van zaken in de horeca?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor horeca
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2018 ICalendar Omzet horeca
49 03 dec 00:00

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening (E)

Wat is de stand van zaken in de zakelijke dienstverlening?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening (E)
04 dec 00:00

Kwartaalmonitor detailhandel (E)

Wat is de stand van zaken in de detailhandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor detailhandel (E)
00:00

Kwartaalmonitor groothandel (E)

Wat is de stand van zaken in de groothandel? Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor groothandel (E)
05 dec 00:00

Kwartaalmonitor transport (E)

Wat is de stand van zaken in de transportbranche?Kwartaalcijfers over onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor transport (E)
06 dec 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan een jaar eerder?
Oktober 2018 ICalendar Productie industrie
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2018 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Oktober 2018 ICalendar Internationale handel
14 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Oktober 2018 ICalendar Omzet detailhandel
51 20 dec 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in december vergeleken met november, hoger of lager?
December 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
52 24 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Economische groei, 2e raming

3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
28 dec 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

Prijsontwikkeling nieuwbouwwoningen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart (E)

3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart (E)
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
2019
2 08 jan 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?
December 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

2018 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen
4 23 jan 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

4e kwartaal 2018 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland