Welke gegevens heeft het CBS over primair onderwijs?

Het CBS heeft cijfers vanaf 1900 over zowel leerlingen als instellingen in het primair onderwijs. Zie hiervoor tabel leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900. Over de instellingen voor primair onderwijs zijn de levensbeschouwelijke grondslag, de vestigingsgrootte en de gemeente van vestiging bekend.
Naast cijfers over het basisonderwijs zijn er ook cijfers over het speciaal basisonderwijs en speciale scholen beschikbaar. Cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en op speciale scholen naar schoolregio zijn hier te vinden.

In tabel Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio worden leerlingen onderscheiden naar soort beperking. In deze tabel worden de volgende beperkingen onderscheiden:

  • visuele beperkingen
  • auditieve en communicatieve beperkingen
  • lichamelijke en verstandelijke beperkingen
  • ernstige ontwikkelingsstoornissen

In tabel Onderwijsinstellingen; financiën zijn onder andere de exploitatierekening, de balansstanden en de (des-)investeringen beschikbaar.