Hoeveel geven Nederlanders uit aan vakanties?

Nederlandsers geven grofweg 15 miljard euro uit aan vakanties. Bijna 2,8 miljard euro hiervan wordt in Nederland uitgegeven en de rest gaat naar het buitenland. Meer informatie hierover staat in de StatLinetabel "Ontwikkeling van het aantal vakanties naar vakantiekenmerken". In deze tabel staan cijfers over een langere periode.