Onder welke kostengroep dient het zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater verantwoord te worden?

Op grond van de nieuwe voorschriften worden ontvangsten voor het zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater geboekt onder code 3.6 (diensten voor derden) bij het dienstverlenend waterschap. Bij het betalende waterschap worden de kosten voor het zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater geboekt onder code 3.10 (overige diensten door derden).