Wat is een panelonderzoek?

Bij een panelonderzoek houden we korte vervolggesprekken met deelnemers aan een bepaald onderzoek.

Bij sommige onderzoeken vraagt onze medewerker u na afloop of het CBS u nog eens mag benaderen. Dit kan zijn voor hetzelfde onderzoek of voor een ander onderzoek. Bijvoorbeeld bij de Enquête Beroepsbevolking: wij bellen een belangrijk deel van de mensen na het eerste gesprek nog vier keer. Dat doen we om de drie maanden. Zo kunnen we kijken of er veranderingen zijn in uw situatie. Die telefonische contacten zijn overigens heel kort.

Als het CBS een panelonderzoek houdt, dan vraagt onze medewerker u of u wilt meewerken. Als u hieraan meewerkt, dan bent u tijdelijk ‘lid’ van een onderzoekspanel.