Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?

De uiterste inleverdatum staat in de brief die u heeft ontvangen, vermeld. Als u hierna nog niet heeft ingezonden, loopt u de kans dat u gerappelleerd gaat worden.