Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
46 13 nov 00:00

Belastingdruk huishoudens

Hoe hoog was de belastingdruk in 2018? Wat betekende dat voor de (her-)verdeling van inkomen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Belastingdruk huishoudens
00:00

Vrouwen en mannen op hogere beroepsniveaus

In welke beroepsgroepen op hbo- of academisch niveau zijn meer vrouwen dan mannen werkzaam? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Vrouwen en mannen op hogere beroepsniveaus
14 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Ondernemersvertrouwen
09:30

Persconferentie Economische groei, 1e berekening

Persconferentie over de economische groei, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het conjunctuurbeeld in het 3e kwartaal van 2019. Alle vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom een uur voor aanvang van de persconferentie ter plaatse alle stukken onder embargo in te zien.
3e kwartaal 2019 ICalendar Persconferentie Economische groei, 1e berekening
09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2019?
3e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 1e berekening
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in september?
September 2019 ICalendar Internationale handel
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2019 ICalendar Economisch maandbericht
15 nov 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen; kilometers

Hoeveel kilometers maakten Nederlandse wegvoertuigen in 2018 en hoeveel meer of minder was dan vergeleken met een jaar eerder? Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen; kilometers
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.
September 2019 ICalendar Omzet detailhandel
47 18 nov 00:00

Arbeidsmarktpositie afgestudeerde mbo-bbl'ers

Hoe doen afgestudeerde mbo'ers die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben gevolgd het op de arbeidsmarkt? Beschikbaar onder embargo
2013-2017 ICalendar Arbeidsmarktpositie afgestudeerde mbo-bbl'ers
00:00

Zelfstandigen in de grensregio's

Vergelijking van het percentage zelfstandigen in de regio's aan weerszijden van de grens met Duitsland en België Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Zelfstandigen in de grensregio's
00:00

Vermogen en vermogensongelijkheid

De ontwikkeling van het vermogen van huishoudens in 2018. Is de vermogensongelijkheid groter of kleiner geworden? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Vermogen en vermogensongelijkheid
19 nov 00:00

Opvattingen over euthanasie

Hoeveel mensen vinden dat euthanasie mogelijk moet zijn in bepaalde situaties? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Opvattingen over euthanasie
00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
20 nov 00:00

Broeikasgasuitstoot transportsector

Voor hoeveel uitstoot zijn de Nederlandse zee- en luchtvaart en het Nederlandse wegvervoer verantwoordelijk? Indeling : Overig Beschikbaar onder embargo
1990-2018 ICalendar Broeikasgasuitstoot transportsector
00:00

Economische zelfstandigheid van vrouwen & mannen

Hoe groot is de economische zelfstandigheid in 2018? Hoe heeft deze zich voor mannen en vrouwen ontwikkeld vanaf 2011? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Economische zelfstandigheid van vrouwen & mannen
21 nov 00:00

Openbare bibliotheken 2018

Hoeveel mensen zijn lid van de biblotheek, en hoeveel boeken worden uitgeleend? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Openbare bibliotheken 2018
00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
November 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?
Oktober 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen oktober.
Oktober 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 nov 00:00

Geld en gezondheid in de 3e levensfase

Hoe gaat het met 55- tot 75-jarigen in Nederland? Hoe gaan zij de 3e levensfase van pensionering in, en hoe verschilt dat naar opleidingsniveau en geslacht? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Geld en gezondheid in de 3e levensfase
00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2019 ICalendar Investeringen
48 25 nov 00:00

Logiesaccommodaties zomer

Hoeveel menen verbleven er tijdens de zomermaanden in de Nederlandse logiesaccommodaties en waar kwamen ze vandaan? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Logiesaccommodaties zomer
00:00

Waardering zorgverleners

Hoe tevreden zijn we over onze huisartsen, tandartse en fysiotherapeuten? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Waardering zorgverleners
28 nov 00:00

Leegstand

Beschikbaar onder embargo
ICalendar Leegstand
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
29 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Jaarrapport Jeugdmonitor

Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Jaarrapport Jeugdmonitor
00:00

Welzijn jongeren

Maandbericht Jeugdmonitor Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Welzijn jongeren
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2019 ICalendar Producentenprijzen
49 02 dec 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
03 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
05 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Oktober 2019 ICalendar Productie industrie
11 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2019 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.
Oktober 2019 ICalendar Omzet detailhandel
51 17 dec 00:00

Prognose van de bevolking

Hoe zal de bevolking van Nederland zich de komende decennia naar verwachting ontwikkelen? Beschikbaar onder embargo
2019-2060 ICalendar Prognose van de bevolking
18 dec 00:00

De Regionale Economie 2018

Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in de regio's? Waar groeide de economie het sterkt, en hoe staat het met de regionale arbeidsmarkt? Verder aandacht voor diverse onderzoeken naar ontwikkelingen regionaal. Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar De Regionale Economie 2018
19 dec 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
December 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
52 23 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het derde kwartaal van 2019. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Investeringen
24 dec 00:00

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2019 Indeling : Gemeente, Provincie, Overig Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor overheidsfinanciën
06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 2e berekening
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2019 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2019 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2019 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
2020
1 02 jan 00:00

Regionale bevolkingsontwikkeling 2019

Welke gemeenten groeiden vorig jaar het meest, en waardoor vooral? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Regionale bevolkingsontwikkeling 2019
00:00

Bevolkingsontwikkeling 2019

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er vorig jaar? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2019
2 09 jan 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?
December 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Jaarcijfers consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2019?
2019 ICalendar Jaarcijfers consumentenprijzen

top