Ik wil mijn gegevens in een XBRL-bericht aan het CBS versturen?

Dat kan mits: 1) Uw bedrijf 50 of minder werkzame personen telt. 2) De gegevens betrekking hebben op een van de volgende vragenlijsten: - Jaar-/Productiestatistiek - Omzetstatistiek (Maand- en Kwartaalstatistiek) - Investeringsstatistiek 3) De software die u gebruikt voor uw boekhouding een module bevat die het maken en versturen van XBRL-berichten ondersteunt. Of uw softwareleverancier dit ondersteunt, is bij ons niet bekend.