Waar moet vooral op gelet worden om de gegevens zo goed mogelijk aan het CBS aan te leveren?

Voor de kwaliteit van de cijfers is het van belang dat de basis goed is. Dit houdt in dat het grootboek voorzien moet zijn van de juiste coderingen van de comptabiliteits­voorschriften. Daarnaast is het van belang dat het waterschap 'bij is' met de boekingen en dat tussenrekening nagenoeg leeg geboekt zijn voordat de informatie aan het CBS wordt verstrekt.