Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw gegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijke instelling of persoon te herleiden.