Welke gegevens heeft het CBS over primair onderwijs?

Het CBS heeft cijfers over leerlingen en instellingen in het basisonderwijs (bao), in het speciaal basisonderwijs (sbao) en op speciale scholen (basis en voortgezet) beschikbaar.

De leerlinggegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio (woon- of schoolregio). Daarnaast is van de leerlingen in het basisonderwijs informatie beschikbaar over de achterstandscategorie waartoe zij behoren (gewicht 1,2, 0,3 of geen). De leerlingen op de speciale scholen kunnen worden onderverdeeld in drie clusters:

  • Cluster 1 (visuele beperkingen);
  • Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
  • Overige clusters (lichamelijke en verstandelijke beperkingen en ernstige ontwikkelingsstoornissen).

Gegevens over het schooladvies dat in groep 8 wordt gegeven voor het voortgezet onderwijs en de herziening van het eerste schooladvies zijn uit te splitsen naar geslacht, migratieachtergrond en gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe de leerling behoort.

In de tabel ‘Onderwijsinstellingen; financiën’ zijn onder andere de exploitatierekening, de balansstanden en de (des-)investeringen over instellingen in het basisonderwijs beschikbaar.

Over de instellingen voor primair onderwijs zijn de levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en de vestigingsgrootte bekend.

In de tabel ‘Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900’ staan ook gegevens over leerlingen in het primair onderwijs.