Kunnen de gegevens over vacatures en ziekteverzuim niet bij een andere instantie worden opgevraagd?

administratieve lastendruk voor bedrijven en instellingen beperken. Het CBS maakt daarom zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere instanties bekend zijn. Helaas kunnen gedetailleerde cijfers over vacatures en ziekteverzuim alleen via een enquête worden verzameld.