Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
30 22 jul 06:30

Huishoudelijk afval

Hoeveel huishoudelijk afval werd in 2023 per inwoner opgehaald? Van welke soorten afval werd meer of juist minder ingezameld dan in eerdere jaren? Beschikbaar onder embargo

2023
30 22 jul 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juni 2024
30 22 jul 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
30 23 jul 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Juli 2024
30 23 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?

Mei 2024
30 24 jul 06:30

Monitor platformen

Wat zijn de kenmerken van online platformen en hoe was de ontwikkeling van omzet, werkgelegenheid, en de verkoop door bedrijven via online platformen? Beschikbaar onder embargo

2023
30 24 jul 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2024?

2e kwartaal 2024
30 25 jul 06:30

Verdrinkingen

Hoeveel mensen zijn in 2023 verdronken? Hoe is de verdeling naar leeftijd en herkomst? Indeling: Veiligheidsregio Beschikbaar onder embargo

2023
30 26 jul 06:30

Kinderen in de kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderen gingen er in 2023 naar de kinderopvang? Hoeveel toeslag ontvingen ouders gemiddeld en welk deel van de totale opvangkosten werd door de ouders betaald? Beschikbaar onder embargo

2023
31 30 jul 06:30

Bevolkingsontwikkeling

Bevolkingsgroei, migratie, geboorte en sterfte in het tweede kwartaal. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
31 30 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juni 2024
31 30 jul 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Juli 2024
31 31 jul 06:30

Asielverzoeken en nareizigers

Hoeveel asielzoekers en nareizigers kwamen in het tweede kwartaal 2024 naar Nederland? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
31 31 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Juli 2024
31 31 jul 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in juli.

Juli 2024
31 01 aug 06:30

De invoerwaarde van cacao

De invoerwaarde van cacao in het eerste kwartaal van 2024. Uit welke landen importeert Nederland cacao? Beschikbaar onder embargo

1e kwartaal 2024
31 01 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.

Juni 2024
32 06 aug 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in juli?

Juli 2024
32 06 aug 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
32 09 aug 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juni 2024
33 12 aug 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2024

Juli 2024
33 14 aug 06:30

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
33 14 aug 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juni 2024
33 14 aug 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2024? Eerste berekening. Virtuele persconferentie.

2e kwartaal 2024
33 14 aug 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

Juni 2024
33 15 aug 06:30

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
33 15 aug 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?

Juli 2024
33 16 aug 06:30

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
34 19 aug 06:30

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
34 21 aug 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Augustus 2024
34 21 aug 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?

Juni 2024
34 22 aug 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Juli 2024
35 29 aug 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Augustus 2024
35 30 aug 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Augustus 2024
35 30 aug 06:30

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
35 30 aug 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Juli 2024
35 30 aug 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in augustus.

Augustus 2024
36 02 sep 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

2e kwartaal 2024
36 02 sep 06:30

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
36 02 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.

Juli 2024
36 06 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Juli 2024
36 06 sep 06:30

Ontwikkeling huurprijzen 2024

Hoe hebben de huurprijzen zich ontwikkeld in 2024? Beschikbaar onder embargo

2024
37 10 sep 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in augustus?

Augustus 2024
37 10 sep 06:30

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Publicatiedatum verplaatst van 6-9 naar 10-9. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
37 10 sep 06:30

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Publicatiedatum verplaatst van 6-9 naar 10-9. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
37 10 sep 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Juli 2024
37 11 sep 06:30

Broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
37 11 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud. (Voorlopige publicatiedatum)

Juli 2024
37 12 sep 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2024

Augustus 2024
37 13 sep 06:30

Ziekteverzuim

Hoe hoog was het ziekteverzuim onder werknemers in het 2e kwartaal van 2024? In welke bedrijfstakken was het verzuim het hoogst? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
38 19 sep 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?

Augustus 2024
38 20 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

September 2024
38 20 sep 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?

Juli 2024
39 23 sep 06:30

Beschikbaar inkomen huishoudens

Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens

2e kwartaal 2024
39 23 sep 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2024?

2e kwartaal 2024
39 23 sep 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste halfjaar van 2024

1e halfjaar 2024
39 23 sep 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Augustus 2024
39 23 sep 06:30

Winsten niet-financiële bedrijven

Kwartaalcijfers over de winsten van niet-financiële bedrijven

2e kwartaal 2024
39 27 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

September 2024
40 30 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

September 2024
40 30 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2024
40 01 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.

Augustus 2024
40 01 okt 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in september.

September 2024
40 03 okt 06:30

Cao-lonen

Hoe ontwikkelden zich de cao-lonen in  tweede kwartaal van 2024? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
40 04 okt 06:30

Nieuwbouwkoopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen, inclusief de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2024
41 08 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2024
41 08 okt 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in september?

September 2024
41 10 okt 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Augustus 2024
41 11 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2024

September 2024
41 11 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud. (Voorlopige publicatiedatum)

Augustus 2024
42 17 okt 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2024
43 22 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Oktober 2024
43 22 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2024
43 22 okt 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

September 2024
43 22 okt 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
43 23 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2024?

3e kwartaal 2024
44 30 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2024
44 30 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2024
44 31 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2024
44 31 okt 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in oktober.

Oktober 2024
44 01 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.

September 2024
45 08 nov 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2024
46 12 nov 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in oktober?

Oktober 2024
46 13 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2024

Oktober 2024
46 14 nov 06:30

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
46 14 nov 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2024
46 14 nov 09:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2024
46 14 nov 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2024? Eerste berekening. Virtuele persconferentie.

3e kwartaal 2024
46 14 nov 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud.

September 2024
46 15 nov 06:30

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
47 18 nov 06:30

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
47 18 nov 06:30

Kwartaalbeeld industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
47 21 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

November 2024
47 21 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?

September 2024
47 21 nov 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2024
47 22 nov 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

Oktober 2024
48 28 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2024
48 29 nov 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2024
48 29 nov 06:30

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
48 29 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2024
48 29 nov 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in november.

November 2024
49 02 dec 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2024
49 02 dec 06:30

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
49 02 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2024
49 06 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2024
49 06 dec 06:30

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
49 06 dec 06:30

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
50 10 dec 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in november?

November 2024
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2024
50 11 dec 06:30

Broeikasgassen

Kwartaalcijfers uitstoot broeikasgassen Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
50 12 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2024

November 2024
50 12 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld? Datum onder voorbehoud. (Voorlopige publicatiedatum)

Oktober 2024
50 13 dec 06:30

Ziekteverzuim

Hoe hoog was het ziekteverzuim onder werknemers in het 3e kwartaal van 2024? In welke bedrijfstakken was het verzuim het hoogst? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2024
51 19 dec 06:30

Maandbericht werkloosheid

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2024
51 20 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

December 2024
51 20 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2024
52 23 dec 06:30

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen. Beschikbaar onder embargo

November 2024
52 24 dec 06:30

Beschikbaar inkomen huishoudens

Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens

3e kwartaal 2024
52 24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2024?

3e kwartaal 2024
52 24 dec 06:30

Winsten niet-financiële bedrijven

Kwartaalcijfers over de winsten van niet-financiële bedrijven

3e kwartaal 2024
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2024
53 31 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

December 2024
1 02 jan 2025 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.

November 2024
1 02 jan 2025 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2024
2 07 jan 2025 06:30

Snelle raming inflatie

Snelle raming van de inflatie in december.

December 2024
3 13 jan 2025 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in december 2024

December 2024
3 14 jan 2025 06:30

Inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in december?

December 2024
3 14 jan 2025 06:30

Jaarcijfer inflatie

Wat was de prijsontwikkeling in 2024?

2024
4 22 jan 2025 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het vierde kwartaal van 2024?

4e kwartaal 2024

Terug naar boven