Cookies

www.cbs.nl (en andere websites die onderdeel uitmaken van het domein cbs.nl) maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies www.cbs.nl precies plaatst en met welk doel.

Op cookies zijn 2 wetten van toepassing:

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
  2. Telecomwet

Algemene Verordening Gegevensbescherming

www.cbs.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.

Hiertoe verzamelt www.cbs.nl, net als elke website, IP-adressen van bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles blijven 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en ze worden ook alleen daarvoor bekeken.

Het CBS heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door Google Analytics het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres weg te laten gooien.

Hierna is er geen sprake van verwerking van persoonsgegevens meer, omdat wij geen persoonsgegevens in ons bezit hebben.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Telecomwet

In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de site.

Noodzakelijke cookies

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken

Cookies voor het goed laten functioneren van de site
Naam cookie Doel
_c49b3 Identificatie van de sessie
Website#lang Taalkeuze van gebruiker.
__cfduid Opzetten beveiligde verbinding

Cookies voor webstatistieken

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

www.cbs.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

www.cbs.nl heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk in het webstatistiekprogramma Google Analytics het laatste octet (cijfergroepen) van elk IP-adres weg te gooien. Om de privacy te waarborgen is de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens [PDF] nauwlettend gevolgd.

De verzamelde gegevens gebruikt www.cbs.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. In onderstaande tabel ziet u welke cookies verband houden met webstatistieken op www.cbs.nl.

Cookies voor webstatistieken
Naam cookie Doel
_ga Wordt gebruikt om bezoekers te kunnen onderscheiden.
_gat Wordt door google gezet om het aantal requests naar doubleclick te limiteren.
_git Wordt gebruikt om bezoekers te kunnen onderscheiden.

Cookies voor onderzoek

Op www.cbs.nl vindt onderzoek plaats onder de bezoekers van de website. Hiervoor maken wij gebruik van Usabilla. Onderzoeksscripts bepalen òf er onderzoeksvragen aan een bezoeker worden getoond en om welke vragen het dan gaat. Het script laat door de browser van de bezoeker bijhouden of deze recent al een keer heeft meegedaan aan een onderzoek, of heeft aangegeven niet mee te willen werken. Met behulp van een cookie en gegevens in de LocalStorage kunnen de antwoorden die in de vragenlijsten worden gegeven, in verband worden gebracht met het bezoekgedrag. Dit gebeurt op anonieme basis en hierbij is geen enkel persoonsgegeven in het spel. De volgende cookie en in de LocalStorage opgeslagen gegevens worden voor het onderzoek gebruikt.

Cookies voor onderzoek
Naam cookie Doel
usbls Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?
Onderzoek: gegevens in LocalStorage
Naam Doel
usbl.buttonId.v Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?
usbl.0555f33ceda6.c.627bc567d99c (opbouw: usbl.buttonId.c.campaignId) Zorgen dat een bezoeker op het specifiek moment wordt gevraagd deel te nemen aan een gebruikersonderzoek. Bijvoorbeeld: na afronding van een taak.

Tracking cookies

We sluiten video's van ons officiële YouTube-kanaal in met de privacymodus van YouTube. Deze modus kan cookies op uw computer plaatsen zodra u op de YouTube-videospeler klikt, maar YouTube slaat geen persoonlijk identificeerbare cookie-informatie op voor het afspelen van ingesloten video's met behulp van de privacy-verbeterde modus.

Lees meer op de informatiepagina over het insluiten van video's van YouTube.

Tracking cookies
Naam cookies Doel
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF, APISID; CONSENT; GPS; HSID; LOGIN_INFO; SAPISID; SIDCC; SID; SSID Functioneren YouTube video's