Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
12 24 mrt 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 4e kwartaal van 2022?

4e kwartaal 2022
12 24 mrt 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

4e kwartaal 2022
12 24 mrt 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2022

4e kwartaal 2022
12 24 mrt 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidssaldo in 2022

2022
13 29 mrt 15:30

Toerisme Caribisch Nederland 2022

Hoeveel bezoekers kwamen er per vliegtuig en cruiseschip naar Caribisch Nederland in 2022. Heeft het toerisme op de eilanden zich t.o.v. een jaar eerder hersteld?

2022
13 30 mrt 00:00

Internationaliseringsmonitor

Eerste editie van 2023 over economische relaties met India Beschikbaar onder embargo

13 30 mrt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Februari 2023
13 30 mrt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Maart 2023
13 31 mrt

Kasteelt *

Hoeveel bedrijven doen aan de teelt van groenten en fruit in kassen, welke soorten worden er geteeld en is dit toe- of afgenomen. *) Publicatiedatum verschuift naar eind 2e kwartaal. Beschikbaar onder embargo

2022
13 31 mrt 00:00

Trend kenmerkende planten heide en bos

Hoe was de ontwikkeling van kenmerkende plantensoorten van heide en bos in 1999-2020? Dit staat in het vierde Living Planet Report (LPR) . Beschikbaar onder embargo

2022
13 31 mrt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Maart 2023
13 31 mrt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand februari.

Februari 2023
13 31 mrt 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in maart.

Maart 2023
14 06 apr 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich ontwikkeld?

1e kwartaal 2023
14 07 apr 00:00

Sterfte per week in maart

Hoeveel mensen overleden in maart, en hoe is dat in vergelijking met de verwachte sterfte voor deze periode? Beschikbaar onder embargo

Maart 2023
14 07 apr 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in februari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Februari 2023
14 07 apr 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Februari 2023
15 12 apr 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2022
15 12 apr 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in maart 2023

Maart 2023
15 12 apr 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Februari 2023
15 13 apr 00:00

Asiel en integratie

Hoe gaat het met de integratie van asielzoekers en statushouders die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen? Jaarlijks onderzoek Beschikbaar onder embargo

2022
15 13 apr 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in maart?

Maart 2023
16 19 apr 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het eerste kwartaal van 2023?

1e kwartaal 2023
16 20 apr 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

April 2023
16 20 apr 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in februari?

Februari 2023
16 20 apr 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in maart gedaald of gestegen?

Maart 2023
17 24 apr 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Maart 2023
17 24 apr 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
17 26 apr 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Maart 2023
17 27 apr 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand maart.

Maart 2023
18 02 mei 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit? (publicatiedatum aanpast van 28 april naar 2 mei)

April 2023
18 02 mei 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

April 2023
18 02 mei 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in april.

April 2023
19 10 mei 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Maart 2023
19 11 mei 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in april?

April 2023
19 12 mei 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in april 2023

April 2023
20 16 mei 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
20 16 mei 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
20 16 mei 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Maart 2023
20 16 mei 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2023? Virtuele persconferentie.

1e kwartaal 2023
20 16 mei 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Maart 2023
20 17 mei 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
20 17 mei 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
20 17 mei 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in april gedaald of gestegen?

April 2023
21 22 mei 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

April 2023
21 22 mei 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Mei 2023
21 22 mei 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in maart?

Maart 2023
21 24 mei 00:00

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
22 30 mei 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

April 2023
22 30 mei 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Mei 2023
22 31 mei 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
22 31 mei 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
22 31 mei 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

1e kwartaal 2023
22 31 mei 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

1e kwartaal 2023
22 31 mei 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand april .

April 2023
22 01 jun 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
22 01 jun 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in mei.

Mei 2023
23 06 jun 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?

Mei 2023
23 07 jun 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
23 07 jun 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
23 07 jun 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

April 2023
23 09 jun 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

April 2023
24 12 jun 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in mei 2023

Mei 2023
24 14 jun 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
24 14 jun 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

April 2023
24 15 jun 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?

Mei 2023
25 21 jun 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Voorlopige datum)

Juni 2023
25 21 jun 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april? (Voorlopige datum)

April 2023
25 22 jun 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Mei 2023
25 23 jun 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2023?

1e kwartaal 2023
25 23 jun 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

1e kwartaal 2023
25 23 jun 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2023

1e kwartaal 2023
26 29 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juni 2023
26 30 jun 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

1e kwartaal 2023
26 30 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand mei.

Mei 2023
26 30 jun 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Mei 2023
26 30 jun 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in juni.

Juni 2023
27 07 jul 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Mei 2023
28 10 jul 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Mei 2023
28 11 jul 00:00

Kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderen gingen er in 2021 naar de formele kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag werd uitgekeerd? Hoeveel toeslag ontvingen ouders gemiddeld en welk deel van de totale opvangkosten werd door de ouders betaald? Beschikbaar onder embargo

2021
28 11 jul 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2023
28 11 jul 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?

Juni 2023
28 12 jul 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juni 2023

Juni 2023
28 12 jul 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

Mei 2023
29 19 jul 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2023?

2e kwartaal 2023
29 20 jul 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.(Voorlopige datum)

Juli 2023
29 20 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei? (Voorlopige datum)

Mei 2023
29 20 jul 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?

Juni 2023
30 24 jul 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juni 2023
30 24 jul 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
30 28 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juni 2023
30 28 jul 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juli 2023
31 31 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Juli 2023
31 31 jul 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.

Juni 2023
31 31 jul 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in juli.

Juli 2023
32 08 aug 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?

Juli 2023
32 10 aug 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juni 2023
32 11 aug 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2023

Juli 2023
33 15 aug 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
33 16 aug 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
33 16 aug 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juni 2023
33 16 aug 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2023? Virtuele persconferentie.

2e kwartaal 2023
33 16 aug 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Juni 2023
33 17 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e halfjaar 2023
33 17 aug 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?

Juli 2023
33 18 aug 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e halfjaar 2023
34 21 aug 00:00

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
34 22 aug 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juli 2023
34 23 aug 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.(Voorlopige datum)

Augustus 2023
34 23 aug 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni? (Voorlopige datum)

Juni 2023
35 30 aug 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juli 2023
35 30 aug 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Augustus 2023
35 31 aug 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
35 31 aug 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
35 31 aug 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Augustus 2023
35 31 aug 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

2e kwartaal 2023
35 31 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.

Juli 2023
35 31 aug 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in augustus.

Augustus 2023
35 01 sep 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
35 01 sep 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2022

2022
36 06 sep 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
36 06 sep 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
36 07 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juli 2023
36 08 sep 00:00

Ontwikkeling huurprijzen 2023

Hoe hebben de huurprijzen zich ontwikkeld in 2023? Beschikbaar onder embargo

2023
36 08 sep 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juli 2023
37 11 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

Juli 2023
37 12 sep 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2023

Augustus 2023
37 12 sep 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?

Augustus 2023
37 13 sep 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
37 15 sep 15:30

Bbp Caribisch Nederland 2021

Hoe heeft de economie van Caribisch Nederland zich ontwikkeld?

2021
38 21 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Voorlopige datum)

September 2023
38 21 sep 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli? (Voorlopige datum)

Juli 2023
38 21 sep 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?

Augustus 2023
38 22 sep 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Augustus 2023
38 22 sep 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2023?

2e kwartaal 2023
38 22 sep 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

2e kwartaal 2023
38 22 sep 06:30

Kwartaalbeeld overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2023

2e kwartaal 2023
38 22 sep 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste halfjaar van 2023

2e kwartaal 2022
39 28 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

September 2023
39 29 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

September 2023
39 29 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.

Augustus 2023
39 29 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2023
39 29 sep 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in september.

September 2023
41 10 okt 00:00

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2023
41 10 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2023
41 10 okt 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?

September 2023
41 10 okt 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Augustus 2023
41 12 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2023

September 2023
41 12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

Augustus 2023
42 18 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2023?

3e kwartaal 2023
42 19 okt 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2023
43 23 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2023
43 23 okt 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Provincie Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
43 23 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Voorlopige datum)

Oktober 2023
43 23 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus? (Voorlopige datum)

Augustus 2023
44 30 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2023
44 30 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2023
44 31 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2023
44 31 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.

September 2023
44 31 okt 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in oktober.

Oktober 2023
45 07 nov 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?

Oktober 2023
45 10 nov 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2023
46 13 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2023

Oktober 2023
46 14 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
46 14 nov 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2023
46 14 nov 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2023? Virtuele persconferentie.

3e kwartaal 2023
46 14 nov 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

September 2023
46 15 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2023
46 16 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
46 16 nov 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2023
46 17 nov 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
47 20 nov 00:00

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
47 22 nov 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2023
47 22 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Voorlopige datum)

November 2023
47 22 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september? (Voorlopige datum)

September 2023
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2023
48 30 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
48 30 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
48 30 nov 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2023
48 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2023
48 30 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2023
48 30 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2023
48 30 nov 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in november.

November 2023
48 01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
49 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
49 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2023
49 07 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2023
49 08 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2023
50 12 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2023

November 2023
50 12 dec 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2023
50 12 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

Oktober 2023
50 13 dec 00:00

Uitstoot broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2023
50 15 dec 00:00

Gemeentelijke herindeling 2024

Jaarlijks artikel over de gemeentelijke herindeling Beschikbaar onder embargo

2024
51 20 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige. (Voorlopige datum)

December 2023
51 20 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober? (Voorlopige datum)

Oktober 2023
51 21 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2023
51 22 dec 00:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2023
51 22 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2023?

3e kwartaal 2023
51 22 dec 06:30

Financiën huishoudens, ondernemingen en overheid

Kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden) en ondernemingen (winsten, leningen).

3e kwartaal 2023
51 22 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2022
52 29 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2023
52 29 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2023
52 29 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2023
1 02 jan 2024 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2023
1 05 jan 2024 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in december.

December 2023
2 11 jan 2024 06:30

Inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2023
2 11 jan 2024 06:30

Jaarcijfer inflatie

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2023?

2023
4 24 jan 2024 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het laatste kwartaal van 2023 en heel 2023?

4e kwartaal 2023

Terug naar boven