Wat is een RGS Brugstaat?

Een RGS Brugstaat is een door u gemaakte export van de aan RGS-gekoppelde grootboekrekeningen. De RGS Brugstaat toont de saldi van de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn aan een RGS-code. Dit bestand kunt u vervolgens importeren in de vragenlijst van het CBS. Het CBS herkent de codes in de RGS Brugstaat en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst. Hierdoor wordt een groot deel van de vragen automatisch ingevuld. Het CBS gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de vragenlijst, bijvoorbeeld ‘Totale Netto Omzet’ en ‘Totale Personele Kosten’.

Bekijk hoe RGS werkt.