Wat is XML?

XML staat voor eXtensible Markup Language en is de marktstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens via het internet.