Vergelijking opgaaf ICP met uw btw-aangifte.

De leveringen en diensten die u op de opgaaf ICP vermeldt, zijn een specificatie van het bedrag dat u invult in rubriek 3b van btw-aangifte van uw onderneming. Het totaal van de opgaaf ICP moet dus gelijk zijn aan het bedrag dat u over dezelfde periode invult in btw-aangifte van uw onderneming bij Rubriek 3b 'Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU'.