Is herhaling van de Barometer mogelijk?

Ja. Organisaties kunnen, indien zij willen, meerdere malen deelnemen aan de Barometer Culturele Diversiteit. Hierdoor kunnen zij de ontwikkeling van diversiteit wat betreft herkomst in hun organisatie monitoren. Zo kan bijvoorbeeld vastgesteld worden in welke mate eventuele doelstellingen behaald zijn. Organisaties bepalen zelf hoe vaak en voor welke periodes zij het CBS verzoeken om de Barometer uit te voeren. Overheidsorganisaties kunnen indien gewenst bij het CBS een verzoek indienen om in één contract de afname van meerdere Barometers vast te leggen. Voor andere organisaties geldt dat zij dit verzoek jaarlijks moeten indienen (dit in relatie tot de ministeriele regeling die in juni 2020 is ingesteld).