Waar staat precies dat ik verplicht ben aan het CBS gegevens te verstrekken?

Dat staat in artikel 33, derde en vierde lid, van de CBS-wet. Of artikel 38b van deze wet, indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten.