Hoe wordt de slaapplaatsbezettingsgraad van logiesaccommodaties bepaald?

De bezettingsgraad is het aantal overnachtingen van toeristische gasten in een bepaalde periode gedeeld door het product van het aantal slaapplaatsen in accommodaties die op dat moment geopend zijn voor gasten en het aantal dagen van de betreffende periode.

Stel dat het aantal overnachtingen in maart 1 800 bedraagt en het aantal slaapplaatsen in de geopende accommodaties 150.
De (netto) bezettingsgraad in maart bedraagt dan 1 800 / (31 x 150), uitgedrukt als percentage: 39%.

Het CBS berekent de slaapplaatsbezettingsgraad voor verschillende logiesaccommodaties, zoals hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie, bed&breakfast (b&b’s), maar ook kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties.