Hoe wordt omgegaan met de leges burgerlijke stand?

Er is een nieuwe uitspraak gedaan over het gebruik van functie 004: Baten secretarieleges burgerzaken. Deze functie zou eigenlijk Lasten en baten secretarieleges burgerzaken moeten heten. Meer informatie over dit onderwerp zult u terugvinden op de site van de Commissie BBV, in het bijzonder vraag 33 is hierbij van belang.