Welke gegevens uit de Landbouwtelling kunnen als maatwerk worden samengesteld?

In principe kan voor alle beschikbare gegevens in de Landbouwtelling maatwerk worden samengesteld. Voorwaarde is dat er geen geheimhoudingsproblemen optreden. Sommige onderwerpen kunnen alleen globaal op plausibiliteit gecontroleerd worden, hierdoor is alleen maatwerk op hoog aggregatieniveau zinvol. Voor maatwerk moet een eenduidige specificatie worden aangeleverd. Bij uitgebreid maatwerk en voor niet standaard gepubliceerde gegevens worden kosten in rekening worden gebracht.