Indien een bureau/persoon wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld het begeleiden van een organisatie wijziging, dan nemen we aan dat deze kosten horen binnen de groep "overige diensten door derden". Klopt dit?

In het voorbeeld dat u presenteert is de inhoud/samenstelling van het in rekening gebrachte bedrag van belang voor de bepaling van de kostengroep.

In de toelichting op de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten en provincies wordt wat uitvoeriger ingegaan op de afbakening tussen beide kostengroepen dan in de bijlage bij het convenant van de waterschappen. Bij gemeenten en provincies is het begrip "personeel van derden" als volgt toegelicht: onder deze categorie worden uitsluitend gerangschikt de kosten van personeel van derden, die op basis van een tarief in rekening worden gebracht. Tot dit personeel worden onder andere gerekend degenen die beschikbaar worden gesteld door andere gemeenten, uitzendbureaus’s, advies-/ingenieursbureaus, sociale werkverbanden en voorts schoonmaak- en onderhoudspersoneel. Als niet uitsluitend de arbeidskosten in rekening worden gebracht, maar een totaalbedrag voor arbeidskosten en materialen, wordt dit totaalbedrag tot de categorie "overige diensten door derden" gerekend.