De informatie over de kwartalen dient cumulatief aangeleverd te worden. Waarom?

Door de gegevens cumulatief op te vragen wordt voorkomen dat boekingen in andere kwartalen 'verdwijnen'. De aanlevering aan het eind van het tweede kwartaal bestaat dus uit de gegevens van 1 januari tot en met 30 juni. Een boeking in april met een datum in maart is niet zichtbaar wanneer het eerste en het tweede kwartaal gescheiden worden opgevraagd. Door de gegevens cumulatief op te vragen komt deze boeking in het tweede kwartaal terecht, en tellen de vier kwartalen op tot één jaar.