Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
37 17 sep 00:00

Lengte-ontwikkeling van Nederlanders

Worden nederlanders steeds langer, of krimpen ze? Indeling: Provincie Beschikbaar onder embargo

1930-2020
38 20 sep 00:00

Ontwikkeling onbenut arbeidspotentieel

Naast werklozen zijn er andere groepen die deel uitmaken van het zogeheten onbenut arbeidspotentieel. Onder andere cijfers over de leeftijdsverdeling en motieven om (nog) niet op zoek te gaan naar werk. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
38 22 sep 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Augustus 2021
38 22 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

September 2021
38 22 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juli 2021
38 22 sep 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?

Juli 2021
38 23 sep 00:00

Internationaliseringsmonitor

De derde editie van 2021 over niet-Tarifaire Maatregelen. Beschikbaar onder embargo

2021
38 23 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

September 2021
38 23 sep 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2021?

2e kwartaal 2021
38 23 sep 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

2e kwartaal 2021
38 23 sep 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2021

2e kwartaal 2021
38 23 sep 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2021

3e kwartaal 2021
38 24 sep 00:00

Vijf jaar na de scheiding

Hoe is vijf jaar na de scheiding de situatie van de ex-partners qua koopkracht, arbeidsparticipatie en woonsituatie? Onderzoek op basis van microdata, gepubliceerd in drie artikelen in de reeks Statistische trends. Beschikbaar onder embargo

2012-2019
39 28 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

September 2021
39 29 sep 00:00

Actualisatie landbouwtelling 2021

Hoe groot was het aantal runderen, varkens, kippen en geiten tijdens de laatste landbouwtelling in april 2020? En is het aantal runderen en varkens gedaald t.o.v. een jaar eerder? Beschikbaar onder embargo

2021
39 30 sep 00:00

WOZ-waarde van woningen

WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2021, naar gemeente Indeling: Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

2021
39 30 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.

Augustus 2021
39 30 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2021
40 05 okt 00:00

Orgaandonatie

Hoeveel Nederlanders hebben zicht actief geregistreerd als donor, of juist om geen donor te zijn? Zijn er wijzigingen door het in werking treden van de nieuwe donorwet? Indeling: Gemeente

2021
40 07 okt 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich ontwikkeld? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
40 07 okt 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?

September 2021
40 08 okt 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Augustus 2021
41 11 okt 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

Hoe hebben de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2020
41 12 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2021

September 2021
41 12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Augustus 2021
41 13 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2021
41 14 okt 00:00

Inkomen verdeeld

Nieuwsbericht en webpublicatie ism Universiteit Leiden. Inkomensreeksen 1977 tot en met heden.

42 20 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2021?

3e kwartaal 2021
42 21 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

Oktober 2021
42 21 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2021
42 21 okt 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2021
42 22 okt 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2021
42 22 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2021
42 22 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Landsdeel, Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
42 22 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2021
43 28 okt 00:00

Bevolkingsontwikkeling

Bevolkingsgroei, migratie, geboorte en sterfte in het derde kwartaal 2021. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
43 28 okt 00:00

Woningtransformaties

Hoeveel bestaande gebouwen zoals kantoren, winkels of fabriekspanden zijn in 2020 omgebouwd naar woningen? Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2020
43 28 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2021
43 29 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.

September 2021
43 29 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2021
44 01 nov 00:00

Jaarrapport Jeugdmonitor

Jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor. Hoe gaat het met kinderen en jongeren in Nederland?

2020
44 02 nov 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
44 04 nov 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?

Oktober 2021
45 10 nov 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2021
45 12 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
45 12 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2021

Oktober 2021
46 16 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
46 16 nov 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2021
46 16 nov 09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2021
46 16 nov 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2021? Persconferentie bij het CBS.

3e kwartaal 2021
46 16 nov 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

September 2021
46 18 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
46 18 nov 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2021
46 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
47 22 nov 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2021
47 22 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

November 2021
47 22 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?

September 2021
47 25 nov 00:00

Exportpositie industrie, groothandel en dienstensector

Hoe ontwikkelt de exportpositie van de industrie, groothandel en dienstensector zich? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
48 29 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2021
48 30 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling.

3e kwartaal 2021
48 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2021
48 30 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2021
48 30 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2021
48 01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 07 dec 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2021
49 10 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
49 10 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2021
50 13 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2021

November 2021
50 13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2021
50 15 dec 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
50 16 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2021
51 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Datum onder voorbehoud/uiterlijke datum)

December 2021
51 21 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2021
51 21 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2021
51 22 dec 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2021
51 24 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2021
51 24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2021?

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2021

3e kwartaal 2021
51 24 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2021
52 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2021
52 30 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2021
52 31 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2021
1 06 jan 2022 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2021
2 11 jan 2022 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2021?

2021
3 21 jan 2022 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2021
5 31 jan 2022 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.

December 2021
10 09 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2021
10 10 mrt 2022 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022

Terug naar boven