Wie vallen onder Openbare lichamen (A221 Vorderingen op openbare lichamen)?

Openbaar lichaam: de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijk instellingen en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of meer van deze publiekrechtelijke instellingen.

Een publiekrechtelijke instelling zal ofwel door bovenstaande worden gefinancierd, onderworpen aan toezicht of voor meer dan de helft van het bestuur/toezicht/directie gekozen zijn door bovenstaande.
Ook zal het doel van de oprichting van een openbaar lichaam zijn, te voorzien in behoeften van algemeen nut andere dan die van industriële of commerciële aard.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Rijk
  • Provincie
  • Gemeente
  • Gemeenschappelijke Regeling
  • PBO
  • Waterschappen
  • Belastingdienst
  • ZBO's
  • enz.

Een van de belangrijkste posten die wij hier verwachten is het BTW-compensatiefonds.