Huurverhoging berekenen

© ANP

Wilt u weten wat de huurverhoging is voor de (bedrijfs)ruimte die u (ver)huurt? Dat kunt u hier zelf berekenen.

Pak uw huurcontract (algemene bepalingen) erbij. Hier hoort duidelijk in te staan met welke formule jaarlijks de huurprijs wordt verhoogd. Als u onderstaande rekentool gebruikt is het belangrijk om te weten of er gewerkt moet worden met een maandindexcijfer of het jaargemiddelde.

Maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Er geldt tot 1 mei 2029 een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging voor de vrijesectorwoning. Voor 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 is de maximale huurverhoging 5,5%. Onderstaande rekenhulp houdt geen rekening met de maximale huurverhoging.

Let op: De maximale huurverhoging van 5,5% geldt niet voor bedrijfsruimten. De huurverhoging wordt berekend aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI wordt maandelijks gepubliceerd door het CBS.

Indexering huren:

Helaas is het momenteel niet mogelijk om de gewijzigde huurprijs te berekenen.
We hopen u zo snel mogelijk weer van dienst te kunnen zijn.
Voor dringende vragen, bel de CBS Infoservice: (088) 570 7070.
Kijk in uw huurcontract (vaak onder de algemene bepalingen) naar welke berekeningsmethode van toepassing is. In uw huurcontract staat welke ‘reeks’ gebruikt wordt voor het berekenen van de huurverhoging. Meestal is dit de reeks ‘alle huishoudens’, in sommige gevallen is dit ‘werknemers laag’.

Let op: Voor berekeningen na 2002 is de reeks ‘werknemers laag’ niet van toepassing, omdat de reeks is stopgezet. U kunt in dit geval de reeks ‘alle huishoudens’ kiezen, ook al staat er in uw huurcontract de reeks ‘werknemers laag’. Voor extra uitleg, zie Huren aanpassen met de Consumentenprijsindex.pdf.
In uw huurcontract staat van welke huurprijs u moet uitgaan: de laatst betaalde huur of de huur die u betaalde toen uw contract in ging (aanvangshuur).
Staat in uw huurcontract een berekeningsformule? In uw huurcontract staat of er voor het berekenen van de huurverhoging wordt uitgegaan van het jaargemiddelde of een maandcijfer van de CPI. U kunt hieronder enkele voorbeelden vinden.

Voorbeeld toepassen maandindexering:
Een veelvoorkomende berekening van de huurverhoging gaat uit van de indexcijfers van 4 en 16 kalendermaanden voor de ingang van de huurverhoging. Wanneer de ingangsdatum van de huurverhoging 1 juli 2023 is dan kijkt u naar de maand maart. U kiest in dit geval bij stap 3 voor maart 2023, omdat deze maand 4 maanden voor de ingang van de huurverhoging ligt.

Voorbeeld toepassen jaargemiddelde:
Is in uw huurcontract het jaargemiddelde opgenomen? Dan is dit meestal het meest recente jaargemiddelde. In 2023 indexeert u dan met het jaargemiddelde van 2022. Bij stap 3 vult u dan het jaargemiddelde van 2022 in.
De CPI wordt berekend als de procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bij stap 4 kiest u dus voor dezelfde periode (maand of jaargemiddelde), maar dan een jaar eerder dan bij stap 3.

Voorbeeld toepassen maandindexering:
Is in uw huurcontract de formule van 4 en 16 maanden voor de indexeringsdatum opgenomen? Wanneer de ingangsdatum van de huurverhoging 1 juli 2023 is dan kijkt u naar de maand maart. U kiest in dit geval bij stap 4 voor maart 2022, omdat deze maand 16 maanden voor de ingang van de huurverhoging ligt.

Voorbeeld toepassen jaargemiddelde:
Is in uw huurcontract het jaargemiddelde opgenomen? Dan is dit meestal het meest recente jaargemiddelde. In 2023 indexeert u dan met het jaargemiddelde van 2022. Bij stap 4 vult u dan het jaargemiddelde van 2021 in.
Staat er in uw contract een ouder basisjaar (bijvoorbeeld 2006=100)? Het basisjaar wordt automatisch bepaald aan de hand van de gekozen jaartallen bij stappen 3 en 4. Het basisjaar is niet van invloed op de hoogte van de huurverhoging.

Voorbeeld toepassen maandindexering:
De huurverhoging gaat in op 1 juli 2023. De formule van 4 en 16 maanden is in het huurcontract opgenomen. U heeft bij stap 3 voor maart 2023 en bij stap 4 voor maart 2022 gekozen. Het basisjaar is 2015 = 100. Uw verhoging is in dit geval 4,4%.

Voorbeeld toepassen jaargemiddelde:
De huurverhoging gaat in op 1 juli 2023. Het jaargemiddelde van de CPI is in het huurcontract opgenomen. U heeft bij stap 3 voor jaargemiddelde 2022 en bij stap 4 voor jaargemiddelde 2021 gekozen. Het basisjaar is 2015 = 100. Uw verhoging is in dit geval 10%.
Nieuwe berekening

Berekening gewijzigde huurprijs

De gekozen CPI is nog niet beschikbaar.

De gewijzigde huurprijs wordt:

Vul uw huurprijs in zonder punt of spatie (bijvoorbeeld: 1.287,25 noteert u als 1287,25).

Procentuele verandering =

Afdrukken

Downloads

PDF - Huren aanpassen met de Consumentenprijsindex

Vragen 

Heeft u vragen over uw berekening? De infoservice is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer (088) 570 70 70.

Disclaimer

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet geen uitspraak over de vraag of de toepassing van een bepaalde indexeringsclausule op grond van wettelijke bepalingen of anderszins al of niet correct is. CBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de voor de berekening gebruikte software en/of voor fouten tijdens de verzending van de informatie.