Publicatieplanning

Met ingang van maandag 19 februari is 00:00 uur een nieuw publicatietijdstip.

CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.

 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
22 28 mei 00:00

Sociaal vertrouwen

Hoeveel vertrouwen is er in de medemens en instituties, en hoe verschilt dit per bevolkingsgroep? Indeling : COROP-gebied, Overig Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Sociaal vertrouwen
00:00

Investeringsverwachtingen industrie

De door producenten uitgesproken verwachtingen over de investeringen in 2018.
2018 ICalendar Investeringsverwachtingen industrie
29 mei 00:00

Zorguitgaven

Hoe hebben de uitgaven aan zorg zich ontwikkeld in 2017 t.o.v. 2016? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Zorguitgaven
30 mei 00:00

Vleesprijzen

Hoe hebben de prijzen van vlees en vleesproducten zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Is daarbij verschil tussen vleessoorten? En hoe vergelijken de prijzen met het buitenland? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Vleesprijzen
00:00

Hernieuwbare energie

Welk deel van het energieverbruik is afkomstig van duurzame bronnen? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Hernieuwbare energie
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Mei 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
April 2018 ICalendar Producentenprijzen
31 mei 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Roken naar opleiding en leeftijd

Hoe verschilt het rookgedrag tussen mensen van verschillende leeftijden en naar opleidingsniveau? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Roken naar opleiding en leeftijd
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de bedrijfstak horeca. En welke andere opvallende ontwikkelingen waren er in de horeca?
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
01 jun 00:00

Uitgenodigde vluchtelingen

Hoeveel uitgenodigde vluchtelingen kwamen in 2017 naar Nederland? Onder welke voorwaarden kunnen zij worden uitgenodigd? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Uitgenodigde vluchtelingen
00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
02 jun 00:00

Woonoppervlakte in Amsterdam en de rest van Nederland

Hoeveel woonruimte hebben Amsterdammers tot hun beschikking en hoe zit dat in de rest van Nederland? Indeling : Overig Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar Woonoppervlakte in Amsterdam en de rest van Nederland
23 04 jun 00:00

Aanpak overlast

Welke vormen van overlast geven burgers de hoogste prioriteit om aan te pakken door de overheid? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2012 - 2017 ICalendar Aanpak overlast
05 jun 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
06 jun 00:00

Bedrijvigheid op de Wadden

Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
ICalendar Bedrijvigheid op de Wadden
07 jun 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?
Mei 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
08 jun 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld transport
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in april meer of minder dan een jaar eerder?
April 2018 ICalendar Productie industrie
24 11 jun 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in mei verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Mei 2018 ICalendar Faillissementen
12 jun 00:00

100 jaar Zuiderzeewet

Op 14 juni 2018 is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd, de wet op basis waarvan de Zuiderzee werd afgesloten en gedeeltelijk werd ingepolderd. Hoe snel voltrok zich het proces van bevolking en ontwikkeling van de IJsselmeerpolders? Indeling : Overig Beschikbaar onder embargo
1918-2018 ICalendar 100 jaar Zuiderzeewet
14 jun 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
April 2018 ICalendar Internationale handel
15 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
April 2018 ICalendar Omzet detailhandel
25 20 jun 00:00

Veiligheid in de woonomgeving

Voelt men zich veilig in en om de woning? En doet men ’s avonds de deur open? En welke rol spelen de aanwezigheid van partner en kinderen daarbij? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Veiligheid in de woonomgeving
21 jun 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in juni vergeleken met mei, hoger of lager?
Juni 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
April 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?
Mei 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
08:00

Prijzen woningen Bonaire

2016 en 2017 ICalendar Prijzen woningen Bonaire
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Mei 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 jun 06:30

Economische groei, 2e raming

1e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Juni 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?
April 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
1e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
26 28 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juni 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
29 jun 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen

Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen
00:00

Verhuiswens ouderen

Slagen ouderen met een verhuiswens er in om binnen een jaar ook daadwerkelijk te verhuizen? Slagen ze er ook in om te verhuizen naar het type woning van hun voorkeur? Indeling : COROP-gebied
2015/2016 ICalendar Verhuiswens ouderen
00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Mei 2018 ICalendar Producentenprijzen
27 05 jul 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?
Juni 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
28 10 jul 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in mei meer of minder dan een jaar eerder?
Mei 2018 ICalendar Productie industrie
11 jul 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juni verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juni 2018 ICalendar Faillissementen
12 jul 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Dit is de eerste publicatie van een nieuw ontwikkelde statistiek, voor een nog completer beeld van de prijsontwikkelingen van koopwoningen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

Prijsontwikkeling nieuwbouwwoningen.
1e kwartaal 2018 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Mei 2018 ICalendar Internationale handel
13 jul 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Mei 2018 ICalendar Omzet detailhandel
29 17 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Juli 2018 ICalendar Economisch maandbericht
18 jul 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

2e kwartaal 2018 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland
19 jul 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?
Juni 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 jul 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Mei 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in juli vergeleken met juni, hoger of lager?
Juli 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Juni 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen in de regio.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen in de regio.
30 23 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?
Mei 2018 ICalendar Investeringen
31 30 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juni 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juli 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
31 jul 00:00

Monitor goederenvervoer 2017

Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Monitor goederenvervoer 2017
00:00

Bevolkingsontwikkeling

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
32 07 aug 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?
Juli 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 aug 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juni meer of minder dan dan een jaar eerder?
Juni 2018 ICalendar Productie industrie
10 aug 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juli verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juli 2018 ICalendar Faillissementen
33 13 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Juni 2018 ICalendar Omzet detailhandel
14 aug 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

CO2 uitstoot

2e kwartaal 2018 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2018?
2e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 1e raming
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

Persconferentie bij CBS te Den Haag
2e kwartaal 2018 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Juni 2018 ICalendar Internationale handel
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Augustus 2018 ICalendar Economisch maandbericht
16 aug 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
3e kwartaal 2018 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?
Juli 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
34 21 aug 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juni 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in augustus vergeleken met juli, hoger of lager?
Augustus 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Juli 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 aug 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?
Juni 2018 ICalendar Investeringen
23 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal?
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
24 aug 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
25 aug 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal?
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
35 30 aug 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juli 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Augustus 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
31 aug 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak horeca in het afgelopen kwartaal?
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
2e kwartaal 2018 ICalendar Omzet horeca
36 03 sep 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal?
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
04 sep 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
05 sep 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak transport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld transport
06 sep 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal?
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
06:30

Woninghuren

2018 ICalendar Woninghuren
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
07 sep 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juli meer of minder dan een jaar eerder?
Juli 2018 ICalendar Productie industrie
37 11 sep 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in augustus verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Augustus 2018 ICalendar Faillissementen
12 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Juli 2018 ICalendar Internationale handel
14 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.
Juli 2018 ICalendar Omzet detailhandel
38 20 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in september vergeleken met augustus, hoger of lager?
September 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juli 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?
Augustus 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
September 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Economische groei, 2e raming

2e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
2e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?
Juli 2018 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Augustus 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
39 27 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
September 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
28 sep 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

Prijsontwikkeling nieuwbouwwoningen.
2e kwartaal 2018 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Augustus 2018 ICalendar Producentenprijzen
40 04 okt 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?
September 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe ontwikkelden zich de cao-lonen in het 2e kwartaal 2018?
3e kwartaal 2018 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
41 10 okt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in augustus meer of minder dan een jaar eerder?
Augustus 2018 ICalendar Productie industrie
11 okt 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in september verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
September 2018 ICalendar Faillissementen
12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Augustus 2018 ICalendar Internationale handel
42 15 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Augustus 2018 ICalendar Omzet detailhandel
16 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Oktober 2018 ICalendar Economisch maandbericht
17 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

3e kwartaal 2018 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland
18 okt 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?
September 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
19 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in oktober vergeleken met september, hoger of lager?
Oktober 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Augustus 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
43 22 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?
Augustus 2018 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
September 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen - regio woningtype

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen - regio woningtype
44 30 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Oktober 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
September 2018 ICalendar Producentenprijzen
31 okt 00:00

Bevolkingsontwikkeling

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
45 06 nov 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 nov 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen

Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in september meer of minder dan een jaar eerder?
September 2018 ICalendar Productie industrie
46 12 nov 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in oktober verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Oktober 2018 ICalendar Faillissementen
13 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
September 2018 ICalendar Omzet detailhandel
14 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2018 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2018 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
September 2018 ICalendar Internationale handel
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

Persconferentie bij CBS te Den Haag
3e kwartaal 2018 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2018?
3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 1e raming
15 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
4e kwartaal 2018 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?
Oktober 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
16 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
47 21 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in november vergeleken met oktober, hoger of lager?
November 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Oktober 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 nov 00:00

Kwartaalmonitor bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor bouw
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2018 ICalendar Investeringen
23 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
30 nov 00:00

Prijzen commercieel vastgoed

3e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen commercieel vastgoed
00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak horeca in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2018 ICalendar Omzet horeca
49 03 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
04 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
05 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld transport
06 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan een jaar eerder?
Oktober 2018 ICalendar Productie industrie
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2018 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Oktober 2018 ICalendar Internationale handel
14 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Oktober 2018 ICalendar Omzet detailhandel
51 20 dec 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in december vergeleken met november, hoger of lager?
December 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
52 24 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Economische groei, 2e raming

3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
28 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2018 ICalendar Producentenprijzen
29 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
2019
2 08 jan 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

2018 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen

top